iwka 30th Jan 2014

 0    100 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie długo
start learning
not long
straszny, okropny
start learning
horrible
był (gdzieś) wypadek
start learning
there was an accident
Warszawa
start learning
Warsaw
półtorej godziny
start learning
one and a half hours
dziwny
start learning
strange
straszny, przerażający
start learning
scary
On przeprowadził dwie lekcje pod rząd.
start learning
He conducted two classes in a row.
O której godzinie przybyłaś do Warszawy?
start learning
What time did you arrive in Warsaw?
Widziałam ten film tylko raz.
start learning
I saw this movie only once.
ona jest w ciąży.
start learning
she is pregnant.
sąsiad
start learning
neighbour, neighbor (AmE)
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to force sb to do sth
Ona urodziła zdrowego chłopca.
start learning
She gave birth to a healthy boy.
Czy nie masz nic przeciwko wstawaniu o piątej?
start learning
Don't you mind waking up at 5?
koncert na żywo
start learning
live concert /laiv/
nie marnuj czasu
start learning
don't waste your time
on wynalazł nowy telefon
start learning
He invented a new phone
Spędzę dużo czasu ucząć się angielskiego.
start learning
I'll spend a lot of time learning English.
spędzać/marnować czas robiąc coś
start learning
to spend / waste time doing sth
tabla, stół
start learning
table
kolumna
start learning
column
Zdecydowałam pojechać do Niemiec.
start learning
I decided to go to Germany.
dążyć do celu
start learning
to aim to do sth
próbować, usiłować
start learning
to attempt to do sth
Czy stać cię na ten samochód?
start learning
Can you afford this car?
mieć nadzieję coś zrobić
start learning
to hope to do sth
Mam nadzieję zdać ten egzamin.
start learning
I hope to pass this exam.
mieć zamiar
start learning
to intend to do sth
Mam zamiar wziąć udział w tym konkursie.
start learning
I intend to take part in this competition.
dać radę coś zrobić
start learning
to manage to do sth
Czy dałaś radę mu pomóc?
start learning
Did you manage to help him?
oferować
start learning
to offer to do sth
planować
start learning
to plan to do sth
odmawiać
start learning
to refuse to do sth
ona wygląda na zmęczoną.
start learning
she seems to be tired.
Ona często zapomina kluczy.
start learning
She tend to forget her keys.
klucze
start learning
keys
próbować
start learning
to try to do sth
Powinnaś spróbować nauczyć się niemieckiego.
start learning
You should try to learn German.
oczekiwać, że ktoś coś zrobi
start learning
to expect sb to do sth
Oczekuję, że posprzątasz mieszkanie.
start learning
I expect you to clean the flat.
Ona pomogła mi to zrobić.
start learning
She helped me to do it.
płacić
start learning
pay
Ray zapłacił kilku dzieciakom, żeby umyły jego samochód.
start learning
Ray paid some kids to wash the car.
Chcę, żebyś zrobiła śniadanie.
start learning
I want you to make breakfast.
Chciałabym, żebyś zrobiła kawę.
start learning
I would like you to make coffee.
zezwalać na coś, pozwalać na coś
start learning
to allow sb to do sth
Ona pozwoliła mi obejrzeć ten film.
start learning
She allowed me to watch this movie.
Moja mama pozwoliła mi spotkać się z moimi przyjaciółmi.
start learning
My mother allowed me to meet up with my friends.
namawiać, zachęcać
start learning
to encourage sb to do sth
zapraszać
start learning
to invite sb to do sth
zaproszenie
start learning
invitation
rozkazać komuś coś zrobić
start learning
to order sb to do sth
rozkaz
start learning
order
wydawać rozkazy
start learning
to give orders
przypominać
start learning
to remind sb to do sth
nauczyć kogoś coś robić
start learning
to teach- taught - taught; to teach sb (how) to do sth
ona nauczyła mnie prowadzić auto.
start learning
She taught me (how) to drive a car.
pilny, naglący
start learning
urgent
wzywać; nawoływać
start learning
to urge sb to do sth
ostrzegać
start learning
to warn sb (not) to do sth
ostrzeżenie
start learning
warning
Ona ostrzegła mnie, żebym tam nie szła.
start learning
She warned me NOT to go there.
unikać
start learning
to avoid doing sth
nie móc znieść
start learning
can't stand doing sth
brać coś pod uwagę
start learning
to consider doing sth
Ona bierze pod uwagę wyjazd do Holandii.
start learning
She considerS going to the Netherlands.
Czechy
start learning
THE Czech Republic
nie znosić
start learning
to detest doing sth
nie lubić
start learning
to dislike doing sth
bać się czegoś
start learning
to dread doing sth, to be afraid of sth
Czy masz ochotę wyjść dzisiaj w nocy?
start learning
Do you fancy going out tonight? = Do you feel like going out tonight?
tęsknić
start learning
to miss doing sth
tęsknię za pracą w nocy
start learning
I miss working at night.
być w czymś beznadziejnym
start learning
be something hopeless AT doing sth
sławny
start learning
famous
słynąć z czegoś
start learning
to be famous FOR sth
Boję się pająków
start learning
I'm afraid of spiders.
wysokość
start learning
heights
ciemność
start learning
the dark
mieć na coś alergię
start learning
to have an allergy to something, to be allergic TO sth
ona ma alergię na kurz
start learning
she is allergic TO dust
być złym na kogoś
start learning
to be angry with / at sb
być złym na coś
start learning
to be angry about + sth
myśleć optymistycznie o czymś
start learning
to be optimistic about sth
być czegoś pewnym
start learning
to be certain ABOUT sth
być serio
start learning
to be serious about
być beznadziejnym, bezużytecznym w czymś
start learning
useless at sth
być spóźnionym na coś
start learning
to be late for sth
być gotowym na coś
start learning
be ready for sth
być pokrytym czymś
start learning
to be covered in/with sth
być dumnym z kogoś/czetgoś
start learning
to be proud of sth /sb
być niezależnym od
start learning
to be independent of
polegać na kimś
start learning
to be raliant on sth
polegać na kimś
start learning
to rely on sb
możesz zawsze na mnie polegać
start learning
You can always rely on me
być przyzwyczajonym do czegoś
start learning
be accustomed to something
być kompatybilnym z czymś
start learning
to compatible with
mieć czegoś dość
start learning
to be fed up with sth

You must sign in to write a comment