iwka 13th Jan 2013

 0    70 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy jesteś w stanie mi pomóc?
start learning
Are you able to help me?
Czy jesteś w stanie zrobić to ćwiczenie?
start learning
Are you able to do this exercise?
Ona nie jest w stanie tego zrobić.
start learning
She unable to do it. She is not ablle to do it.
takie jak
start learning
such as
płaski, mieszkanie
start learning
flat
poker
start learning
poker
reprezentować
start learning
to represent
konkretna suma pieniędzy
start learning
a particular amount of money
a może (obejrzymy) film?
start learning
how about a movie?
w następnym semestrze
start learning
next semester
sztuka. plastyka (w szkole)
start learning
art
Kiedy możemy się spotkać?
start learning
When shall we meet?
A może weźmiemy taksówkę?
start learning
how about taking a cab?
pieluchy
start learning
diapers
myjnia samochodowa
start learning
car wash
biuro
start learning
office
ateka
start learning
drug store, pharmacy
narkotyki, lekarstwa
start learning
drugs
umieram z głodu. może burgera?
start learning
I'm starving. How about a burger?
burger
start learning
burger
Jeśli chcesz, żeby paczka dotarła na przed jej urodzinami...
start learning
If you want the package to arrive by her birthday...
kurierem
start learning
by courier
robić plany na coś
start learning
to make plans FOR sth
zaobserwować ciekawe rzeczy
start learning
to MAKE some interesting observations
ucieć, uciekać
start learning
to MAKE an escape, to escape
wykonuj swoją pracę/ to co do ciebie należy
start learning
do your job
umówić się na spotkanie
start learning
to make an appointment
zasugerować coś
start learning
to make a suggestion
prowadzić interesy
start learning
to do business
rzuć pracę
start learning
quit your job
sugeruję zmianę samochodu
start learning
I suggest changing the car.
sugeruję, żebyś się więcej uczył
start learning
I suggest learning more.
sugerować
start learning
to suggest (that) sb do sth
Sugeruję, żebyś poszła do lekarza.
start learning
I suggest that you go to the doctor.
Sugeruję, żebyś się umówił.
start learning
I suggest that you make an appointment.
Joan zasugerowała zapytanie jej ojca o opinię.
start learning
Joan suggested asking her father for his opinion.
2+2=4
start learning
two plus two equals four
minus
start learning
minus
5x5=25
start learning
five times five equals twenty five
dzielić przez
start learning
to divide by sth
10 / 2 = 5
start learning
ten divided by two equals five
On zrobił to specjalnie.
start learning
He did iit on purpose.
mężczyzna, męski
start learning
male
kobieta, kobiecy
start learning
female
oczywiście
start learning
Certainly
osiągnąć cel
start learning
to reach a goal
Dodzwoniłeś się do działu marketingu.
start learning
Hello, you've reached the marketing department.
czym mogę służyć?
start learning
How can I help?
czy mogę rozmawiać z kimś?
start learning
can I speak to / with sb?
kto dzwoni?
start learning
Who’s calling please?
proszę poczekać
start learning
Please hold/ Please hold the line
przełączę cię
start learning
I’ll put you through
Kto dzwoni? (przy przełączaniu rozmowy)
start learning
Who shall I say is calling?
Sprawdzę czy jest (w biurze).
start learning
I’ll see/check if he’s in.
Tom przy telefonie do ciebie.
start learning
I’ve got Tom on the phone for you.
proszę poczekać
start learning
Hang on a moment
polityka cenowa
start learning
pricing policy
przyczynić się do czegoś
start learning
to CONTRIBUTE TO STH
wzrost w czymś
start learning
growth, INcrease in sth
nie zdać egzaminu
start learning
to fail a exam
niepowodzenia
start learning
failures
poddać się
start learning
to give up
mimo czegoś
start learning
despite sth
zdecydować coś zrobić
start learning
to decide to do sthh / not to do sth
zdecydowaliśmy się nie poddać
start learning
we decided not to give up
urozmaicenie
start learning
diversification
skupić się na czymś
start learning
to focus on sth
Czy stać cię na zakup tego samochodu?
start learning
Can you afford to buy this car?
Nie stać mnie na zakup tego mieszkania.
start learning
I can't afford (to buy) this flat.
dać radę coś zrobić
start learning
to manage to do sth

You must sign in to write a comment