It's not what you say, but how you say it

 0    68 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skinąć
start learning
nod
wyzywający
start learning
challenging
wejrzeć
start learning
glance into
ceniony, przemyślany
start learning
considered
błyskawiczny
start learning
instant
cielesny
start learning
bodily
trenować przez
start learning
coach by
rozluźnić kogoś, pozwolić komuś na chwilę relaksu, uczynić, by komuś było wygodnie
start learning
put sb at ease
zostawić, niedbale włożyć
start learning
shove into
witać
start learning
receive
wykładać, rozkładać
start learning
lay out
wewnętrznie, w duchu
start learning
inwardly
strawić, pojąć
start learning
digest
z czcią
start learning
reverently
zmniejszyć się, spadać
start learning
come down
szczerość, serdeczność
start learning
sincerity
spontaniczny
start learning
spontaneous
dialektyczny
start learning
dialectical
zgodność, zgodne opinie
start learning
meeting of minds
zastępca
start learning
deputy
komisja
start learning
commission
po-obiedniej
start learning
after-dinner
niepokojący
start learning
disconcerting
jednoczesny
start learning
simultaneous
dowcipny
start learning
witty
uwaga
start learning
remark
zmieszanie
start learning
confusion
błędny
start learning
faulty
wesoły, pocieszny
start learning
hilarious
polegać na
start learning
rely on
podświadomie, nieświadomie
start learning
unconsciously
zbytnio upraszczać
start learning
oversimplify
często
start learning
frequently
mglisty, mętny
start learning
vague
nieprecyzyjny
start learning
imprecise
upatrywać
start learning
look out for
odzwierciedlać
start learning
reflect
doceniony
start learning
appreciated
niuans
start learning
naunce
implikacja, następstwo, konsekwencja
start learning
implication
niepowiedziane
start learning
unsaid
jasny, wyraźny
start learning
explicit
ludowy
start learning
folk
napięty, spięty
start learning
fraught
mocny
start learning
firm
oszczędnie
start learning
sparingly
rozrywka
start learning
pastime
uścisk
start learning
grip
przydawać się komuś
start learning
stand sb in good stead
błędnie interpretować
start learning
misinterpret
kłopot, pułapka
start learning
pitfall
skomplikowany
start learning
elaborate
pokrewieństwo
start learning
kinship
lekceważący
start learning
flippant
miejsce
start learning
stead
klucz do sukcesu
start learning
a key to success
gest czegoś
start learning
gesture of sth
gestykulować
start learning
gesticulate
siorbać
start learning
slurp
beknąć
start learning
burp
dobrze widziane, przyjmowane
start learning
it goes down well
hierarchia, porządek dziobania
start learning
pecking order
maniery
start learning
manners
nieostrożny
start learning
unwary
pole minowe
start learning
minefield
źle się zachować
start learning
misbehave
źle lub wcale nie zrozumieć
start learning
misunderstand
zrobić błąd ortograficzny w
start learning
misspell

You must sign in to write a comment