irregural verbs

 0    67 flashcards    ssurosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wczoraj byłem byłem na basenie
start learning
Yesterday I was at the pool
wczoraj byliśmy w kinie
start learning
Yesterday we were at the cinema
Gdzie wczoraj byliście
start learning
Where were you yesterday
on bije swoją żonę
start learning
He beats his wife
on bił wczoraj swoją żonę
start learning
He beaten his wife yesterday
Stajemy się głodni
start learning
We become hungry
Ona stała się sławna w wieku 15 lat
start learning
She became famous at the age of 15
Co się z nim stało?
start learning
What has become of him?
wykład rozpocznie się o 10
start learning
lecture will begin at 10
Spotkanie rozpoczęło się wczoraj o 1
start learning
The meeting began yesterday at 1
nie zepsuj samochodu
start learning
do not break the car
on wczoraj złamał nogę
start learning
He broke his leg yesterday
nasz samochód zepsuł się w podróży do domu
start learning
Our car broke down on the road to home
Ma złamaną nogę od miesiąca
start learning
He has a broken leg from a month
On przynosi róże Elizabeth w każdą sobotę.
start learning
He brings roses Elizabeth every Saturday.
Ona przyniosła mi filiżankę herbaty
start learning
She brought me a cup of tea
Oni budują dom sami
start learning
They're building a house themselves
Ten most był zbudowany w 1870
start learning
This bridge was built in 1870
on buduje swój biznes
start learning
he builds his business
Ja kupuję papierosy codziennie
start learning
I buy cigarettes daily
On kupił garnitur wczoraj
start learning
He bought a suit yesterday
złapać
start learning
catch
Bramkarz złapał piłkę w ręce.
start learning
Goalkeeper caught the ball in his hands.
sorry. Ja nie złapałem co powiedziałeś.
start learning
sorry. I did not catch what you said.
Nie możesz mnie złapać.
start learning
You can not catch me.
Policja złapała złodzieja
start learning
The police have caught the thief
Dogonię Cię za pięć minut
start learning
I'll catch up with you in five minutes
Złapałem pociąg do Londynu o 7:30
start learning
I caught a train to London at 7:30 am
Ta praca jest trudna ale stanowi wielke wyzwanie
start learning
This work is difficult but it is a great challenge
Ona ma dużo uroku
start learning
She has a lot of charm
Możesz wybrać między lodami i ciastkiem
start learning
You can choose between ice cream and cake
Wybrałem naukę angielskiego
start learning
I chose to learn English
Dlaczego wybrałeś mnie do tej pracy?
start learning
Why did you choose me for the job?
My Wybraliśmy Pawła na lidera.
start learning
We have chosen Paul as a leader
przykro mi, nie będę w stanie przyjść.
start learning
I'm sorry, I will not be able to come.
przykro mi, nie będę mógł przyjść.
start learning
I'm sorry, I can not come.
On przyszedł do domu późno.
start learning
He came home late.
proszę wejść
start learning
come in
Dzieci rysują każdego dnia
start learning
Children draw every day
Marta narysowała konia
start learning
Marta drew a horse
Czy byłeś kiedyś w Londynie?
start learning
Have you ever been to London?
Czy rysowałeś kiedyś kredkami?
start learning
Have you ever drawn crayons?
zaciągnąć zasłony
start learning
Draw curtains
mecz zakończył się remisem
start learning
The match has been finished with a draw
Pijesz za dużo wina.
start learning
You drink too much wine.
Ona wypiła litr piwa wczoraj
start learning
She drank a liter of beer yesterday
Ona wypiła za dużo i ona jest pijana
start learning
She has drunk too much and she is drunk
Wypijmy za twój sukces
start learning
Let's drink to your success
Czy umiesz prowadzić samochód?
start learning
Can you drive a car?
Ona dobrze prowadzi samochód.
start learning
She drives a car well.
Pojedziemy samochodem czy autobusem?
start learning
Shall we drive or go by bus?
zawiozę cię na stację.
start learning
I'll drive you to the station.
Ela zawiozłem do domu wczoraj wieczorem.
start learning
Ela I drove home yesterday evening.
Czy jechałeś kiedyś samochodem porsche?
start learning
Have you ever driven a car Porsche?
ta maszyna jest napędzana elektrycznością.
start learning
The machine is driven by electricity
to była 8 godzin jazda samochodem.
start learning
it was 8 hours driving.
jechać samochodem jest szybciej niż na piechotę
start learning
to drive faster than on foot
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
On wskoczył na rower i odjechał.
start learning
He jumped on his bike and rode away...
jechaliśmy z tyłu autobusu.
start learning
we rode on the back of the bus.
Pojedźmy na przejażdżkę moim samochodem.
start learning
Let's go for a ride in my car.
Lubię jeździć rowerem w lesie.
start learning
I like to ride a bike in the forest.
Czy jechałeś kiedyś konno?
start learning
Have you ever ridden a horse?
jeździć rowerem
start learning
cycling
rower
start learning
a bicycle
rower turystyczny
start learning
touring bike
jeść. jadłem wczoraj. Ja już zjadłem.
start learning
eat. I ate yesterday. I've just aeaten

You must sign in to write a comment