irregular verbs

 0    42 flashcards    Magda33333
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jest / był / była / był
start learning
be/was/were/been
stawać się
start learning
become/became/become
zaczynać się
start learning
begin/began/begun
złamać / złamał / uszkodzony
start learning
break/broke/broken
budować / zbudowany / zbudowana
start learning
build/built/built
kupić / kupiłem / kupiono
start learning
buy/bought/bought
mógł / mogła /
start learning
can/could/ --
haczyk / złapać / złapany
start learning
catch/caught/caught
przyszedł / przyszła / przyszedł
start learning
come/came/come
robić
start learning
do/did/done
pić
start learning
drink/drank/drunk
jeść / ate / zjedzony
start learning
eat/ate/eaten
znaleźć / znalezione
start learning
find/found/found
latać
start learning
fly/flew/flown
dostawać
start learning
get/got/got
wstać / wstał / wstałem
start learning
get up/got up/got up
dawać
start learning
give/gave/given
iść jechac
start learning
go/went/gone
mają / mieli / miały
start learning
have/had/had
Ukryj / ukryj / ukryty
start learning
hide/hid/hidden
wiem, wiedział wiadomo
start learning
know/knew/known
nauki / nauczyła / nauczył / nauczyła / nauczył
start learning
learn/learnt/learned/learnt/learned
wychodzić wyjeżdżać
start learning
leave/left/left
stracić / zagubiony / zgubiony
start learning
lose/lost/lost
zrobić / wykonany / wykonane
start learning
make/made/made
spotykają / met / spełnione
start learning
meet/met/met
czyta/czytał/czytała
start learning
read/read/read
biaga/biegał/biagała
start learning
run/ran/run
powiedzieć / powiedział / powiedziała
start learning
say/said/said
zobacz / saw / widziałem
start learning
see/saw/seen
wysyłanie / wysłane / wysłane
start learning
send/sent/sent
siedzieć / sat / sat
start learning
sit/sat/sat
sen / spał / spała
start learning
sleep/slept/slept
mówić / mówił / mówi
start learning
speak/spoke/spoken
wydać / spędził / wypalonego
start learning
spend/spent/spent
pływać, pływaliśmy, rozgrywany
start learning
swim, swam, swum
brać / wziął / podjęte
start learning
take/took/taken
uczy / uczył / uczy
start learning
teach/taught/taught
powiedzieć / powiedział / powiedziała
start learning
tell/told/told
myślę / myśl / myśl
start learning
think/thought/thought
noszą / nosili / noszone
start learning
wear/wore/worn
zapisu / napisał / napisał
start learning
write/wrote/written

You must sign in to write a comment