Irregular Verbs

 0    177 flashcards    andrzejkwiatek
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

wytrzymywać, znosić
start learning
abide - abode, abided - abode, abided

nadarzać się, powstawać
start learning
arise - arose - arisen

obudzić, wzbudzić
start learning
awake - awoke - awoken

be - was, were - been

znosić, urodzić
start learning
bear - bore - born

bić, uderzać
start learning
beat - beat - beaten

stawać się
start learning
become - became - become

zaczynać
jakieś tam ujednoznacznienie
W ten oto sposób Unia zapoczątkowała regulację jednej z najpopularniejszych form wypoczynku.
start learning
begin - began - begun
ble ble ble
In so doing, the EU has begun to regulate one of our most popular leisure activities.

bend - bent - bent

pozbawiać, osierocić
start learning
bereave - bereft - bereft

beseech - besought - besought

otaczać, osaczać
start learning
beset - beset - beset

świadczyć, wyrażać
start learning
bespeak - bespoke - bespoken

zakładać się, obstawiać
start learning
bet - bet - bet

składać ofertę, licytować
start learning
bid - bid, bade - bid, bidden

bind - bound - bound

bite - bit - bitten

bleed - bled - bled

dmuchać, wiać
start learning
blow - blew - blown

break - broke - broken

breed - bred - bred

przynosić
start learning
bring - brought - brought

nadawać, transmitować
start learning
broadcast - broadcast - broadcast

build - built - built

płonąć, palić się
start learning
burn - burnt - burnt

wybuchnąć
start learning
burst - burst - burst

buy - bought - bought

catch - caught - caught

cast - cast - cast

strofować
start learning
chide - chid - chid, chidden

choose - chose - chosen

rozłupać, rozszczepiać
start learning
cleave - clove, cleft - cloven, cleft

przylgnąć
start learning
cling - clung - clung

ubierać, odziewać
start learning
clothe - clad - clad

przychodzić, przybywać
start learning
come - came - come

kosztować
start learning
cost - cost - cost

czołgać się, pełzać
start learning
creep - crept - crept

cut - cut - cut

zajmować się, handlować
start learning
deal - dealt - dealt

dig - dug - dug

do - did - done

rysować, ciągnąć
start learning
draw - drew - drawn

śnić, marzyć
start learning
dream - dreamt - dreamt

drink - drank - drunk

drive - drove - driven

dwell - dwelt- dwelt

eat - ate - eaten

upadać, przewracać się
start learning
fall - fell - fallen

feed - fed - fed

feel - felt - felt

fight - fought - fought

find - found - found

flee - fled - fled

rzucić, ciskać
start learning
fling - flung - flung

fly - flew - flown

powstrzymywać się
start learning
forbear - forbore - forborne

zakazać, zabraniać
start learning
forbid - forbade - forbidden

przewidywać
start learning
forecast - forcast - forcast

zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten

forgive - forgave - forgiven

zaniechać, porzucać
start learning
forsake - forsook - forsaken

zamarznąć
start learning
freeze - froze - frozen

get - got - got, gotten

give - gave - given

go - went - gone

mleć, kuć
start learning
grind - ground - ground

rosnąć, uprawiać
start learning
grow - grew - grown

hang - hung - hung

have - had - had

hear - heard - heard

hide - hid - hidden, hid

hit - hit - hit

hold - held - held

ranić, kaleczyć
start learning
hurt - hurt - hurt

trzymać, zatrzymać
start learning
keep - kept - kept

klęczeć, klękać
start learning
kneel - knelt - knelt

robić na drutach
start learning
knit - knit - knit

wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known

lay - laid - laid

prowadzić
start learning
lead - led - led

opierać się
start learning
lean - leant - leant

podskakiwać
start learning
leap - leapt - leapt

uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt

opuszczać, wyjeżdżać
start learning
leave - left - left

pożyczać (komuś)
start learning
lend - lent - lent

let - let - let

lie - lay - lain

zapalać, świecić
start learning
light - lit - lit

gubić, tracić
start learning
lose - lost - lost

produkować
start learning
make - made - made

znaczyć, mieć na myśli
start learning
mean - meant - meant

meet - met - met

mistake - mistook - mistaken

mow - mowed - mown

pay - paid - paid

udowadniać
start learning
prove - proved - proven

put - put - put

rzucać (coś), rezygnować
start learning
quit - quit - quit

read - read - read

pozbyć się
start learning
rid - rid - rid

jechać (rowerem)
start learning
ride - rode - ridden

ring - rang - rung

podnieść
start learning
rise - rose - risen

run - ran - run

saw - sawed - sawn

say - said - said

see - saw - seen

seek - sought - sought

sprzedawać
start learning
sell - sold - sold

send - sent - sent

set - set - set

sew - sewed - sewn

shake - shook - shaken

shear - shore - shorn

zrzucać, rozlewać
start learning
shed - shed - shed

świecić, błyszczeć
start learning
shine - shone - shone

shoot - shot - shot

pokazywać
start learning
show - showed - shown

kurczyć się
start learning
shrink - shrank - shrunk

rozgrzeszać
start learning
shrive - shrove - shriven

shut - shut - shut

sing - sang - sung

sink - sank - sunk

sit - sat - sat

slay - slew - slain

sleep - slept - slept

ślizgać się
start learning
slide - slid - slid, slidden

rzucać, ciskać
start learning
sling - slung - slung

skradać się
start learning
slink - slunk - slunk

slit - slit - slit

wąchać, pachnieć
start learning
smell - smelt - smelt

smite - smote - smitten

sow - sowed - sown

speak - spoke - spoken

pędzić, spieszyć
start learning
speed - sped - sped

literować
start learning
spell - spelt - spelt

wydawać, spędzać
start learning
spend - spent - spent

rozlewać, rozsypać
start learning
spill - spilt - spilt

prząść, kręcić
start learning
spin - spun, span - spun

spit - spit, spat - spit, spat

rozszczepić
start learning
split - split - split

spoil - spoilt - spoilt

szerzyć, roznosić
start learning
spread - spread - spread

spring - sprang - sprung

stand - stood - stood

steal - stole - stolen

wetknąć, utknąć
start learning
stick - stuck - stuck

ukłuć, użądlić
start learning
sting - stung - stung

śmierdzieć
start learning
stink - stunk, stank - stunk

rozrzucać
start learning
strew - strewed - strewn

kroczyć, przechadzać się
start learning
stride - strode - stridden

uderzać, strajkować
start learning
strike - struck - struck

string - strung - strung

usiłować, dążyć
start learning
strive - strove - striven

przysięgać, przeklinać
start learning
swear - swore - sworn

sweep - swept - swept

swell - swelled - swollen

swim - swam - swum

swing - swung - swung

take - took - taken

teach - taught - taught

drzeć, rwać
start learning
tear - tore - torn

opowiadać
start learning
tell - told - told

think - thought - thought

rozwijać się, prosperować
start learning
thrive - throve - thriven

throw - threw - thrown

rzucać, pchać
start learning
thrust - thrust - thrust

stąpać, kroczyć
start learning
tread - trod - trodden

understand - understood - understood

wake - woke - woken

nosić (na sobie), ubierać
start learning
wear - wore - worn

weave - wove - woven

weep - wept - wept

win - won - won

nawijać, nakręcać
start learning
wind - wound - wound

wyżymać, wymuszać
start learning
wring - wrung - wrung

write - wrote - written


You must sign in to write a comment