iphone test

 0    39 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reklamacja
Piszę, aby złożyć skargę...
start learning
complaint
I'm writing to you to complain about...
adresowy
start learning
Address
placówka
start learning
institution
przesyłka
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
start learning
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
adresować
To whom did you ... the letter?
start learning
address
To whom did you adress the letter?
skracać
start learning
shorten
Tom will abbreviate the document for our purposes.
spisa
start learning
Spisa
przebieg
samochód z dużym przebiegiem
start learning
course
a car with high mileage
każdy
each scene
start learning
each
zgłaszać
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
start learning
report
In the course of its operations the corporation needs numerous reports and statements to provide a permanent record of its activities.
gdyż
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
start learning
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
zgłosić
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
start learning
report
In the course of its operations the corporation needs numerous reports and statements to provide a permanent record of its activities.
prawidłowy
start learning
normal
zagubić
Ewa lost her child in the crowd.
start learning
lose
Eva lost her child in the crowd.
nr
start learning
No.
uzyskać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
start learning
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
adres
Jaki jest twój adres?
start learning
address
What’s your address?
dotyczyć
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
start learning
concern
This problem concerns us all.
polecieć
mucha lata
start learning
fly
A fly flies
znajdywać
start learning
conceiving
oraz
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
list
Jaka jest opłata za list do Polski?
start learning
letter
What's the postage for a letter to Poland?
możny
start learning
mighty
The barbarians faced a mighty army.
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
case
Don’t interfere with their affairs.
zachować
start learning
keep
ability to attract and retain good employees
numer
Na ulicach znajdowała się ogromna ilość samochodów
start learning
number
There was a large number of cars in the streets
zniszczyć
start learning
destroy
His car was completely destroyed in the accident.
należeć
start learning
belong
Does this pen belong to you?
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
start learning
like
I don't like to get up so early in the morning.
właściwy
start learning
appropriate
stosowny
pełny
Ulice były pełne ludzi.
start learning
full
The streets were full of people.
Nadal
start learning
Still
The novel is hard to read; still, it is interesting.
będzie
start learning
will
Please, come in - the president wills to see you.
czas
gramatyczny
start learning
time
się
start learning
themselves
o
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
nie
Ja nie lubię.
start learning
not
I do not like
W
w Polsce
start learning
In
in Poland

You must sign in to write a comment