Internet to the Rescue! (1)

 0    69 flashcards    roosz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rescue
Internet to the Rescue!
start learning
ratunek
internet na ratunek
to allocate
Technology plays a major role in helping us allocate more free time for ourselves.
start learning
przydzielać
Technologia odgrywa ważną rolę w pomaganiu nam przydzielić więcej wolnego czasu dla siebie.
advantage
There are many adavntages that technology, especially the Internet, can provide to people.
start learning
zaleta
Istnieje wiele zalet, które technologia, zwłaszcza Internet, mogą dostarczyć ludziom.
to provide
There are many adavntages that technology, especially the Internet, can provide to people.
start learning
dostarczać
Istnieje wiele zalet, które technologia, zwłaszcza Internet, mogą dostarczyć ludziom.
benefit
start learning
korzyść
in particular
start learning
zwłaszcza
self-esteem
This powerful tool not only helps women achieve self-esteem
start learning
poczucie własnej wartości
To potężne narzędzie nie tylko pomaga kobietom osiągnąć poczucie własnej wartości.
achieve
start learning
osiągać
hectic schedule
It organises hectic schedules, setting aside more hours for other important tasks.
start learning
napięty grafik
organizuje napięte grafiki, oszczędza więcej godzin na inne ważne zadania.
tasks
start learning
Zadania
filled
start learning
wypełniony
express
start learning
wyrazić
views
start learning
odsłon, poglądy
gain
start learning
zdobyć
overview
overview: Internet trends in the United States
start learning
przegląd
according to
According to an online report, in the first quarter of 2014, 198 million US consumers made an online purchase.
start learning
według, zgodnie z
Według raportu online, w pierwszym kwartale 2014 roku, około 198 milionów amerykańskich konsumentów dokonał zakupu online.
consumers
start learning
konsumenci
to increase
This trend will soon increase as technology evolves to its maximum potential.
start learning
wzrastać
Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
survey
Another survey recently revealed that women currently shop online more than men.
start learning
badanie, ankieta
Kolejna ankieta ujawniła ostatnio, że kobiety obecnie kupują online więcej niż mężczyzn.
to reveal that
start learning
ujawniać, że
currently
start learning
obecnie
household
These online shoppers typically live in households with incomes above $75,000.
start learning
gospodarstwo domowe
Kupujący online zazwyczaj żyją w gospodarstwach domowych o dochodach powyżej 75.000 dolarów.
income
start learning
dochód
mention
The survey also mentioned that women in particular have accepted online shopping and will be more likely in the future to shop across a large range of producs.
start learning
wspominać
accepted
start learning
zaakceptowany
likely
start learning
prawdopodobnie
across
start learning
przez
range
start learning
zakres
access
The Internet has access to thousands of websites that help women can find beneficial.
start learning
dostęp
Internet ma dostęp do tysięcy stron internetowych, które pomagają kobietom znaleźć korzystne.
beneficial
start learning
korzystny
to range from
Below is a list and description of some of the most interesting websites that help women with anything, ranging from purchasing makeup online to carrer advice.
start learning
obejmować swym zakresem od X do Y
Poniżej znajduje się lista i opis niektórych z najbardziej interesujących stron internetowych, które pomagają kobietom z czymkolwiek, od makijażu online do porad dotyczących kariery.
carrer advice
start learning
porada dotycząca kariery
suitable for
start learning
odpowiedni dla kogoś / czegoś
tutorial
start learning
przewodnik, kurs
explain
start learning
wyjaśniać
basics
start learning
Podstawy
advanced
start learning
zaawansowany
techniques
start learning
techniki
application
start learning
aplikacja
chemist's shop
start learning
apteka
to contain
start learning
zawierać coś
purchases
start learning
zakupy
bit more
start learning
nieco więcej
numerous
start learning
liczny
brand
start learning
marka
return
start learning
powrót
customer
start learning
klient
to rent sth
start learning
wypożyczać coś, wynajmować coś
via
start learning
przez, poprzez
dimension
start learning
wymiar, rozmiar
allow
start learning
dopuszczać, pozwolić komuś na coś
fit
start learning
dopasować
even
start learning
nawet
as well as
start learning
oraz
to try on
start learning
przymierzyć coś
outfit
start learning
strój
solution
start learning
rozwiązanie
shipping
start learning
dostawa
save
start learning
oszczędzać
to run dry
start learning
wyczerpać się
lingerie
start learning
bielizna
hot deal
start learning
okazja
connected
start learning
połączony
major
start learning
główny
shapes
start learning
kształty
occasions
start learning
okazje
decade
start learning
dekada
so on
start learning
itd.
convenient
start learning
wygodny, łatwy

You must sign in to write a comment