interface 3, Unit 9

 0    71 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
okładka albumu/płyty
start learning
album cover
szerokopasmowy dostęp do internetu
start learning
broadband service
downloander, osoba ściągająca pliki z internetu
start learning
downloander
tworzyć zespół
start learning
from a band
wyjeżdżać na tournee
start learning
go on tour
znaleźć się na szczycie listy przebojów
start learning
to on number one
wysoka jakość odtwarzania
start learning
high fidelity
hit, przebój
start learning
hit
nielegalne pobieranie z internetu
start learning
illegal download
festiwal muzyczny
start learning
music festival
grać na koncercie na żywo
start learning
play live at a concert
playlista, lista utworów
start learning
playlist
płyta
start learning
record
nagrywać piosenkę
start learning
record a song
producent plyt
start learning
record producer
studio nagrań
start learning
recording studio
wydawać płytę
start learning
release an album
udostępniać piosenki
start learning
share songs
singiel
start learning
single
tekst piosenki
start learning
song lyrics
płyta/taśma matka
start learning
master disc / tape
fonograf, gramofon
start learning
phonograph
adapter, gramofon
start learning
record player
magnetofon szpulowy
start learning
reel-to-reel player
inżynier dźwięku
start learning
sound engineer
fale dźwiękowe
start learning
sound waves
śmiały/ nieszukający przygód
start learning
adventurous/unadventurous
przyjazny/nieprzyjazny
start learning
friendly / unfriendly
szczęśliwy/nieszczęśliwy
start learning
happy / unhappy
pełen wyobraźni/pozbawiony wyobraźni
start learning
imaginative / unimaginative
cierpliwy/niecierpliwy
start learning
patient / impatient
rzetelny/nierzetelny
start learning
reliable / unreliable
okazujący wsparcie/ nieokazujący wsparcia
start learning
supportive / unsupportive
godzien zaufania/niegodzien zaufania
start learning
trustworthy / untrustworthy
osiągnięcie
start learning
achievement
podziwiać
start learning
admire
pozwalać
start learning
allow
oprócz
start learning
apart from
około, w przybliżeniu
start learning
approximately
uczestniczyć, uczęszczać
start learning
attend
władze
start learning
authorities
uchwycić
start learning
capture
dane
start learning
data
demonstrować, prezentować
start learning
demonstrate
zależeć (od)
start learning
depend (on)
plik
start learning
file
kultowy, wzorcowy
start learning
iconic
identyfikować
start learning
identify
wynalazek
start learning
invention
legalny/nielegalny
start learning
legal / illegal
mnóstwo, dużo
start learning
loads
logiczny/nielogiczny
start learning
logical / illogical
zawierać porozumienie
start learning
make an agreement
konieczny, potrzebny/ zbędny, niepotrzebny
start learning
necessary /unnecessary
przeciętnie
start learning
on average
oryginalny/ mało oryginalny
start learning
original / unoriginal
posiadać
start learning
own
procent, udział
start learning
percentage
doskonały/niedoskonały
start learning
perfect / imperfect
przenośny
start learning
portable
możliwy/niemożliwy
start learning
possible / impossible
praktyczny/niepraktyczny
start learning
practical / impractical
dostarczać
start learning
provide
ostatnio, niedawno
start learning
recently
pokozać, ujawnić
start learning
reveal
osobny, oddzielny
start learning
separate
przechowywać
start learning
store
badanie, sondaż
start learning
survey
przesyłać (dane)
start learning
upload
miejsce spotkań
start learning
venue
na całym świecie
start learning
worldwide

You must sign in to write a comment