interface 3, Unit 8

 0    60 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przyjeżdżać wcześniej/przed czasem
start learning
arrive early
spoźniać się
start learning
be late
być uprzejmym
start learning
be polite
być niegrzecznym
start learning
be rude
przynosić prezent
start learning
bring a present
pstrykać palcami
start learning
click your fingers
udzielać rady
start learning
give advice
dawać prezenty
start learning
give presents
kłócić się
start learning
have an argument
dobrze się bawić
start learning
have fun
rodzina pelniąca rolę gospodarzy, rodzina goszcząca
start learning
host family
przerywać rozmowę
start learning
interrupt a conversation
wepchnąć się w poza kolejkę
start learning
jump a queue
trzymac swoje rzeczy w porządku
start learning
keep sb's stuff tidy
pocałować nieznajomego
start learning
kiss a stranger
wskazywaą na kogoś
start learning
point at someone
otrzymywać radę
start learning
receive advice
otrzymywać prezenty
start learning
receive presents
podać sobie ręce, uścisnąć sobie dłonie
start learning
shake hands
dzielić pokój (z kimś)
start learning
share a bedroom
wydawać pieniądze
start learning
spend money
spędzać czas
start learning
spend time
zdejmować buty
start learning
take off your shoes
opowiadać żarty
start learning
tell jokes
kłamać
start learning
tell lies
mówić prawdę
start learning
tell the truth
bezpośredni, przystępny
start learning
approachable
pogodny, wesoły
start learning
cheerful
bystry, zdolny
start learning
claver
kreatywny, pomysłowy
start learning
creative
ekscentryczny, dziwaczny
start learning
eccentric
energiczny
start learning
energetic
hojny
start learning
generous
szczery, uczciwy
start learning
honest
uprzejmy
start learning
kind
pełen życia
start learning
lively
osobowość, charakter
start learning
personality
niezawodny, wiarygodny
start learning
reliable
towarzyski
start learning
sociable
troskliwy
start learning
thoughtful
godzien zaufania
start learning
trustworthy
za granicą
start learning
abroad
dopuszczalny, akceptowany
start learning
acceptable
osiągać
start learning
achieve
poszukiwacz przygód
start learning
adventurer
przepraszać
start learning
apologise
wygląd
start learning
appearance
arystokratyczny
start learning
aristocratic
zachowanie
start learning
behaviour
bekać
start learning
burp
kemping, pole namiotowe
start learning
campsite
perkusja
start learning
drums
uczestniczyć w wymianie (np. międzyszkolnej)
start learning
go on an exchange
baloniarz
start learning
hot-air balloonist
zmyślony, nierealny
start learning
Imaginary
skóra, skórzany
start learning
leather
obowiązek
start learning
obligation
zakaz
start learning
prohibition
sprzedawca
start learning
salesman
popierać, kibicować
start learning
support

You must sign in to write a comment