interface 3, Unit 7

 0    73 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
widownia
start learning
audience
rezerwować miejsca
start learning
book the seats
klasyka (filmowa)
start learning
classics
reżyser
start learning
director
rozrywka
start learning
entertainment
filmować scenę
start learning
film a scene
gwiazda filmowa
start learning
film star
mieć epizod w filmie
start learning
make a short appearance
film kryminalny
start learning
mystery film
nominacja
start learning
nomination
przedstawienie
start learning
performance
fabuła
start learning
plot
producent (filmowy)
start learning
producer
powtórnie filmować
start learning
re-film
wprowadzać na ekrany
start learning
release a film
ekran
start learning
screen
scenariusz
start learning
script
ścieżka dźwiękowa
start learning
soundtrack
efekty specjalne
start learning
special effects
zagrać główną rolę w filmie
start learning
star in a film
wyczyn kaskaderski; pracować jako kaskader
start learning
stunt
kaskader/kaskaderka
start learning
stuntman / stuntwoman
napięcie, suspens
start learning
suspense
widź
start learning
viewer
zdobyć nagrodę
start learning
win a award
przyznawać
start learning
admit
ogloszenie, rek
start learning
advertisement
pojawiać się
start learning
appear
kłótnia
start learning
argument
fantastyczny
start learning
awesome
łączyć (w jedno)
start learning
combine
konkurs, zawody
start learning
competition
utworzony komputerowo
start learning
computer-generated
zagmatwany, niejasny
start learning
confusing
znajomości, koneksje, powiązanie, połączenie
start learning
connection
dekoracja
start learning
decoration
definitywnie, zdecydowanie
start learning
definitely
rozwój
start learning
development
znikać
start learning
disappear
dramatycznie
start learning
dramatically
edytować
start learning
edit
edukacja
start learning
education
przyjemność
start learning
enjoyment
wyposażenie, sprzęt
start learning
equipment
dowód
start learning
evidence
radość, poruszenie, rozemocjonowanie
start learning
excitement
istnieć
start learning
exist
roczna przerwa w nauce (przed pójściem na studia)
start learning
gap year
łącznie
start learning
in total
rosnąć, wzrastać
start learning
increase
wpływowy
start learning
influential
informacja
start learning
information
zamiast
start learning
instead
interaktywny
start learning
interactive
prawdopodobny
start learning
likely
odtąd
start learning
onwards
szczególnie
start learning
particularly
własność, rzecz posiadana
start learning
possession
potencjalny
start learning
potential
przewidywanie
start learning
prediction
prawdopodobnie, przypuszczalnie
start learning
probably
portmonetka
start learning
purse
wieszać (dekoracje)
start learning
put up (decorations)
otrzymywać
start learning
receive
rozpoznawać
start learning
recognise
zastępować
start learning
replace
rabować, okradać
start learning
rob
tandeta, śmiecie
start learning
rubbish
uczucie głębi
start learning
sensation of depth
zapach
start learning
smell
sugestia
start learning
suggestion
sądzić, przypuszczać
start learning
suppose
głos
start learning
voice

You must sign in to write a comment