Inspired (unit 4)

 0    14 flashcards    joasia000
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przesiadywać, siedziec sobie
He just sits around all day watching television.
start learning
sit around
On po prostu sobie siedzi cały dzień oglądając telewizor.
mit
It's a myth that men are better drivers than women.
start learning
myth
dać się zauważyć
His nervousness came through when he spoke.
start learning
come through
Dało się zauważyć jego zdenerwowanie kiedy mówił.
kłopotliwy, niezręczny
I'm in an awkward situation.
start learning
Awkward
Jestem w niezręcznej sytuacji.
zapychać się
The plughole was clogged with hair.
start learning
clogged up
Otwór odpływowy zapchał się włosami.
napełniać się
The restaurant soon filled up with people.
start learning
fill up
Restauracja wkrótce wypełniła się ludźmi.
nie przerywać czegoś, wracać do czegoś
Get on with your homework.
start learning
get on with
Wracaj do pracy domowej.
przekształcać
There are plans to turn his latest book into a film.
start learning
turn sth into
Są plany aby przekształcić jego najnowszą książkę w film.
wtrącać sie, mieszać się b
I know he's worried about us, but I wish he wouldn't interfere.
start learning
to interfere
Wiem, ze martwi się o nas ale chciałabym aby się nie wtrącał.
być przyzwyczajonym do robienia czegoś
She is used to getting up early.
start learning
be used to doing something
Ona jest przyzwyczajona do wstawania wcześnie.
przyzwyczaić się do
Przyzwyczaił się do wstawania rano.
start learning
get used to doing something
He got used to getting up late.
zakłócenie
Telefony były ciągłym zakłóceniem.
start learning
disruption
phone calls were constant disruption.
obowiązki domowe
Dzielę obowiązki domowe z innymi członkami mojej rodziny.
start learning
domestic chores
I share my domestic chores with other members of my family.
chodzić w samopas
start learning
run wild
Their nine-year-old son is left to run wild.

You must sign in to write a comment