inne dział 7

 0    47 flashcards    Kalix22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładność
start learning
accuracy
zająć się sprawą
start learning
address an issue
i tak dalej
start learning
and so on
pojawić się
start learning
arise
do czyjejś dyspozycji
start learning
to sb's disposal
kosztem czegoś
start learning
at the expense of something
ryzykując czymś
start learning
at the risk of sth
pod ręką
start learning
at your fingertips
korzystny
start learning
beneficial
tendencyjny, stronniczy
start learning
baised
uzupełniać
start learning
complement
obejmować, zawierać
start learning
comprise
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious
świadomy
start learning
conscious
składać się z czegoś
start learning
consist of something
stale
start learning
constantly
nieustanny
start learning
continual
ocenianie postępów ucznia na bieżąco przez cały rok
start learning
continous assessment
obecny, bieżący
start learning
current
osoba zależna od
start learning
dependant
rozpraszający
start learning
distracting
dekoncentracja
start learning
distraction
w końcu
start learning
eventually
życie towarszyskie w realu
start learning
face-to-face socialising
godzinami
start learning
for hours pn end
sympatyczny, łagodny
start learning
genial
zabytkowy
start learning
historic
historyczny
start learning
historical
błyskawicznie
start learning
in an instant
stracić poczucie czasu
start learning
lose track of time
długość życia
start learning
lifespan
nabijać komuś kabzę
start learning
line sb's pocket
odludny
start learning
lone
luźny
start learning
loose
celowo
start learning
on purpose
okazja
start learning
opportunity
przewidzieć
start learning
predict
podnieść
start learning
raise
pewny tego, że
start learning
safe in knowledge that...
środki bezpieczeństwa
start learning
security measures
ograniczony czas koncentracji uwagi
start learning
limited attention span
panować nad czymś
start learning
stay on top of sth
uzupełnić
start learning
supplement
kolejny etap
start learning
the next frontier
podróżować z małą ilością bagażu
start learning
travel light
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
widoczny
start learning
visible

You must sign in to write a comment