In company- Case Study Incentives

 0    27 flashcards    janrzeszotarski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
incentive
Incentives help to motivate employees.
start learning
bodziec, zachęta
Zachęty pomagają zmotywować pracowników.
attract
Incentives attract new staff.
start learning
zachęcać, przyciągać
Zachęty przyciągają nowy personel.
staff
Incentives attract new staff.
start learning
personel
Zachęty przyciągają nowy personel.
incentive scheme
We have a lot of incentives schemes in our company.
start learning
program motywacyjny
Mamy dużo programów motywacyjnych w naszej firmie.
include
start learning
zawierać
perks
Perks are special benefits given to people who have a particular job.
start learning
profity, dodatkowe benefity
Dodatkowe benefity to specjalne benefity dla osób, które wykonują szczególną pracę.
particular
Perks are special benefits given to people who have a particular job.
start learning
szczególny
Dodatkowe benefity to specjalne benefity dla osób, które wykonują szczególną pracę.
belong
I belong to Adam.
start learning
należeć
Należę do Adama.
executives
start learning
kierownictwo, menadżerowie
different
start learning
różny, inny, odmienny
improve
Companies use incentives to improve results.
start learning
polepszyć
Firmy korzystają z bodźców w celu polepszenia wyników.
to be allowed to
Executives are allowed to take their partners on trips.
start learning
mieć pozwolenie coś robić
Menadżerowie mają pozwolenie brać swoich partnerów na wyjazdy służbowe.
stay
Adam stays only in five star hotels.
start learning
przebywać
Adam przebywa tylko w hotelach pięciogwiazdkowych.
linked to
Incentives are usually linked to performance.
start learning
związane, powiązane
Bodźce są zwykle powiązane z wydajnością
performance
Great performance Adam!
start learning
wydajność, efektywność, wynik
Świetny wynik Adam!
increase
There was an increase in income last year.
start learning
wzrost, wzrastać
W ostatnim roku doszło do wzrostu dochodu.
income
start learning
dochód
profit-sharing
start learning
udziały w zyskach
share
I share my love with Adam.
start learning
dzielić
Dzielę się miłością z Adamem.
bonus
Today I received a big bonus.
start learning
premia
Dzisiaj dostałem wielki bonus.
receive
Today I received a big bonus.
start learning
otrzymać
Dzisiaj dostałem wielki bonus.
commission on sales
start learning
prowizja ze sprzedaży
target
start learning
cel
objective
My objective is to find a job.
start learning
cel
Moim celem jest znaleźć pracę.
salary
Can Agnieszka receive a salary increase?
start learning
wynagrodzenie
Czy Agnieszka może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia?
reaching, to reach
Incentives are normally linked to reaching specific targets.
start learning
osiągnięcie, osiągać
Bodźce zwykle są związane z osiągnięciem określonych celów.
encourage
Agnieszka encouraged Adam to buy a dog.
start learning
zmotywować
Agnieszka zmotywowała Adama do kupna psa.

You must sign in to write a comment