III LO - 3 Unit

 0    67 flashcards    kajakucharska97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
obywatelstwo
start learning
citizenship
zajęcia teatralne
start learning
drama
język włoski
start learning
Italian
matematyka
start learning
Maths
fizyka
start learning
Physics
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
start learning
PSHE
sala wykładowa
start learning
auditrium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie
start learning
assignment
zostanie po lekcjach za karę
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
sprawdzanie obecności
start learning
Roll (call)
apel
start learning
school assembly
uczestniczyć
start learning
attend
przyciągnąć (kogoś uwagę)
start learning
attract (somebody's attention)
oblać
start learning
fail
poprawiać / powtarzać
start learning
resit
zdawać poprawkę
start learning
retake
opuścić
start learning
skip
oddać (wypracowanie)
start learning
submit (an essay)
nadążać
start learning
catch up
rzucić
start learning
drop out
mieć zaległości (szkolne)
start learning
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
start learning
fall into (debt)
oddać (pracę)
start learning
hand in (an assignment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
start learning
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
start learning
look over (notes)
sprawdzić coś
start learning
look something up
uzyskać (pożyczkę)
start learning
take out (the loan)
upomnieć (kogoś)
start learning
tell (somebody) off
pojawić się
start learning
turn up
przedszkolny
start learning
Pre-school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
podyplomowy
start learning
postgraduate
licencjacki
start learning
undergraduate
szkolnictwo wyższe
start learning
university/tertiary education
certyfikat
start learning
certificate
tytuł (licencjata)
start learning
degree (bachelor of art)
dyplom
start learning
diploma
wydatki
start learning
expenses
opłaty/czesne
start learning
fees
wsparcie finansowe
start learning
financial support
uroczystość wręczenia świadectw / dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
installments
staż
start learning
intership
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wypłata/wpłata
start learning
lump sum
tytuł magistra
start learning
Master's
okres
start learning
period
kurs dokształcający
start learning
refresher course
opłata wpisowa
start learning
registration fee
stypendium
start learning
scholarship
student ostatniego roku
start learning
senior
pożyczka studencka
start learning
student loan
semestr
start learning
term
rozkład zajęć/harmnogram
start learning
timetable
czesne/opłata za studia
start learning
tuition
nadać (tytuł)
start learning
award (a degree)
naliczyć (opłaty)
start learning
charge (fees)
finansować (studia)
start learning
finance (studies)
upoważniony (do czegoś)
start learning
entitled (to something)
nauczać się (czegoś) na pamięć
start learning
learn (something) by heart
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the required details

You must sign in to write a comment