II i III 2016

 0    68 flashcards    lorek71
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozpoznać
start learning
recognize
He can recognize them at the airport
zaniepokojony
Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.
start learning
concerned
She is concerned about her exam results.
natychmiast
start learning
right away / immediately / at once
nawet tylko
start learning
even just
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
start learning
to explore
Columbus discovered America.
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
start learning
challenge
It was a great challenge we had to face.
dostawa
Dostawa musi być wykonana przed końcem miesiąca.
start learning
delivery
Delivery has to be made before the end of the month.
paczka (pocztowa)
start learning
parcel
zapisać się na kurs
start learning
sign up for a course
zmienić zdanie
start learning
change your mind
buy sth in a hurry
start learning
buy sth in a hurry
paragon
Nie wyrzucaj paragonu, może ci się przydać w przyszłości.
start learning
a receipt
Don't throw away the receipt, you might need it in the future.
za luźny / za ciasny
start learning
too loose / too tight
zwracać coś (do sklepu)
start learning
take something back
nie pasuje/ zly rozmiar
start learning
dosn't fit / bad size
nie pasuje np kolorystyczniie
start learning
dosn't suit
data ważności
start learning
expiry date
data ważności produktu spożywczego
start learning
sell by date
płacić gotówką
Rzadko płacę gotówką, bo nie lubię nosić pieniędzy.
start learning
pay in cash
I rarely pay in cash because I don't like having money on me.
płacić karta kredytową
start learning
pay by credit card
wydawać się
Sprzedawcy nie wydają się żeby mieli coś przeciw
start learning
to seem
Shop assistants don't seem to mind at all
beztroskie życie
start learning
Carefree life
ostrożny
start learning
careful
zdawać sobie sprawę
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
start learning
to realise
When did you realize that?
reklamacja
start learning
complaint
w międzyczasie, tymczasem
start learning
meanwhile
użyć schodów
start learning
take the stairs
chodzić po schodach
start learning
walk up the stairs
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
udać się (w sensie czasu)
start learning
work out
The weekend didn't work out exactly as they were expecting
udać się do windy
start learning
get into the lift
zdawać sobie sprawę
start learning
to realise
I just sat on the floor and hoped maybe somebody would realize what had happened
ankieta
start learning
survey
zazdrosny
start learning
jealous
wymyślać, wynaleźć
start learning
to invent
imponować
start learning
impress
kłamstwo
najbardziej powszechne kłamstwo
start learning
lie
the most common lie
zachęcić
Zachęcił mnie do zmiany pracy.
start learning
encourage
He encouraged me to change the job.
ze smutkiem
start learning
sadly
odłożyć, schować odstawić
start learning
put away
kłamać
start learning
to lie / lie, lied, lied/
leżeć
start learning
to lie /lie, lay, lain/
kłaść się
start learning
lie / lay, laid, laid/
kłócić się z kimś o coś
start learning
arguing with someone about something
zły o coś
start learning
angry about something
być złym na kogoś
start learning
to be angry with sb
z wyjątkiem, oprócz
start learning
except, apart
I like every day except Mondey. I like all days apart from Monday
zmyślać
start learning
to invent
kolega ze szkoły / z pracy
start learning
a colleague / a workmate
And this is my colleague, Nick.
zachęcać kogoś do czegoś
start learning
encourage someone to do something
czuć się gorzej niż ktoś inny
start learning
feel inferior to sb
chociaż / mimo że
ALTHOUGH/EVEN THOUGH + zdanie
start learning
even though / although
Although I don't like fish, I sometimes eat shushi
chociaż (inna budowa zdania)
DESPITE + rzeczownik (THE FACT THAT) + zdanie
start learning
depite
Despite THE FACT THAT I don't like her I'll go to the party
wkurzać (kogoś)
start learning
annoy (someone)
niepełnosprawni ludzie
start learning
disabled people
przebrać się za kogoś
start learning
to dress up as somebody
sprawić
start learning
make sb + adj
she makes me happy / sad
zestresowany
start learning
stressed
stresujący (przymiotnik)
start learning
stressful
będący pod wrażeniem
start learning
being impressed
robiący wrażenie
start learning
impressive
zainteresowany
Jestem zainteresowany tą książką
start learning
interested
I'm interested in this book
interesujący
To jest bardzo interesująca osoba.
start learning
interesting
This is a very interesting person.
przymierzalnia
start learning
a changing room
przymierzać
Przymierz ten sweter, żeby zobaczyć, czy to dobry rozmiar.
start learning
to try sth on
Try on this jumper to see if it’s a good size.
kasa
Przepraszam, czy orientuje się pan gdzie jest kasa?
start learning
checkout
Excuse me, do you happen to know where the checkout is?
wózek sklepowy
Jeśli planujesz kupić zaledwie kilka rzeczy, nie ma potrzeby brać wózka.
start learning
a trolley
If you're planning to buy just a few items, there is no need to take a trolley.
torba na zakupy w sklepie
start learning
shopping bag in the store

You must sign in to write a comment