How-to-Get-a-Good-Job? words

 0    24 flashcards    mclubsport
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polecać coś
polecony kandydat
start learning
recommend sth
a recommended candidate
rozważać, uważać coś (za + przymiotnik)
Uważam, że ten pomysł jest lepszy.
start learning
consider (to be + przymiotnik)
I consider this idea to be better.
pracodawca
start learning
an employer
ponieważ
Ponieważ się nie znaliśmy, przedstawiłem się od razu.
start learning
since, because
Since we were strangers, I introduced myself immediately.
okazać się
Nowy pracownik okazał się być świetnie wyszkolony.
start learning
turn out (to be)
The new employee turned out to be very well trained.
zatrudnienie
bezrobocie
start learning
employment
unemploymnet
twierdzić
Specjaliści twierdzą, że wzrost wyhamuje.
start learning
claim
Experts claim growth will slow down.
polegać na kimś/czymś
Nie mogę na tobie polegać.
start learning
rely on sb/sth
I can't rely on you.
krewni
start learning
relatives
znajomy
start learning
an acquaintance
szukać
osoba szukająca pracy
start learning
seek
jobseeker
przejąć/wykazać inicjatywę
start learning
take initiative
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
społeczność
start learning
community
zrobić duże wrażenie
start learning
impress sb
zrobić złe wrażenie
start learning
make a bad impression
oceniać
ocena
start learning
assess
assessment
zdolny
zdolność, umiejętność
start learning
able
ability
radzić komuś coś zrobić
doradca
start learning
advise sb to do sth
advisor
sposób
Nie zachowuj się w ten sposób.
start learning
way
Don't behave in this way.
pewny (swojej wartości/umiejętności)
start learning
confident
osiągnąć cel
osiągnięcie
start learning
achieve the goal
achievement
działać
działanie
start learning
act
action
utrzymywać
konserwacja (sprzętu), serwisowanie, obsługa
start learning
to maintain
maintenance

You must sign in to write a comment