How are you?

 0    21 flashcards    szelma11
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmęczony
Jestem zmęczony.
start learning
tired
I'm tired.
smutny
Czy jesteś smutny?
start learning
sad
zdenerwowany/zdenerwowana
start learning
nervous
zmartwiony/zmartwiona
Martwimy się o ciebie.
start learning
worried
We're worried about you.
znudzony/znudzona
Dlaczego jesteście tacy znudzeni?
start learning
bored
Why are you so bored?
mam dosyć
Oni mają dosyć pracy.
start learning
fed up
They're fed up with working.
dumny/dumna
Oni są bardzo dumni ze swojego syna.
start learning
proud
They're very proud of their son.
zły
Jestem na ciebie zły!
start learning
angry
I'm angry with you!
wystraszony/wystraszona
Oni są bardzo wystraszeni.
start learning
scared
They're very scared.
rozczarowany/rozczarowana
Wyglądasz na rozczarowanego.
start learning
disappointed
You seem to be disappointed.
zdezorientowany/zdezorientowana
Jestem zdezorientowany ponieważ nie rozumiem.
start learning
confused
I am confused because I don't understand.
zawstydzony
Bardzo się wstydzimy.
start learning
ashamed
We're very ashamed.
pewna/ pewien
Jestem pewna moich możliwości.
start learning
confident
I am confident about my ability.
szczęśliwy
jestem szczęśliwy
start learning
happy
I'm happy!
zaskoczona
Maria była bardzo zaskoczona wiadomością.
start learning
surprised
Maria was very surprised by the news.
podekscytowana
Jesteśmy bardzo podekscytowani ślubem.
start learning
excited
We're very excited about your wedding.
pełna
Nie mogę więcej zjeść, jestem pełna.
start learning
full
I can't eat any more! I'm full.
głodna
Czy jesteście głodni?
start learning
hungry
Are you hungry?
spragniony/spragniona
Oni chcą szklankę wody, oni są bardzo spragnieni.
start learning
thirsty
They want a glass of water, they're very thirsty.
świetnie!
start learning
That's great!
Szkoda
start learning
That's a pity.

You must sign in to write a comment