House of Cards

 0    88 flashcards    aartek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wycofać się
start learning
drop out
pościg, pościg
start learning
pursuit, chase
zmanipulować, oszukać
Głosowanie zostało zmanipulowane.
start learning
rig
The vote was rigged.
pranie mózgu
start learning
brainwash
ciskać, rzucać (wymiotować - Am. E.)
start learning
hurl
przejście w samolocie, kinie, pociagu
start learning
aisle
larum, krzyki protestu
start learning
outcry
obstrukcja parlamentarna
start learning
filibuster
poczerwienieć, zarumienić się
Tony zarumienił się i popatrzył na nią.
start learning
flush
Tony flushed and looked at her.
spuścić wodę w toalecie
start learning
flush the toilet
świadomy
start learning
conscious of
przesunać się
Przesunąłem się, aby lepiej widzieć.
start learning
scoot over
I scooted over to get a better look as well.
urwis, ananas (o dziecku)
start learning
rascal
sondowac, badać
start learning
fathom
centrum uwagi
start learning
spotlight
nikczemne przestępstwo
start learning
despicable crime
pobłażać sobie
start learning
indulge yourself
odwieść od jakiegoś pomysłu
start learning
dissuade
dokoptować
start learning
co-opt
zamieniać, wymieniać, podmieniać
start learning
swap
szukac zapomnienia w czymś
start learning
seek oblivion in
przypuszczać
start learning
assume
chyba tak (spoken)
start learning
I guess
nie chcę przerywać, ale
start learning
i hate to interrupt
okop
start learning
trench
bodziec, zacheta, motywacja
Zamiast premii pieniężnych, co raz więcej firm decyduje się na użycie elektronicznych gadżetów jako zachęty dla najlepszych pracowników.
start learning
incentive
Instead of money bonuses, more and more companies decide to use electronic gadgets as incentives for the best workers.
przeciąg
start learning
draft
szkic
start learning
draft
obawa, troska
start learning
concern
lubić kogoś
start learning
be fond of somebody
objąć
start learning
embrace
jama brzuszna, brzuch
start learning
abdomen
przerwać (również ciążę)
start learning
abort
1. jałmużna, zasiłek 2. kopia do rozdania
start learning
handout
rozdarty
start learning
torn
1. zakłócenie spokoju 2. nieuwaga
start learning
distraction
zanurzać
start learning
immerse
pokusa
start learning
temptation
wypierać się, wyrzec się
start learning
disown
odrzucać
Ona odrzuciła moje zaproszenie.
start learning
turn down
She turned down my invitation.
krzywoprzysięstwo
start learning
perjury
rynek groszowy
start learning
penny stocks
spierdoliłeś to
start learning
you've fucked it up
trzymać kogoś w nieświadomości
start learning
keep someone in the dark
ostrożność
start learning
wariness
atak furii
start learning
conniption
relacja
Wyborom poświęcono bardzo dużo relacji w mediach.
start learning
coverage
The elections received extensive coverage in the media.
zapewniać
start learning
assert
zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa
Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.
start learning
coverage
Some 34 million Americans have no health coverage at all.
przekonujące pomysły
start learning
persuasive ideas
zastraszyć
start learning
intimidate
nieuprzejmy
start learning
unkind
rozmaz
start learning
smear
rozmazać sie (makijaż), usmarowć się
Rozmazał jej się makijaż.
start learning
to smear
Her makeup got smeared.
smar
start learning
grease
w sprzeczności z
start learning
at odds with
wzburzyć
start learning
ruffle
spędzać czas z przyjaciółmi
start learning
hang out with friends
zawstydzić, wprawić w zakłopotanie
start learning
embarrass
swoboda decyzji
Masz swobodę decyzji.
start learning
discretion
You have full discretion on this operation.
niezwykle ważne
start learning
incredibly important
pragnienie
start learning
desire
ulga
(Ona odetchnęła z ulgą.)
start learning
relief
She let her breath out in relief.
jak na razie jest dobrze
start learning
so far so good
roztrzepany, kokieteryjna (o kobiecie)
start learning
skittish
stan gotowości
Ekipa policyjna była w stanie gotowości przez całą noc.
start learning
standby
A police team were on standby all night.
zrobić balon z policzków
start learning
puff up your cheeks
godność
start learning
dignity
aż do, do czasu, do momentu
Nie możemy nic zrobić, aż oni podejmą decyzję.
start learning
pending
Pending their decision, we can do nothing.
w toku, trwający (syn. ongoing)
start learning
pending
łagodzić skutki kryzysu
start learning
mitigate the effects of the crisis
celowo
Zrobiłeś to celowo!
start learning
on purpose
You did that on purpose!
zamieszki
start learning
riot
lizus
start learning
kowtower
fantastyczny
start learning
fabulous
zdziwić
start learning
astonish
dzwonić bez przerwy
start learning
be ringing off the hook
wygląd
start learning
apperance
sztywny
start learning
stiff
płótno
start learning
canvas
do płótnieodwiedzać wyborców, prowadzić agitację wyborczą na jakimś terenie
start learning
to canvas
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
start learning
confirmation
Could you send me the confirmation?
grzech
start learning
the sin
zakup kontrolowany (akcja policji)
start learning
sting operation
przestępca, zbrodniarz
start learning
felon
pożytek
start learning
avail
konwój, kolumna samochodów
start learning
motorcade
złość
start learning
spite

You must sign in to write a comment