Homelessness, campaign 10

 0    134 flashcards    sylwiamagdazielinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeciwność losu
start learning
adversity
podłoże
start learning
background
zachowanie
start learning
conduct
odstraszający
start learning
deterrent
obszar
start learning
domain
przewinienie
start learning
offence
początek
start learning
onset
slina kara, zemsta
start learning
retribution
zasięg, zakres
start learning
scope
dokładne zbadanie
start learning
scrutiny
trudność, napięce, odkształcenie
start learning
strain
czujny
start learning
vigilant
bronić`
start learning
advocate
łagodzić
start learning
alleviate
popełnić
start learning
commit
obmyslac, wymyślać
start learning
devise
egzekwować
start learning
enforce
wytępić, wykorzeniać
start learning
eradicate
skupić się na
start learning
focus on
wdrożenia
start learning
implement
wsadzić do więzienia, uwięzić
start learning
imprison
wymierzyć, zadać
start learning
inflict
niepokój
start learning
anxiety
zaburzenie, nieład
start learning
disorder
oszołomiony
start learning
dizzy
zmęczenie
start learning
fatigue
przebłysk
start learning
flashback
narkotykowy odlot
start learning
high
nielegalny
start learning
illicit
uszodzenie, upośledzenie
start learning
impairment
skutki
start learning
implication
należący do władzy
start learning
official
wyjęty spod prawa
start learning
outlaw
mocny, silny
start learning
potent
niechlujny, nieporządne
start learning
scruffy
warstwa
start learning
stratum
bystre dziecko
start learning
whiz kid
postawa/podejście
start learning
attitude
czyszczenie
start learning
cleaning
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
wykluczenie
start learning
exclusion
trudność
start learning
hardship
mniejszość
start learning
minority
uchodźca
start learning
refugee
zamieszki
start learning
riot
odosobnienie
start learning
seclusion
przełożony
start learning
superior
ksenofobia
start learning
xenophobia
spadek (np. cen)
start learning
decline
pozbawienie
start learning
deprivation
różnice, różne
start learning
differential
ciezkie położeniu, krytycznym położeniu
start learning
dire straits
bezdomny i bezrobotny
start learning
down and out
eksmisja
start learning
eviction
czynnik
start learning
factor
zubożały
start learning
impoverished
dochód
start learning
income
trędowaty
start learning
leper
kredyt, zastaw hipoteczny
start learning
mortgage
prześladowanie
start learning
persecution
Perspektywa
start learning
prospect of
czynsz
start learning
rent
media
start learning
utilities
wpłynąć
start learning
affect
pojąć
start learning
comprehend
przyczynić się do
start learning
contribute
pozbawiać
start learning
deprive
zakłócać
start learning
disrupt
zamieszkać
start learning
dwell
oszczędzać
start learning
economise
pociągać za sobą
start learning
entail
narazić na ryzyko
start learning
jeopardise
zwolnić
start learning
lay off
prześladować
start learning
persecute
współczuć
start learning
sympathise
poradzić sobie z czymś
start learning
tackle
wywołać
start learning
trigger
Kto był zamieszany w to wydarzenie?
start learning
Who was involved in the incident?
konkretne informacje
start learning
specific information
zgłoszone przypadki gwałtu
start learning
reported cases of rape
morderstwa spadły o połowę
start learning
murders have dropped by half
Czy zostali poważnie ranni?
start learning
Were they seriously/badly injured?
ofiary odniosły obrażenia nóg i poparzenia
start learning
the victims sustain leg injured and burns
podpisać skargę w tej sprawie
start learning
sign a complaint in this matter
odzyskać przytomność
start learning
to regain consciousness
nie mogę snuć domyśleń
start learning
I can not speculate
nastrój (atmosfera) była napięta
start learning
mood was tense
Nie rozumiem o co chodzi
start learning
I'm not understand you
wszystkim jest nam przykro, że odchodzi
start learning
We are all sorry to see him go
W ogóle nie wahałam się, aby go polecić
start learning
I havn't thought twice about recommend him
To tylko głupie plotki
start learning
these are only silly rumor
zostałem wysłany do
start learning
I was dispatched the
zaraz po przybyciu
start learning
on arrival
więzień nie został formalnie oskarżony
start learning
the prisoner has not been formally charged
wysłuchałem zeznań ofiary
start learning
I take a statemet of the victim
brakuje nam personelu
start learning
we are short staffed
zabrać coś siłą
start learning
take something by force
celowo, umyślnie
start learning
deliberately
Biała kobieta włamała się do pałacu i zabrała własność pana Michalika
start learning
White female broke into the palace and took Mr Michalik property
Został aresztowany w związku z podpaleniem
start learning
He was arrested in conjuction with arson
policjant nie będący na służbie
start learning
a off- duty police officer
natychmiast poprosił o wsparcie
start learning
he immediately request back up
policyjna grupa interwencyjna
start learning
Police response team
przemyt broni
start learning
arms smugglers
dane dotyczące przestępczości
start learning
crime figures
liczba kradzieży samochodów obniżyła się znacząco
start learning
the number of car thefts have decreased dramatically
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
start learning
a crime against life and health
przestępstwo przeciwko mieniu
start learning
crime against person
usiłowanie zabójstwa
start learning
attempted murder
mina przeciwpiechotna
start learning
anti-personnel mine
ich obrażania nie odpowiadały wypadkowi
start learning
their injuries weren't correspond with an accident
dochodzenie
start learning
an investigation
zbadać doniesienia o
start learning
to investigate reports of
policja wciąż bada zdarzenie
start learning
Police are still investigating(making enquiries about) incident
niewybuch
start learning
An unexploded ordenance
nie ma za co
start learning
not at all
został wyznaczony na nowego dowódcę
start learning
He has been appointed as the new commander
przenieść kogoś do
start learning
to transfer sb to
jest następny w kolejce do awansu
start learning
he is next line for promotion
jak sądzisz?
start learning
What do you reckon?
Jego były szef chwalił jego zdolności przywódcze
start learning
His former boss praised his leadership skills
został zabrany do aresztu policyjnego
start learning
He was taken into police custody
udzielić zgody
start learning
to grant permission
te zdarzenia nie były zgłaszane
start learning
These incidents were not reported
z obawy przed dalszymi atakami
start learning
for fear of further attacks
o około godziny 12
start learning
at about 1200 hours
nie poinformowano go jaki był powód aresztowania
start learning
He was not informed of the reason of his arrest
w odpowiedzi na telefon
start learning
in response to call
dotyczący traktowania więźnia z Redland
start learning
regarding the treatment of prisoners form Redl
sporządzić pisemne oświadczenie
start learning
to compile a written statement
Nie przytaczaj opinii i podejrzeń
start learning
Do not report opinions and suspicions
potem udałem się do szpitala
start learning
I then proceeded to the hospital
stanowić
start learning
constitute
liczba porwań pozostała na tym samym poziomie
start learning
the number of kidnappings have remain steady

You must sign in to write a comment