Historia powszechna XIX w.

 0    173 flashcards    monandrij
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
1800
start learning
utworzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
1800
start learning
Bitwa pod marengo
1800
start learning
bitwa pod hohenlingen
1801
start learning
pokój w Luneville
1802
start learning
pokój w Amiens
1804
start learning
wprowadzenie Kodeksu Cywilnego
1804 N
start learning
koronacja Napoleona na cesarza
1805 T
start learning
bitwa pod Trafalgarem
1805 A
start learning
bitwa pod Austerlitz
1806 R
start learning
powstanie Związku Reńskiego
1806
start learning
bitwa pod Jeną
1806 k
start learning
blokada kontynentalna
1807
start learning
1807bitwa pod frydlandem
1807 T
start learning
pokój w Tylży
1807 k
start learning
ogłoszenie Konstytucji dla Księstwa Warszawskiego
1807 i
start learning
bitwa pod Iławą Pruską
1807
start learning
pierwszy rejs statku „Clermont” skonstruowanego przez Roberta Fultona
Od ok. 1808- od ok. 1872
start learning
uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim
1807-1815
start learning
Księstwo Warszawskie
1808-1814
start learning
wojna w Hiszpanii
14.10.1809
start learning
pokój w Schonbrunn
5.07.1809
start learning
bitwa pod Wagram
19.04.1809
start learning
bitwa pod raszynem
1811-1813
start learning
ruch luddystów
1812
start learning
wyprawa na Moskwę
5-6.09.1812
start learning
bitwa pod Borodino
16-19.10.1813
start learning
bitwa pod Lipskiem
1814
start learning
pokój w Paryżu
1814
start learning
parowóz (George Stephenson)
1814
start learning
zesłanie Napoleona na Elbę
1814
start learning
oktrojowanie karty konstytucyjnej przez Ludwika XVIII
1814
start learning
pierwsza lokomotywa (George Stephenson)
1814-1815
start learning
kongres wiedeński
1815
start learning
sto dni Napoleona
18.06.1815
start learning
bitwa pod Waterloo
1815 powstanie...
start learning
powstanie Związku Niemieckiego
1815 deklaracja o...
start learning
deklaracja o zniesieniu handlu niewolnikami
1815 powstanie Ś...
start learning
powstanie Świętego Przymierza
27.11.1815
start learning
car Aleksander oktrojował konstytucję Królestwu Polskiemu
1817
start learning
założenie Towarzystwa Filomatów
1818
start learning
nadanie konstytucji Wolnemu Miastu Kraków
1819
start learning
założenie Wolnomularstwa Narodowego
1820 rewolucja w...
start learning
rewolucja w Hiszpanii
1820
start learning
kongres opawski
1820-1831
start learning
działalność kaliszan
1820-1821
start learning
rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii
1821 rewolucja w...
start learning
rewolucja w Piemoncie
1821 powstanie...
start learning
powstanie Towarzystwa Północnego i Towarzystwa Południowego w Rosji
1821
start learning
założenie Towarzystwa Patriotycznego
1821-1830
start learning
wojna o niepodległość Grecji
1821
start learning
śmierć Napoleona na Wyspie św. Heleny
1823
start learning
ogłoszenie doktryny Monroe’a
1823
start learning
wydanie ustawy regulacyjnej o uwłaszczeniu chłopów w Księstwie Poznańskim (częściowe)
1824
start learning
legalizacja zrzeszeń robotników w Wielkiej Brytanii
1825
start learning
pierwsza linia kolejowa (Wielka Brytania)
1825
start learning
powołanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
1825 powstanie...
start learning
powstanie dekabrystów w Rosji
1827
start learning
bitwa morska pod Navarino
1828
start learning
utworzenie Banku Polskiego
1829
start learning
zawarcie pokoju w Adrianopolu przez Rosję i Turcję
1830 rewolucja...
start learning
rewolucja lipcowa we Francji
1830 utworzenie...
start learning
utworzenie niepodległej Grecji
29/30 listopada 1830
start learning
wybuch powstania listopadowego
3 grudnia 1830
start learning
powstanie Rządu Tymczasowego
5 grudnia 1830
start learning
Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem
25 stycznia 1830
start learning
uchwalenie przez Rząd Tymczasowy aktu detronizacji cara Mikołaja I
1830-1840 - noc flottwellowska
start learning
1830-1840 - night flottwellowska
1831
start learning
utworzenie organizacji Młode Włochy
1831-1856
start learning
noc paskiewiczowska
1832
start learning
reforma wyborcza przeprowadzona przez rząd wigów
1834
start learning
powstanie organizacji Młoda Europa
1836
start learning
utworzenie Związku Sprawiedliwych
1838
start learning
skonstruowanie telegrafu (Samuel Mors)
1839-1842
start learning
I wojna opiumowa
1842
start learning
założenie Związku Plebejuszy
1846-1847
start learning
kryzys ekonomiczny w Europie
1846-1848
start learning
kryzys gospodarczy w Europie
1846-1848
start learning
wojna meksykańsko-amerykańska
1847
start learning
przekształcenie Związku Sprawiedliwych w Związek Komunistów
1848
start learning
ogłoszenie Manifestu Komunistycznego
22-24 luty 1848
start learning
rewolucja lutowa we Francji
1848
start learning
uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim
1848-1849
start learning
wiosna ludów w Europie
25.07.1848
start learning
bitwa pod Custozą
1849
start learning
powstanie węgierskie
23.03.1849
start learning
bitwa pod Novarą
1850-1864
start learning
powstanie tajpingów
1851
start learning
zamach stanu Ludwika Napoleona
1852
start learning
proklamacja II cesarstwa przez Ludwika Napoleona (Napoleon III)
1853-1856
start learning
wojna krymska
1856-1860
start learning
II wojna opiumowa
1856
start learning
kongres pokojowy w Paryżu
1857-1859
start learning
powstanie sipajów
1858
start learning
układ z Plombieres
1859
start learning
wojna francusko-austriacka
4.06.1859
start learning
bitwa pod Magentą
24.06.1859
start learning
bitwa pod Solferino
11.07.1859
start learning
traktat w Villafranca kończący wojnę francusko-austriacką
10.11.1859
start learning
traktat pokojowy w Zurychu między Cesarstwem Austriackim, Cesarstwem Francji i Królestwem Sardynii
11.05.1860
start learning
wyprawa tysiąca czerwonych koszul
1860
start learning
pierwszy silnik spalinowy (Etienne Lenoir)
6.11.1860
start learning
wybór na prezydenta Abrahama Lincolna
12-14.04.1861
start learning
bitwa o Fort Sumter, która rozpoczęła wojnę secesyjną
1861
start learning
powstanie Królestwa Włoch
1861-1865
start learning
wojna secesyjna
1862 USA, ustawa o...
start learning
wydanie przez Kongres ustawy o osadnictwie (Homestead Act)
1.01.1863
start learning
Lincoln wydał akt prezydencki znoszący niewolnictwo we wszystkich zbuntowanych stanach
1-3.07.1863
start learning
bitwa pod Gettysburgiem
04.07.1863
start learning
bitwa pod Vicksburgiem
1863
start learning
konwencja Alvenslebena
1864
start learning
genewska konwencja o rannych żołnierzach
1864 wojna...
start learning
wojna duńska między Danią a Austrią i Prusami
9.04.1865
start learning
kapitulacja konfederacji podpisana w Appomatox
1866
start learning
wojna prusko-austriacka o hegemonię w Związku Niemieckim
3.07.1866
start learning
bitwa pod Sadową
23.08.1866
start learning
pokój w Pradze kończący wojnę i rozwiązujący Związek Niemiecki
1866-1871
start learning
zjednoczenie Niemiec
1867
start learning
powstanie Związku Północnego
1867
start learning
powstanie Austro-Węgier
1869-1870
start learning
I Sobór Watykański
1870-1871
start learning
wojna francusko-pruska
14.07.1870
start learning
opublikowanie depesza emska
1.09.1870
start learning
bitwa pod Sedanem
1870-1940
start learning
III Republika Francuska
10.05.1871
start learning
zawarcie traktatu pokojowego we Frankfurcie(wojna fran.-pruska)
1871-1918
start learning
II Rzesza Niemiecka
1872-1878
start learning
polityka Kulturkampfu
1873
start learning
Sojusz Trzech Cesarzy
1876
start learning
wynalezienie telefonu (Aleksander Bell)
1877-1878
start learning
wojna na Bałkanach między Rosją a Turcją
3.03.1878
start learning
pokój w San Stefano
1878
start learning
kongres berliński
1879
start learning
powstanie organizacji rewolucjonistów Narodna Wola w Rosji
1879
start learning
Bismarck zawarł antyrosyjskie porozumienie z Austro-Węgrami
1880-1881
start learning
I wojna burska
1881
start learning
zamordowanie cara Aleksandra II
1882
start learning
przyłączenie się Włoch do sojuszu Niemiec i Austro-Węgier (trójprzymierze)
1882
start learning
Bismarck zawarł antyfrancuskie porozumienie z Włochami
1885-1890
start learning
rugi pruskie
1887
start learning
traktat reasekuracyjny zawarty przez Bismarcka z Rosją
1889
start learning
powstanie II Międzynarodówki
1891
start learning
Rosja rozpoczęła budowę Kolei Transsyberyjskiej
1891
start learning
powstanie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
1891
start learning
encyklika Rerum nova rum papieża Leona XIII
1892
start learning
skonstruowanie silnika wysokoprężnego (Rudolf Diesel)
1893
start learning
powstanie Ligi Narodowej
1894
start learning
utworzenie hakaty (Niemieckiego Towarzystwa Marchii Wschodniej)
1896
start learning
pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej
1898
start learning
wojna hiszpańsko-amerykańska
1898
start learning
spór o Faszodę między Francją i Wielką Brytanią
1898
start learning
powstanie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR)
1899
start learning
podpisanie trzech pierwszych konwencji haskich
1899
start learning
pierwszy piec elektryczny (Paul Heroult)
1899-1902
start learning
II wojna burska
1899-1901
start learning
powstanie bokserów
1908
start learning
Austro węgry zaanektowały okupowaną Bośnię i Hercegowinę
1904
start learning
Sojusz Francji i Wielkiej Brytanii (entente cordiale)
1907
start learning
1907porozumienie angielsko rosyjskie
1904-1905
start learning
wojna rosyjsko- japońska
1911-1912
start learning
wojna włosko -turecka
1912-1913
start learning
I wojna bałkańska
1913
start learning
II wojna bałkańska
28.06. 1914
start learning
zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, początek I wojny światowej
28.07.1914
start learning
Austro Węgry wyp. wojnę Serbii
1.08.1914
start learning
Niemcy wyp, wojnę Rosjii
3.08.1914
start learning
Niemcy wyp. Wojnę Francji
4/5. 08. 1914
start learning
Wielka Brytania wyp. wojnę Niemcom
wrzesień 1914
start learning
bitwa nad Marną
21.02.1916
start learning
21.02.1916 in English
szturm na Verdun
1.02.1917
start learning
Niemcy zaczynają nieograniczoną wojnę podwodną
6.04.1917
start learning
USA dołącza do wojny po stronie ententy
3.03. 1918
start learning
pokój rosji z państwami centralnymi
11.11. 1918
start learning
Niemcy podpisują zwieszenie broni

You must sign in to write a comment