Historia gimnazjum

 0    65 flashcards    nieznajoma876
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Pierwsza Olimpiada
start learning
776r.p.n.e

Założenie Rzymu
start learning
753r.p.n.e.

Bitwa pod Maratonem
start learning
690r.p.n.e.

Bitwa pod Termopilami i Salaminą
start learning
480r.p.n.e.

Początek pierwszej wojny punickiej
start learning
264r.p.n.e.

Koniec pierwszej wojny punickiej
start learning
244r.p.n.e.

Początek drugiej wojny punickiej
start learning
219r.p.n.e.

Koniec drugiej wojny punickiej
start learning
201r.p.n.e.

Początek trzeciej wojny punickiej
start learning
149r.p.n.e.

Koniec trzeciej wojny punickiej
start learning
146r.p.n.e.

Objęcie rządów przez Juliusza Cezara
start learning
48r.p.n.e.

Zasztyletowanie Juliusza Cezara
start learning
44r.p.n.e.

Podział Imperium Rzymskiego
start learning
395r.p.n.e.

Upadek Imperium Zachodniorzymskiego
start learning
476r.p.n.e.

Chrzest Polski
start learning
966r.

Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000r.

Podział Polski na dzielnice
start learning
1138r.

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Kondrada
start learning
1226r.

Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
start learning
1241r.

Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327r.

Unia polsko-litewska
start learning
1385r.

Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410r.

Pokój w Toruniu
start learning
1411r.

Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim
start learning
1454-1466

II pokój w Toruniu
start learning
1456r.

Hołd Pruski. Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu
start learning
1525r.

Unia lubelska z Litwą
start learning
1569r.

Unia Sandomierska. Porozumienie wyznań protestanckich
start learning
1570r.

Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1673r.

Unia brzeska
start learning
1596r.

Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600r.

Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605r.

Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648

Bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627r.

Pokój w Altmarku
start learning
1629r.

Wojny polsko-rosyjskie
start learning
1609-1619

Wojny polsko-tureckie
start learning
1620-1699

Klęska pod Cecorą
start learning
1620r.

Bitwa pod Chocimem
start learning
1621r.

Zwycięstwo pod Chocimem
start learning
1673r.

Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648r.

Potop Szwedzki
start learning
1655-1660

Najazd turecki na Polskę
start learning
1672r.

Odsiecz wiedeńska
start learning
1683.

Pokój w Karłowicach
start learning
1699r.

Sejm niemy
start learning
1717r.

Konfederacja barska
start learning
1768-1772

I rozbiór Polski
start learning
1772r.

Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788-1792

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791r.

1792. Konfederacja Targowicka
start learning
1792r.

II rozbiór Polski
start learning
1793r.

III rozbiór Polski
start learning
1795r.

Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794r.

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797r.

Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807r.

Wojna z Austrią
start learning
1809.

Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1816r.

Powstanie listopadowe
start learning
1830r.

Powstanie krakowskie
start learning
1864r.

Powstanie styczniowe
start learning
1863r.

I wojna światowa
start learning
1914-18

Odzyskanie niepodległości
start learning
1918r.

Rewolucja francuska
start learning
1789r.

Rewolucja rosyjska
start learning
1917


You must sign in to write a comment