historia fiszki świat

 0    231 flashcards    roman117
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rewolucja neolityczna
start learning
ok. 10tys.-4 tys. lat p.n.e
początki cywilizacji Sumerów i egipskiej, powstanie pisma
start learning
ok. 4000 r. p.n.e
początek epoki brązu
start learning
ok. 3000 r. p.n.e
cywilizacja doliny indusu
start learning
ok. 2400-1500 r. p.n.e
kultura minojska
start learning
ok. 2000-1450 r. p.n.e
panowanie Hammurabiego w Babilonii, spisanie kodeksu Hammurabiego
start learning
XVIII w. p.n.e
kultura mykeńska
start learning
ok. XV-XII w. p.n.e
panowanie Ariów
start learning
ok. 1500-500 r. p.n.e
"wieki ciemne" w Grecji
start learning
ok. XII-IX w. p.n.e
kolonizacja fenicka
start learning
XI-VIII w. p.n.e
początek epoki żelaza
start learning
ok. 1000 r. p.n.e
istnienie królestwa Izraela Dawida i Salomona
start learning
X w. p.n.e
początek okresu archaicznego w Grecji i Wielkiej Kolonizacji
start learning
VIII w. p.n.e
tradycyjna data założenia Rzymu
start learning
753 r. p.n.e
spisanie praw Drakona
start learning
621 r. p.n.e
"strząśnięcie długów" przez Solona
start learning
594/593 r. p.n.e
obalenie ostatniego króla w Rzymie-początek republiki
start learning
509 r. p.n.e
reformy Klajstenesa w Atenach
start learning
508/507 r. p.n.e
bitwa pod Maratonem
start learning
490 r. p.n.e
bitwa pod Termopilami i Salaminą
start learning
480 r. p.n.e
bitwa pod Platejami i Mykale
start learning
479 r. p.n.e
Prawo XII tablic
start learning
449 r. p.n.e
wojna peloponeska
start learning
431- 404 r. p.n.e
bitwa pod Cheroneją
start learning
338 r. p.n.e
panowanie Aleksandra Wielkiego
start learning
336-323 r. p.n.e
bitwa pod Granikos
start learning
334 r. p.n.e
bitwa pod Issos
start learning
333 r. p.n.e
bitwa pod Gaugamelą
start learning
331 r. p.n.e
I wojna punicka
start learning
264-241 r. p.n.e
II wojna punicka
start learning
218-201 r. p.n.e
bitwa pod Kannami
start learning
216 r. p.n.e
bitwa pod Zamą
start learning
202 r. p.n.e
III wojna punicka
start learning
149-146 r. p.n.e
zdobycie Kartaginy, podporządkowanie Grecji Rzymowi
start learning
146 r. p.n.e
dyktatura Juliusza Cezara
start learning
49-44 r. p.n.e
bitwa pod Akcjum
start learning
31 r. p.n.e
zycie Jezusa Chrystusa, powstanie chrześcijaństwa
start learning
ok. 7-6 r. p.n. e ok. 30 r. p.n.e
wprowadzenie dominatu i tetrarchi przez Dioklecjana
start learning
koniec III w. n.e
wprowadzenie pryncypatu przez Oktawiana Augusta
start learning
27 r. p.n.e
zrównanie chrześcijaństwa pod względem prawnym z innymi religiami
start learning
313 r.
podział cesarstwa rzymskiego na zachodnie i wschodnie
start learning
395 r.
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476 r.
chrzest króla Franków Choldwiga I
start learning
496 r.
panowanie Justyniana Wielkiego
start learning
527-565 r.
hidżra-ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622 r.
bitwa pod Poitiers
start learning
732 r.
koronacja Karola Wielkiego
start learning
800 r.
powstanie państwa Wielkomorawskiego
start learning
pocz. IX w.
traktat z Verdun
start learning
843 r.
bitwa na Lechowym Polu
start learning
955 r.
początek wielkiej schizmy wschodniej
start learning
1054 r.
bitwa pod Hastings
start learning
1066 r.
opracowanie Dictus papae i początek reformy gregoriańskiej
start learning
1075 r.
nałożenie klątwy przez papieża na króla Niemiec Henryka IV
start learning
1076 r.
przybycie Henryka IV do Canossy
start learning
1077 r.
synod w Clermont
start learning
1095 r.
I wyprawa krzyżowa
start learning
1096-1099r.
podpisanie konkordatu wormackiego
start learning
1122 r.
upadek Akki- ostatniej twierdzy krzyżowców ns Bliskim Wschodzie
start learning
1291 r.
zwołanie pierwszego posiedzenia stanów generalnych we Francji
start learning
1302 r.
przenisienie siedziby papieża do Awinionu
start learning
1309 r.
wybuch wojny stuletniej
start learning
1337 r.
obrady soboru w Konstancji
start learning
1414-1418 r.
bitwa pod Azincourt, spalenie Jana Husa na stosie
start learning
1415 r.
bitwa pod Warną
start learning
1444 r.
zakończenie wojny stuletniej, upadek Konstantynopola
start learning
1453 r.
pierwsze użycie czcionki drukarskiej przez Jana Gutenberga, początek wojny "Dwóch Róż"
start learning
1455 r.
zawarcie układów dynastycznych w Wiedniu między Habsburgami a Jagielonami
start learning
1515 r.
zdobycie Grenady i koniec rekonkwisty, pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba
start learning
1492 r.
druga wyprawa Krzysztofa Kolumba
start learning
1493 r.
dotarcie Vasco da Gamy drogą morską do Indii
start learning
1498 r.
ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze
start learning
1517 r.
opłynięcie kuli ziemskiej przez Ferdynanda Magellana
start learning
1519 - 1522 r.
bitwa pod Mochaczem
start learning
1526 r.
ogłoszenie przez Henryka VIII Aktu supremacji- powstanie Kościoła anglikańskiego
start learning
1534 r.
początek działalności Jana Kalwina
start learning
1536 r.
sobór powszechny w Trydencie
start learning
1545-1563 r.
pokój w Augsburgu
start learning
1555 r.
bitwa pod Lepanto
start learning
1571 r.
Noc św Bartłomieja-rzeź hugenotów
start learning
1572 r.
wydanie Edyktu nantejskiego
start learning
1598 r.
Wielka Smuta
start learning
1598-1613 r.
wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648 r.
bitwa pod Białą Górą
start learning
1620 r.
pokój westfalski kończący wojnę trzydziestoletnią
start learning
1648 r.
ściecie Karola I i ogłoszenie Anglii republiką
start learning
1649 r.
Oliver Cromwell lordem protektorem
start learning
1653-1658 r.
restauracja monarchi Anglii
start learning
1660 r.
bitwa pod Wiedniem
start learning
1683 r.
powstanie Ligi Świętej
start learning
1684 r.
chwalebna (sławetna) rewolucja
start learning
1688 r.
pokój w Karłowicach
start learning
1699 r.
wielka wojna północna
start learning
1700-1721 r.
bitwa pod Płotawą
start learning
1709 r.
bostońskie picie herbaty
start learning
1773 r.
początek wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
start learning
1775 r.
przyjęcie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych
start learning
1776 r.
Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych
start learning
1787 r.
zdobycie Bastylii, wybuch rewolucji we Francji
start learning
1789 r.
uchwalenie konstytucji Francji
start learning
3 września 1791
bitwa po Valmy, ogłoszenie Francji republiką
start learning
1792 r.
ścięcie Ludwika XVI
start learning
1793 r.
przewrót termidorański we Francji
start learning
1794 r.
początek dyrektoriatu we Francji
start learning
1795 r.
pokój Campio Formio i rozpad I koalicji antyfrancuskiej
start learning
1797 r.
wyprawa Napoleona do Egiptu
start learning
1798 r.
zamach 18 brumaire'a i początek konsulatu we Francji, zawiązanie II koalicji antyfrancuskiej
start learning
1799 r.
pokój w Lunéville
start learning
1801 r.
pokój w Amies i rozpad II koalicji antyfrancuskiej
start learning
1802 r.
koronacja Napoleona Bonapartego na cesarza Francuzów, wprowadzenie kodeksu cywilnego przez Napoleona
start learning
1804 r.
zawiązanie III koalicji antyfrancuskiej, bitwa pod Trafalgarem i Austerlitz
start learning
1805 r.
likwidacja Świętego Państwa Rzymskiego i powstanie Związku Reńskiego, zawiązanie IV koalicji antyfrancuskiej, bitwy pod Jeną i Auerstaedt, ogłoszenie blokady kontynentalnej
start learning
1806 r.
pokój w Tylży
start learning
1807 r.
początek antyfrancuskiego powstania w Hiszpanii
start learning
1808 r.
zawarcie V koalicji antyfrancuskiej, pokój w Schönbrunn
start learning
1809 r.
wyprawa armii Napoleona na Rosję, bitwy pod Bordino i nad Berezyną, zawiązanie VI koalicji antyfrancuskiej
start learning
1812 r.
bitwa pod Lipskiem (bitwa narodów)
start learning
1813 r.
abdykacja Napoleona, początek obrad kongresu wiedeńskiego
start learning
1814 r.
"100 dni Napoleona"; zawiązanie się VII koalicji antyfrancuskiej i bitwa pod Wateloo, podpisanie Aktu końcowego kongresu wiedeńskiego i utworzenie Świetego Przymierza
start learning
1815 r.
ogłoszenie doktryny Monroego
start learning
1823 r.
powstanie dekambrystów
start learning
1825 r.
rewolucja lipcowa we Francji, rewolucja i ogłoszenie niepodległości Belgii, uzyskanie przez Grecję pełnej niepodległości
start learning
1830 r.
powstanie Niemieckiego Związku Celnego
start learning
1834 r.
wybuch Wiosny Ludów w Europie
start learning
1848 r.
powstanie węgierskie
start learning
1848-1849 r.
wojna krymska
start learning
1853-1856 r.
ogłoszenie teorii ewolucji przez Karola Darwina, zwycięstwo Francji i Piemontu w wojnie z Austrią
start learning
1859 r.
wyprawa tysiąca czerwonych koszul Giuseppe Garibaldiego
start learning
1860 r.
powstanie Królestwa Włoch, uwłaszczenie chłopów w Rosji, wybuch wojny secesyjnej
start learning
1861 r.
utworzenie Czerwonego Krzyża
start learning
1863 r.
zwycięstwo Prus i Austrii w wojnie z Danią, powstanie I międzynarodówki
start learning
1864 r.
koniec wojny secesyjnej, zniesienie niewolnictwa Stanów Zjednoczonych
start learning
1865 r.
zwycięstwo Prus w wojnie z Austrią
start learning
1866 r.
utworzenie monarchii austro-węgierskiej, powstanie Związku Północnoniemieckiego
start learning
1867 r.
wojna francusko-pruska
start learning
1870-1871 r.
powstanie II Rzeszy Niemieckiej, Komuna Paryska
start learning
1871 r.
powstanie trójprzymierza (sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch)
start learning
1882 r.
zawarcie układu pomiędzy Francją i Rosją
start learning
1892 r.
pierwsza projekcja filmowa-początki kina
start learning
1895 r.
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie
start learning
1896 r.
podpisanie "serdecznego porozumienia" przez Francję i Wielką Brytanie, początek wojny rosyjsko-japońskiej
start learning
1904 r.
rewolucja w Rosji
start learning
1905 r.
zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie (28 VI); wybuch I wojny światowej (28 VII); bitwa pod Tannenbergiem (VIII-IX); bitwa nad Marną (IX)
start learning
1914 r.
bitwa pod Ypres-zastosowanie gazów bojowych (IV)
start learning
1915 r.
bitwa pod Verdun (II-XII); bitwa jutlandzka (V-VI); bitwa nad Sommą (VI-XI)
start learning
1916 r.
wybuch rewolucji lutowej w Rosji i abdykacja Mikołaja II (III); przystąpienie USA do wojny po stronie ententy (IV); początek bolszewickiego przewrotu (rewolucja październikowa) w Rosji (XI)
start learning
1917 r.
ogłoszenie 14 punktowego planu pokojowego przez Thomasa Woodrowa Wilsona (I); pokój brzeski i wycofanie się Rosji z wojny (3 III); abdykacja Wilhelma II i powstanie Republiki Weimarskiej (9 XI); podpisanie rozejmu w Compiègne (11 XI)
start learning
1918 r.
podpisanie traktatu wersalskiego (28 VI); podpisanie traktatu pokojowego z Austrią w Saint- Germain (10 IX); podpisanie traktatu pokojowego z Bułgarią w Neully-sur-Seine (27 XI)
start learning
1919 r.
podpisanie traktatu pokojowego z Węgrami w Trianon (4 VI); podpisanie traktatu pokojowego z Turcją w Sèrves (10 VIII)
start learning
1920 r.
zawarcie niemiecko-radzieckiego układu w Rapallo (IV); marsz na Rzym i przejęcie władzy przez Mussoliniego (X); powstanie ZSRR (30 XII)
start learning
1922 r.
traktat pokojowy z Turcją w Lozannie rewidujący postanowienia w Sèvres (24 VII) pucz monachijski (XI)
start learning
1923 r.
układ w Locarno (X)
start learning
1925 r.
podpisanie paktu Brianda-Kelloga
start learning
1928 r.
czarny czwartek na giełdzie w Nowym Jorku-początek wielkiego kryzysu
start learning
24 październik 1929 r.
zajęcie Mandżurii przez wojska japońskie
start learning
1931 r.
Wielki Głód na Ukrainie i Kubaniu
start learning
1932-1933 r.
powołanie Adolfa Hitlera na urząd kanclerza Niemiec
start learning
30 stycznia 1933 r.
noc długich noży
start learning
czerwiec 1934 r.
wielka czystka w ZSRR
start learning
1934-1939 r.
przywrócenie powszechenej służby wojskowej w Niemczech i powstanie Wehrmachtu
start learning
marzec 1935 r.
uchwalenie ustaw Norymberskich w Niemczech
start learning
wrzesień 1935 r.
atak Włoch na Abisynię
start learning
październik 1935 r.
wojna domowa w Hiszpanii
start learning
1936-1939 r.
remilitaryzacja Nadrenii
start learning
marzec 1936 r.
zawarcie niemiecko-włoskiego traktatu o przyjaźni- oś Berlin-Rzym
start learning
październik 1936 r.
powstanie paktu antykominternowskiego- sojuszu Niemiec i Japonii
start learning
listopad 1936 r.
Anschluss Austrii
start learning
marzec 1938 r.
konferencja w Monachium
start learning
wrzesień 1938 r.
noc kryształowa w Niemczech
start learning
listopad 1938 r.
rozbiór Czechosłowacji i utworzenie protektoratu Czech i Moraw
start learning
marzec 1939 r.
zajęcie Albanii przez wojska włoskie
start learning
kwiecień 1939 r.
pakt Ribbentrop-Mołotow
start learning
23 sierpnia 1939 r.
wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię
start learning
3 września 1939 r.
agresja ZSRR na Finlandie - początek zimnej wojny
start learning
30 listopad 1939 r.
atak Niemiec na Danię, Norwegię i Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję
start learning
kwiecień-maj 1940 r.
włączenie Litwy, Łotwy, Estonii i Besarabii do ZSRR
start learning
czerwiec-sierpień 1940 r.
bitwa o Anglię
start learning
sierpień-wrzesień 1940 r.
zawarcie w Berlinie paktu trzech
start learning
wrzesień 1940 r.
agresja Włoch na Grecję
start learning
październik 1940 r.
agresja państw osi na Grecję i Jugosławię
start learning
kwiecień 1941 r.
atak niemiecki na ZSRR
start learning
22 czerwca 1941 r.
japoński nalot na Pearl Harbor i przystąpienie USA do wojny
start learning
7 grudnia 1941 r.
konferencja Wannsee-decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej
start learning
styczeń 1942 r.
klęska japończyków w bitwie o Midway
start learning
czerwiec 1942 r.
desant aliantów w Afryce Północnej
start learning
listopad 1942 r.
kapitulacja wojsk niemieckich pod Staliningradem
start learning
2 luty 1943 r.
bitwa na Łuku Kurskim
start learning
lipiec-sierpień 1943 r.
lądowanie aliantów na Sycylii
start learning
10 lipca 1943 r.
kapitulacja faszystowskich Włoch
start learning
8 września 1943 r.
konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie
start learning
28 listopada-1 grudnia 1943 r.
lądowanie aliantów w Normandii
start learning
6 czerwca 1944 r.
konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie
start learning
4-11 luty 1945 r.
konferencja w San Francisco-utworzenie ONZ
start learning
kwiecień-czerwiec 1945 r.
bezwarunkowa kapitulacja Niemiec
start learning
8 maja 1945 r.
konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie
start learning
17 lipca- 2 sierpnia 1945 r.
zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
start learning
6 i 9 sierpnia 1945 r.
bezwarunkowa kapitulacja Japonii
start learning
2 września 1945 r.
wystapienie Churchilla w Fulton-początek zimnej wojny
start learning
marzec 1946 r.
ogłoszenie planu Marshalla
start learning
czerwiec 1947 r.
proklamacja niepodległości Izraela
start learning
maj 1948 r.
początek kryzysu berlińskiego
start learning
czerwiec 1948 r.
powstanie NATO
start learning
kwiecień 1949 r.
powstanie RFN-u
start learning
wrzesień 1949 r.
powstanie Chińskiej Republiki Ludowej
start learning
październik 1949 r.
powstanie NRD
start learning
październik 1949 r.
wojna w Korei
start learning
1950-1953 r.
stworzenie EWWiS
start learning
1951 r.
śmierć Józefa Stalina
start learning
5 marca 1953 r.
powstanie robotników w NRD
start learning
czerwiec 1953 r.
utworzenie Układu Warszawskiego
start learning
maj 1955 r.
XX Zjazd KPZR i tajny referat Chruszczowa
start learning
luty 1956 r.
wybuch rewolucji węgierskiej
start learning
październik 1956 r.
kryzys sueski
start learning
październik-grudzień 1956 r.
podpisanie traktatów rzymskich- powstanie EWG i Euroatomu
start learning
1957 r.
przejęcie władzy na Kubie przez Fidela Castro
start learning
1959 r.
kryzys kubański
start learning
1962 r.
obrady soboru watykańskiego II
start learning
1962-1965 r.
interwencja militarna USA w Wietnamie
start learning
1964-1973 r.
początek rewolucji w Chinach
start learning
1966 r.
rewolta studencka w Europie Zachodniej i USA; stłumienie praskiej wiosny przez Układ Warszawski
start learning
sierpień 1968 (układ warszawski)
lądowanie amerykańskich kosmonautów na księżycu
start learning
1969 r.
zamach na JP II
start learning
13 maja 1981 r.
katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu
start learning
26 kwietnia 1986 r.
wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu
start learning
luty 1989 r.
masakra studentów na placu Tian' an- men w Pekinie
start learning
4 czerwca 1989 r.
Jesień Ludów- upadek rządów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
start learning
październik-grudzień 1989 r.
ogłoszenie niepodległości przez Litwę
start learning
marzec 1990 r.
zajęcie Kuwejtu przez Irak
start learning
sierpień 1990 r.
zjednoczenie Niemiec
start learning
październik 1990 r.
I wojna w Zatoce Perskiej
start learning
styczeń-luty 1991 r.
rozpad ZSRR i powstanie wspólnoty niepodległych państw
start learning
grudzień 1991 r.

You must sign in to write a comment