historia dział 1

 0    49 flashcards    kudybamaria
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
synoga w clermont
start learning
synoga in Clermont 1095
1 krucjata ludowa
start learning
1 Crusade Folk 1096-99
odzyskanie Palestyny przez Saladyna
start learning
recovery of Palestine by Saladin in 1187
Saladyn zdobywa Jerozolimę (Akkę)
start learning
Saladin wins Jerusalem (Acre) 1291
2 krucjata ludowa
start learning
2 crusade Folk in 1147
krucjata dziecięca
start learning
Children's Crusade 1212
oskarżenie Templariuszy o herezję
start learning
Templars of heresy accusation in 1307
Henryk Sandomierski wyrusza na krucjatę
start learning
Henryk Sandomierski embarks on a crusade in 1154
śmierć Henryka Sandomierskiego
start learning
the death of Henry of Sandomierz in 1166
krzyżacy
start learning
Crusaders - zakon szpitala najświętszej mari panny domu niemieckiego w jerozolimie 1190
templariusze
start learning
Templars- zakon ubogich rycerzy chrystusa i swiatyni salomona 1119
Joannici
start learning
Joannites - zakon szpitalników św Jana z jerozolimy
lewant
start learning
Levant - h. edessy, h. trypolisu, k. Antiochii,k. Jerozolimskie
Testament Bolesława Krzywoustego
start learning
Testament of Boleslaw Boleslaw 1138
zjazd w łęczycy i kogo wybrano
start learning
exit Łęczycy and who were selected 1180 i K sprawiedliwy
zjazd w gąsawie co sie stalo
start learning
exit Gasawa 1227 (um. Leszek Biały ranny H. brodaty) (Swiętopełk 2 i W. odoniec)
Tymudżyn ogłosił się...
start learning
Tymudżyn declared himself ... Czyngis-chanem 1206
bitwa pod Kałką (miejsce)
start learning
Battle of Kalka (place) Ruś 1223
Smierć czyngis-chana
start learning
The death of Genghis Khan 1227
Podbój Rusi przez...
start learning
The conquest of Ruthenia by ... Batu-chana 1237-1240
atak na węgry przez...
start learning
attack on Hungary by ... batu-chana 1241
atak na Polskę przez... (mongołowie)
start learning
the attack on Poland by ... (Mongols) Pajdar
Bitwa pod Legnicą
start learning
Battle of Legnica 9 kwiecien 1241
krucjaty przeciwko Bałtom wiek i kto próbowal
start learning
crusade against Bałtom age 12 b. kędzierzawy i k. mazowiecki
km zaprasza krzyżaków do Polski
start learning
km invites the Teutonic Knights to Polish 1226
krzyżacy przybywają na ziemię Chełmińską
start learning
Crusaders arrive at the Chelmno 1230
powstanie ludności pruskiej
start learning
the creation of the Prussian population 1260
Przejęcie Prus przez Krzyżaków
start learning
The acquisition of Prussia by the Teutonic Knights 1283
zajęcie pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
start learning
Gdansk Pomerania occupation by the Teutonic Knights 1308-1309
przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
start learning
Teutonic capital transfer from Venice to Malbork 1309
Inflanty
start learning
Livonia Łotwa i estonia
koronacja przemysła II
start learning
Coronation of Przemysl II 1295
koronacja Wacława II
start learning
coronation of Wenceslas II 1300
powrót Łokietka do pl
start learning
Short return to en 1304
łokietek zajmuje Wielkopolskę
start learning
Łokietek takes Wielkopolska 1314
koronacja łokietka
start learning
Short coronation 20 stycznia 1320
Wojna polsko-krzyzacka
start learning
Polish-Teutonic War 1326
atak na polskę Jana Luxemburskiego i Krzyżaków
start learning
the attack on Poland of John of Luxembourg and the Teutonic Knights 1331
śmierć Łokietka
start learning
Short death 1333
walka o koronę 1
start learning
fight for the crown 1 h. probus, włokietek, przemysł2
wojna o koronę 2 (po śmierci Przemysła 2)
start learning
War of the crown 2 (after the death of Premysl 2) włokietek, henryk 3, Wacław 2
kto wprowadził grosz praski
start learning
Wacław 2
zjazd w Wyszehradzie; zrzeczenie się praw do polskiego tronu przez Jana Luksembu
start learning
exit in Visegrad; waiver to the Polish throne by John Luksembu 1335
wyrok sądu w Warszawie (Pom. Gdańskie)
start learning
judgment in Warsaw (Pom. Gdańskie) 1339
pokój w kaliszu z krzyżakami polskie zwierzhnictwo na pomorzu gnanskim
start learning
room in Kalisz of the Teutonic Knights 1343
pokój w namysłowie śląsk
start learning
room Namysłów 1348
bitwa o Ruś Halicką i kto sie bił
start learning
Battle of Ruthenia and whoever beat 1340-66 PL tatarzy węgrzy litwini
Założenie akademi krakowskiej
start learning
Establishment of the Krakow academy 1364
śmierć Kazimierza Wielkiego
start learning
death of Casimir the Great 1370

You must sign in to write a comment