historia daty

 0    56 flashcards    ewelinalachowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
4-2 tys.p.n.e
start learning
cywilizacja Sumerów w Mezopotamii
2 tys.p.n.e
start learning
cywilizacja Babilończyków w Mezopotamii, XVIII w.p.n. e – Kodeks Hammurabiego
3 tys.p.n.e
start learning
zjednoczenie Egiptu
XVIII w.p.n.e
start learning
Kodeks Hammurabiego
Vi w.p.n.e
start learning
początki demokracji w Atenach
V w.p.n.e
start learning
największy rozkwit za panowania Peryklesa
VIII w.p.n.e
start learning
wprowadzenie zasad ustrojowych w Sparcie stworzonych przez Likurga
776 r.p.n.e
start learning
pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r.p.n.e
start learning
założenie Rzymu, wprowadzenie monarchii(królestwa) w Rzymie
509 r.p.n.e
start learning
obalenie monarchii, wprowadzenie republiki w Rzymie
490- 479 r.p.n.e
start learning
wojny grecko-perskie
490 r.pn.e
start learning
bitwa pod Maratonem
480 r.p.n.e
start learning
bitwa pod Termopilami i Salaminą
479 r.pn.e
start learning
bitwa pod Platejami
28 r.p.n.e
start learning
koniec republiki, wprowadzenie cesarstwa przez Oktawiana Augusta
Ok. 36 r.
start learning
początki chrześcijaństwa
313 r.
start learning
edykt mediolański Konstantyna Wielkiego, wolność wyznania dla chrześcijan w Imperium Rzymskim
392 r.
start learning
chrześcijaństwo religią panującą w Rzymie (Teodozjusz Wielki)
393 r.
start learning
ostatnie starożytne igrzyska olimpijskie
395 r
start learning
podział Imperium Rzymskiego na Cesarstwo Zachodniorzymskie (stolica w Rzymie) i Cesarstwo Wschodniorzymskie (stolica Konstantynopol)
476 r.
start learning
upadek Cesarstwa na zachodzie, koniec starożytności
395 r- 1453 r
start learning
Cesarstwo Bizntyjskie (Bizancjum), inaczej Wschodnie Cesarstwo Rzymskie
VII w
start learning
podboje Arabów (Persja, Egipt, Azja Mniejsza, Hiszpania, Płn. Afryka)
622 r
start learning
hidżra, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny; nowa era muzułmańska
756 r.
start learning
powstanie Państwa Kościelnego we Włoszech
800 r.
start learning
koronacja Karola Wielkiego na cesarza, monarchia Karola Wielkiego
843 r.
start learning
traktat w Verdun; podział monarchii Karola Wielkiego, początek Niemiec, Włoch i Francji
962
start learning
koronacja cesarska Ottona I, początek I Rzeszy Niemieckiej (Cesarstwa) (do1806 r.)
1054 r
start learning
schizma wschodnia, podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie
1077 r.
start learning
spór o inwestyturę między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV; pokuta cesarza w Canossie
1122
start learning
edykt wormacki; uregulowanie stosunków między papiestwem a cesarstwem
XIII w
start learning
styl gotycki w Europie
Ok. 1450
start learning
wynalezienie druku, J. Guttenberg
1453
start learning
zdobycie Konstantynopola przez Turków, upadek Bizancjum
1488 r
start learning
wyprawa Vasco da Gamy, odkrycie morskiej drogi do Indii
1492
start learning
wyprawa Kolumba, odkrycie Ameryki, koniec średniowiecza
1519-1522 r
start learning
wyprawa Magellana, pierwsze opłynięcie kuli ziemskiej
XVI w
start learning
renesans
1517 r
start learning
oczątek reformacji, wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze
1534 r
start learning
wprowadzenie przez Henryka VIII anglikanizmu
1545-1563
start learning
sobór trydencki; zebranie duchownych katolickich w ramach kontrreformacji
1643-1715 r
start learning
panowanie Ludwika XIV we Francji (król słonce), absolutyzm we Francji
XVIII w
start learning
oświecenie
Poł. XVIII w
start learning
początek rewolucji przemysłowej w Anglii
1776 r.
start learning
deklaracja niepodległości USA
1787 r.
start learning
konstytucja USA, pierwsza w świecie
1789 r
start learning
rewolucja francuska, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (za Ludwika XVI)
1791 r.
start learning
konstytucja we Francji (wrzesień)
1792 r.
start learning
obalenie monarchii, wprowadzenie republiki we Francji; dyktatura jakobinów
1804 r.
start learning
koronacja cesarska Napoleona
1815 r.
start learning
kongres wiedeński (uporządkowanie sytuacji po epoce napoleońskiej)
1861-1865 r.
start learning
wojna secesyjna w USA pomiędzy północą a południem
1861 r.
start learning
zjednoczenie Włoch.
1871 r.
start learning
zjednoczenie Niemiec
1914-1918
start learning
pierwsza wojna światowa
1917
start learning
rewolucje w Rosji – lutowa i pażdziernikowa

You must sign in to write a comment