Historia daty Egzamin Gimnazjalny

3  1    89 flashcards    samanthaxD
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 p.n.e
legendarna data założenia Rzymu
start learning
753 p.n.e
bitwa pod Maratonem
start learning
490 p.n.e
bitwa pod Termopilami i Salaminą
start learning
480 p.n.e
bitwa pod Cheroneją
start learning
338 p.n.e
początek wyprawy Hannibala na Italię
start learning
218 p.n.e
zwyciestwo Hannibala pod Kannami
start learning
216 p.n.e
bitwa pod Zamą i klęska Hannibala
start learning
202 p.n.e
zamordowanie Juliusza Cezara
start learning
44 p.n.e
edykt Teodozjusza Wielkiego
start learning
380
Tadeusz Wielki ogłosił chrześcijaństwo religią panującą
start learning
392
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
start learning
476
przyjęcie chrztu przez Chlodwiga
start learning
496
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622
koronacja Karola Wielkiego
start learning
800
traktat w Verdun
start learning
843
chrzest Polski
start learning
966
bitwa pod Cedynią
start learning
972
chrzest Rusi Kijowskiej
start learning
988
śmierć św. Wojciecha
start learning
997
zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
pokój w Budziszynie
start learning
1018
koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II
start learning
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
synod w Clermont
start learning
1095
bitwa pod Głogowem
start learning
1109
testament Bolesława Krzywoustnego, podział polski na dzielnice
start learning
1138
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226
zjazd w Gąsawie - śmierć Leszka Białego
start learning
1227
bitwa pod Legnicą
start learning
1241
koronacja Przemysława II
start learning
1295
koronacja Wacława II
start learning
1300
koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
bitwa pod Płowcami
start learning
1331
założenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364
przywilej koszycki
start learning
1374
unia w krewie
start learning
1385
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15. VII. 1410
I pokój Toruński
start learning
1411
sobór w Konstancji
start learning
1414-1418
bitwa pod Warną
start learning
1444
zdobycie Konstantynopola przez Turków
start learning
1453
wojna trzynastoletnia
start learning
1454-1466
II pokój Toruński
start learning
1466
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
start learning
1492
uchwalenie sejmu walnego
start learning
1493
Vasco da Gama odkrył drogę morską do Indii
start learning
1498
uchwalenie konstytucji Nihil novi
start learning
1505
wystąpienie Marcina Lutra
start learning
1517
wyprawa Ferdynanda Magellana do okoła świata
start learning
1519-1522
hołd Pruski
start learning
1525
noc św. Bartłomieja, Konfederacja warszawska, Pierwszy sejm elekcyjny
start learning
1573
bitwa pod Kircholmem
start learning
1605
Rokosz Zebrzydowskiego
start learning
1606
bitwa pod Kłuszynem
start learning
1610
wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
bitwa pod Cecorą
start learning
1620
bitwa pod Chocimiem
start learning
1621
bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627
wybuch powstania na Ukrainie
start learning
1648
potop Szwedzki
start learning
1655-1660
obrona Jasnej Góry
start learning
1655
bitwa z Turkami w Buczaczu
start learning
1672
II bitwa pod Chocimiem
start learning
1673
bitwa pod Wiedniem
start learning
1683
sejm niemy
start learning
1717
konfederacja barska
start learning
1768-1772
I rozbiór Polski
start learning
1772
Powołanie Komisji Edukacji Narodowej
start learning
1773
Ogłoszenie deklaracji niepodległości USA
start learning
1776
obrady Sejmu Wielkiego
start learning
1788-1792
wybuch rewolucji we Francji
start learning
1789
konstytucja 3 Maja
start learning
1791
II rozbiór Polski
start learning
1793
powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
utworzenie legionów polskich we Włoszech
start learning
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
kongres wiedeński
start learning
1814-1815
bitwa pod Waterloo
start learning
1815
powstanie listopadowe
start learning
1830
powstanie krakowskie
start learning
1846
zjednoczenie Włoch
start learning
1870
powstanie styczniowe
start learning
1863
utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
start learning
1871
pierwsza partia robotnicza Proletariat
start learning
1882
Powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
start learning
1892
Założenie Stronnictwa Ludowego (od 1903 PSL)
start learning
1895
wybuch rewolucji w Rosji
start learning
1905-1906

You must sign in to write a comment