Historia 2.

 0    67 flashcards    kingajaglo99
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Chrzest Polski
start learning
966

Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000

Podział Polski na dzielnice
start learning
1138

Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
start learning
1226

Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
start learning
1241

Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327

Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331

Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
start learning
1335

Zawarcie pokoju w Kaliszu
start learning
1343

Unia polskolitewska
start learning
1385

Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410

Pokój w Toruniu
start learning
1411

Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
start learning
1431 35

Bitwa po Warną
start learning
1444

66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
start learning
1454

II pokój w Toruniu
start learning
1466

Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
start learning
1519 21

Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525

Unia lubelska realna z Litwą
start learning
1569

Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
start learning
1570

Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1573

Unia brzeska
start learning
1596

Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600

Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605

Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618 48

Rozejm ze Szwedami w Mitawie
start learning
1622

Bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627

Wojny polskorosyjskie
start learning
1609 19

Wojny polsko tureckie
start learning
1620 99

Klęska pod Cecorą
start learning
1620

Bitwa pod Chocimiem
start learning
1621

Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
start learning
1672

Zwycięstwo pod Chocimiem
start learning
1673

Odsiecz wiedeńska
start learning
1683

Pokój w Karłowicach
start learning
1699

Sejm Niemy
start learning
1717

Konfederacja barska
start learning
1768 72

I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772

Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788 92

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791

Konfederacja Targowicka
start learning
1792

II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1793

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797

Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1807

Wojna z Austrią
start learning
1809

Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1816

Wybuch powstania listopadowego
start learning
1830

Wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846

Wybuch powstania styczniowego
start learning
1863

I wojna światowa
start learning
1914 18

Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
start learning
1914

Odzyskanie niepodległości
start learning
1918

Uchwalenie Małej Konstytucji
start learning
1919

Wojna polskobolszewicka
start learning
1919 21

Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
start learning
1921

Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
start learning
1921

Konstytucja marcowa
start learning
1926

Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
start learning
1926

Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
start learning
1939

Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
start learning
1940 45

Powstanie w getcie warszawskim
start learning
1943

Wybuch Powstania Warszawskiego
start learning
1944

Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
start learning
1945

Polska w okresie stalinizmu
start learning
1947 56

Powstanie NSZZ „Solidarność”
start learning
1980

Powstanie stanu wojennego w Polsce
start learning
1981

Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
start learning
1989


You must sign in to write a comment