HF, 10.02.2015

 0    35 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
There is 1 robot on the line.
start learning
“Jest jeden robot na linii.”
There are 3 saws on the line.
start learning
“Są trzy piły na linii.”
There is 1 cross saw.
start learning
Jest jedna piła ukośna.
There is 1 longitudinal saw.
start learning
Jest jedna piła wzdłużna.
There is 1 transversal saw.
start learning
Jest jedna piła poprzeczna.
There are 3 saws on the line: cross saw, longitudinal saw and transversal saw.
start learning
Istnieją 3 piły na linii: krzyż piła, piła wzdłużna i poprzeczna Piła.
There are conveyors on the line.
start learning
Są przenośniki na linii.
Which machine?
start learning
Która maszyna?
Wrapper and grinder are big machines.
start learning
Owijarka i szlifierka (to) są duże maszyny.
Glue station is small.
start learning
Stacja klejenia jest mała.
dangerous
start learning
niebezpieczny
the most dangerous
start learning
najniebezpieczniejszy
Longitudinal saw is the most dangerous machine.
start learning
Piła wzdłużna jest najniebezpieczniejszą maszyną.
safe
start learning
bezpieczny
Glue station is a safe machine.
start learning
Stacja klejenia jest bezpieczną maszyną.
Wrapper is new.
start learning
Owijarka jest nowa.
Welding machine is old.
start learning
Zgrzewarka jest stara.
Welding machine is 12 years old.
start learning
Zgrzewarka jest ’12 lat stara’.
Wrapper is 6 years old.
start learning
Owijarka jest ‘6 lat stara’.
all
start learning
wszystkie
not all
start learning
nie wszystkie
All machines on the line work automatically.
start learning
Wszystkie maszyny na linii pracują w automacie.
check
start learning
sprawdzać
according to
start learning
według
according to preventives
start learning
według prewentiwów
I check work of the machines according to preventives.
start learning
Sprawdzić pracę maszyn według profilaktyce.
Sprawdzam pracę maszyn według prewentiwów.
start learning
Sprawdzam Prace Maszyn wedlug prewentiwów.
standby
start learning
postój
on stanby
start learning
na postoju
I check machines on standby.
start learning
Sprawdzam maszyny na postoju.
I check machines on standby and working.
start learning
Sprawdzam maszyny na postoju i podczas pracy.
once
start learning
raz
I check screw of bolts on conveyors.
start learning
Sprawdzam dokręcenie śrub na przenośnikach.
print
start learning
drukować
once a week
start learning
raz na tydzień

You must sign in to write a comment