Here is the news 01

 0    106 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środki masowego przekazu
start learning
mass media
wystawiony
start learning
exposed
rozgłos reklama
start learning
publicity
ryzyko narażanie się
start learning
hazard
uszczuplony
start learning
depleted
warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
płyn
start learning
lotion
nawilżać
start learning
moisturize
czynnik
start learning
factor
niepohamowany
start learning
unrestrained
opalanie się
start learning
tanning
odporność
start learning
immunity
złośliwy
start learning
vicious
przyczyniać się
start learning
contribute
uważać za
start learning
regard
skąpy
start learning
skimpy
uważać za
start learning
consider
zamierzony
start learning
deliberate
pigmentacja
start learning
pigmentation
stopniowy
start learning
gradual
poparzenie słoneczne
start learning
sunburn
szacować
start learning
estimate
przeciętny
start learning
average
całkowicie
start learning
entirely
usuwać eliminować
start learning
eliminate
odpowiedni
start learning
adequate
zabezpieczenie środek ostrożności
start learning
precaution
być świadomym niebezpieczeństwa
start learning
be aware of danger
wprowadzić jako bezpieczniejszy środek zastępczy
start learning
introduce as a safer alternative
nadmierne wystawianie się na działanie promieni słonecznych
start learning
excesiwe exposure to the sun's rays
odporność na choroby zakaźne
start learning
immunity to infecrtious diseases
budzić obawy
start learning
causes concern
uważać za część składową
start learning
regard as a component
uważać za atrakcyjne
start learning
consider attractive
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
unikać celowego opalania się
start learning
avoid deliberate tanning
całkowicie wykluczyć
start learning
enterely eliminate
odpowiedni środek ostrożności
start learning
adequate precautions
alarmujące statystyki
start learning
alarming statistics
zdrowy rozsądek
start learning
cammon sense
wrażliwa skóra
start learning
sensitive skin
płyn do opalania
start learning
suntan lotion
drewno
start learning
timber
popiół
start learning
ash
the residue that remains when something is burned
zapalić, podpalić
start learning
ignite
start to burn or burst into flames
powstrzymać, opanować
start learning
contain
lessen the intensity of
morze ognia, żar
start learning
inferno
a very intense and uncontrolled fire
przypalać, osmalić
start learning
sear
szaleć
start learning
rage
żarzące się węgle
start learning
embers
sadza
start learning
grime
wytrzymać, znieść
start learning
endure
wyparować
start learning
vaporize
tlić się
start learning
smoulder
burn slowly and without a flame
środek hamujący rozprzestrzenianie się ognia
start learning
retardant
niesamowity
start learning
eerie
poświata
start learning
glow
an appearance of reflected light
pożoga
start learning
conflagration
a very intense and uncontrolled fire
spłonąć
start learning
gone up in flames
stanowić stratę
start learning
represents a loss
rozpalić ogień
start learning
ignite fire
niemożliwy do opanowania
start learning
impossible to contain
wymknąć się spod kontroli
start learning
get out of control
ugasić pożar
start learning
put out a fire
znieść gorąco
start learning
endure the heat
stopić się i wyparować
start learning
melt and vaporize
ograniczyć widoczność o połowę
start learning
cut visibilyty by half
zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia
start learning
prevent the fire from spreading
sprawdzić tlące się miejsca
start learning
check smouldering spots
opanuj się!
start learning
contain yourself!
wymknąć się
start learning
get out of
stulecie
start learning
century
na przełomie wieków
start learning
at the turn of centuries
susza, posucha
start learning
drought
seria
start learning
succession
z rzędu
start learning
in succession
ruszać w dalszą drogę
start learning
move on
wybuch
start learning
outbreak
lecący, znajdujący się w powietrzu
start learning
airborne
spuchnięty, napuchnięty
start learning
swollen
odcinać
start learning
cut off
walczyć
start learning
battle
połowa sukcesu
start learning
half the battle
przezwyciężać, pokonywać, opanowywać
start learning
overcome
niechcący, przypadkowo
start learning
accidentally
ładunek
start learning
load
masa kłopotów
start learning
load of worries
obładowywać
start learning
to load down
załadować do pełna
start learning
to load up
miejsce
start learning
scene
zrobić scenę, urządzić awanturę
start learning
make a scene
plama, miejsce
start learning
spot
słaby punkt
start learning
weak spot
on ma do niej słabość
start learning
he has a soft spot for her
ponowne zapalenie
start learning
reignition
zrzucać, wyrzucać
start learning
dump
wyjątek
start learning
exception
z wyjątkiem
start learning
with the exception of
w drodze wyjątku
start learning
by way of exception
wyjątek od reguły
start learning
an exception to a rule
robić wyjątek
start learning
make an exception
bez wyjątku
start learning
without exception
odradzać się, regenerować się
start learning
regenerate
najbardziej spalone
start learning
worst burnt
majestat, dostojeństwo
start learning
majesty
inhalacja, wdychanie
start learning
inhalation

You must sign in to write a comment