Healthy living

 0    59 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chroniczna choroba
start learning
Chronic illness
witalność, energia
start learning
vitality
rządzić, zarządzać (np. krajem, miastem)
start learning
govern (eg. a country, city)
sprawność fizyczna, dieta i waga wpływa na naszą zdolność do długiego życia i zdrowego stylu życia
start learning
physical fitness, diet and weight affect on our ability to long life and a healthy lifestyle
wybór tryb życia
start learning
choice of lifestyle
a woman that is pregnant
start learning
expectant mother
wysoce, w wysokim stopniu, bardzo
To jest bardzo skuteczna metoda. Mocno zestresowany
start learning
highly
It's a highly effective method. Highly stress.
mniej zdolny znieść stres
start learning
less able to handle stress
pijaństwo
start learning
heavy drinking
płodowy zespół alkoholowy
start learning
fetal alcohol syndrome
dożywotnia ułomność uczenia się
start learning
Lifelong learning disability
otyłość
start learning
obesity
długowieczność, długotrwałość
start learning
longevity
zwiększyć trwałość życia
start learning
boost longevity
długość życia, trwałość, żywotność
start learning
life expectancy, durability
Przebywanie na zewnątrz jest również kluczowe
start learning
Getting outside is also key.
Jedn na czterech
start learning
One in four
Jedno na czworo dzieci posiada deficyt w vitaminie D
start learning
One in four children has a deficit in vitaminie D
To jest konieczne do budowania silnych i zdrowych kości
start learning
It is needed for building strong and healthy bones.
Witamina D pomaga naszemu ciału absorbować wapń i fosfor z naszej diety.
start learning
Vitamin D helps our body absorb calcium and phosphorus from our diet.
poza czymś, pomijając coś
start learning
aside from sth, apart from sth
korzyść, zysk, pożytek
Jest wiele korzyści z ćwiczeń.
start learning
benefit, profit, gain
There is a lot of gain from exercise.
Ćwiczenia redukują ryzyko choroby naczyniowo-sercowej
start learning
Exercise reduces the risk of cardiovascular disease
wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
start learning
bolster
Regularne ćwiczenia potrafią pomóc tobie osiągnąć i utrzymać idealną wagę
start learning
Regular exercise can help you achieve and maintain your ideal weight
Jeść mnóstwo owoców i warzyw
start learning
Eat plenty of fruits and vegetables
Jeść chude mięso i ryby
start learning
Eat lean meat and fish
Pić dużo wody
start learning
Drink lots of water
Ćwiczyć regularnie
start learning
Exercise regularly
Spać osiem godzin na dobę
start learning
Sleep eight hours a day
Utrzymywać prawidłową wagę ciała
start learning
Keeping to healthy weight
Wykonywać badania regularnie
start learning
Having check-up regularly
zwalniać
Pociąg zaczął zwalniać.
start learning
to slow down
The train began to slow down.
the situation when poeple live for long time
start learning
longevity
to improve
start learning
bolster
the disease in which the body does not produce insulin
start learning
diabetes
easy to broken
start learning
fragile
kruchy, łamliwy
start learning
fragile
getting older
start learning
ageing, greying
a broken bone
start learning
fracture
złamanie, pęknięcie
Wydaje mi się, że masz złamanie.
start learning
fracture, fracture
I guess you've got a fracture.
the situation when people do not socialize and spend time alone
start learning
social isolation
to make sth longer
start learning
to prolong
przedłużać (np. czyjeś życie), prolongować, wydłużać
start learning
to prolong
food that is rich in calories
start learning
high calorie food
a tube in the body that carries blood from the heart to the rest of the body
start learning
artery
tętnica, naczynie tętnicze
start learning
artery, blood vessel
consumption
start learning
intake
the feeling of being tired or sick after drinking too much alcohol
start learning
hangover
organs that exist inside your body
start learning
ingternal organs
constant abuse of alcohol
start learning
chronic misuse
quitting smoking
start learning
ditching cigarettes
a person’s ability to have babies
start learning
fertility
to protect
start learning
safeguard
the length of time that a person lives
start learning
lifespan
serious illness affecting sb’s brain
start learning
dementia
demencja (postępujący spadek sprawności intelektualnej)
start learning
dementia (progressive loss of intellectual function)
długość, czas trwania życia
start learning
lifespan
płodność, urodzajność
leczenie bezpłodności
start learning
fertility
fertility treatment

You must sign in to write a comment