Grzeczne zachowanie

 0    48 flashcards    sogosia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
słucham
start learning
pardon
Przepraszam nie usłyszałem
start learning
I beg your pardon
Proszę wybaczyć, nie słyszałem.
start learning
I beg your pardon
błagać, prosić,żebrać
start learning
beg
ułaskawienie, darować
start learning
pardon
Miło się z tobą rozmawiało
start learning
I enjoyed talking to you.
Do kogoś, kiedy dałeś mu coś i chcesz, żeby cieszył się tym
start learning
Here are your drinks. Enjoy!
Mnie naprawdę uradował, spodobał się sprawił przyjemność film
start learning
I really enjoyed that film, book, concert, party, meal.
Czy nie masz nic przeciwko
start learning
Would you mind
Nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli otworzyłbym okno
start learning
Would you mind if I opened the window?
Czy będziesz miał coś przeciwko temu, że skorzystam z twojego telefonu?
start learning
Do you mind if I use your phone?”
Czy będziesz miał coś przeciwko temu, że skorzystam z twojego telefonu?
start learning
“Do you mind if I use your phone?”
Czy mogę otworzyć okno?
start learning
Can I open the window?
Czy mogę skorzystać z Internetu?
start learning
Can I use the internet?
Czy mógłby pan zrobić nam zdjęcie?
start learning
Would you mind taking a picture for us?
Bezpiecznej jazdy!
start learning
Drive safely!
Przepraszam, pomyliłem się!
start learning
Sorry, my mistake!
Miłego pobytu
start learning
Enjoy your stay!
pobyt
start learning
stay
Dobrej zabawy!
start learning
Have fun!
Spójrz, popatrz, zajrzyj!
start learning
Have a look.
Czy możesz powtórzyć?
start learning
Can you say it again, please?
Miło cię słyszeć
start learning
Nice hear from you
Do zobaczenia
start learning
See you
invite
start learning
zapraszać
zaproszenie
start learning
invitation
Dziękuję za zaproszenie
start learning
Thanks for the invitation.
Zatrzymaj resztę
start learning
Keep the change, please
Zaprosiłem ją na obiad.
start learning
I invited her for dinner.
Możemy tutaj usiąść?
start learning
May we sit here?
Możemy tutaj wejść
start learning
May I come in?
Moglibyśmy tutaj wejść?
start learning
Might I come in?
Mówię bardzo słabo po angielsku
start learning
I speak very little English
Czy miałeś dobrą podróż?
start learning
Did you have a good trip?
Czy podoba ci się tutaj?
start learning
Do you like it here?
Nie zrozumiałem ciebie
start learning
I didn't understand you
Ja też
start learning
Mee too
uwielbiać, adorować, wielbić
start learning
adore
Czy masz ochotę
start learning
do you fancy
Będzie padało.
start learning
It's going to rain.
Proszę bardzo
start learning
Here is it.
wspaniałe
start learning
perfect
Przeprasza, spóźniłem się, ale
start learning
I'm sorry, I'm late but
Myliłem się
start learning
I was wrong
Ja uważam tę dziewczynę za ładną
start learning
I find this girl beautiful
Co jest dziś wieczorem w telewizji?
start learning
What's on TV tonight?
Czy możesz włączyć telewizor?
start learning
Can you turn on TV?
Czy możesz ściszyć telewizor?
start learning
Can you turn down TV?

You must sign in to write a comment