GRAMA TEST 2

 0    87 flashcards    jziemianskav
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
appreciative
start learning
feeling or showing appreciation (wdzięczność)
appreciable
start learning
possible to estimate (oszacować), measure or perceive
economic
start learning
of or relating to the science of economics
economical
start learning
designed or functioning to make effective use of moneyor effort invested
extravagant
start learning
exceeding reasonable bounds
eccentric
start learning
departing (odchodzący od) from a recognized, conventional or established norm or pattern
ounce
start learning
a unit of weight equal to one sixteenth of a pound
pounce
start learning
the claw of a bird of prey (ofiara, żer)
bounce
start learning
a rebounds, as of a ball from the ground
paunch
start learning
the belly or abdomen (jama brzuszna), especially when protruding (wystający)
punch
start learning
a tool for circular or other piercing (dziurkacz)
pouch
start learning
a small bag often closing with a drawstring, used especially for carrying loose items in one's pocket (sakiewka)
poach
start learning
to cook in a boiling or simmering liquid (gotować na wolnym ogniu)
harbour
start learning
a place of refuge (schronienie) or safety (port, przystań)
arbour
start learning
bower (altana) shaded by trees or vines (winorośla)
ardour
start learning
eagerness (zapał)
impunity
start learning
immunity (nietykalność, zwolnienie) from punishment, penalty or harm (bezkarność)
immunity
start learning
the quality or condition of being immune (free from duty of tax, legal liability)
immunisation
start learning
the act of making immune
potent
start learning
possessing inner or physical strength, powerful
potential
start learning
capable of being but not yet in existence; undeveloped
potentate
start learning
one who has the power and position to rule over others, monarch
elicit
start learning
to call forth sth (wywołać), provoke
illicit
start learning
illegal, unlawful
in a safe place
start learning
out of harm's way
in my imagination
start learning
in my mind's eye
to have no idea what to do
start learning
to be at one's wit's end
as much as one wants
start learning
to one's heart's content
very near
start learning
a stone's throw away
near to death, gravely ill
start learning
at death's door
something which looks unpleasant and spoils a pleasant view
start learning
a blot on the landscape
przypadkowy znajomy
start learning
casual acquaintance
niewinna strona
start learning
innocent party
reinwestować w coś
start learning
to plough back
zaczynać od zera
start learning
to start from scratch
podzielić się wydatkami po równo
start learning
to go Dutch
podrobione pieniądze
start learning
counterfeit money
to level
start learning
accusations
pay for drinks
start learning
to stand a round of drinks
dojść do słowa
start learning
to get a word in edgeways
zmiany personalne
start learning
reshuffle
być z góry przesądzonym
start learning
be a foregone conlusion
komedia slapstickowa
start learning
slapstick comedy
ściana między dwoma domami
start learning
a party wall
brutalne przebudzenie
start learning
rude awakening
niezła kwota
start learning
pretty penny
czuć się gorszym
start learning
to have a chip on one's shoulder
nawrót choroby
start learning
a relapse
chwytać jak się coś robi
start learning
to get the hang of sth
mieć specjalny nietypowy talent
start learning
to have the knack
opływać w dostatki
start learning
to live in the lap of luxury
jeśli coś nie musi być brane pod uwagę jako problem
start learning
to be no object
doświadczyć w życiu niesprawiedliwego traktowania
start learning
to have a raw deal in life
ukryty motyw
start learning
ulterior motive
spcjalista, fachowiec
start learning
a past master
przewijać się, pojawiać się
start learning
to crop up
pożegnać się
start learning
to wish sb goodbye
surowy rekrut
start learning
a raw recruit
wygody
start learning
creature comforts
energiczna osoba
start learning
a live wire
odkładać, odwlekać (zrobienie czegoś)
start learning
to procrastinate
dnowić (rzecz), przywrócić do pierwotnego stanu (miejsce)
start learning
to rejuvenate
popełniać (np. błąd, przestępstwo)
start learning
to perpetrate
uwięzić, osadzić w więzieniu
start learning
to incarcerate
rozrastać się, rozprzestrzeniać się, mnożyć się (np. o pubach)
start learning
to proliferate
nie doceniać (kogoś), zaniżać znaczenie (czegoś)
start learning
to underrate
brzydzić się
start learning
to abominate
udostępniać
start learning
to facilitate
procesować się
start learning
to litigate
niszczyć, trzebić, eksterminować (ludność), tępić (szkodniki)
start learning
to exterminate
doprowadzić do szału, rozwścieczyć
start learning
to infuriate
pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
start learning
to deteriorate
osłabiać, psuć, wypaczać
start learning
to vitiate
kręcić, mijać się z prawdą, lawirować, wykręcać się od odpowiedzi, mówić wymijająco
start learning
to prevaricate
budzić grozę, zastraszyć
start learning
to intimidate
odpokutować (grzechy, winę)
start learning
to expiate
prefabrykować, wybudować z prefabrykatów
start learning
to prefabricate
uczynić niezdolnym, uczynić niesprawnym
start learning
to incapacitate
złagodzić, łagodzić, ulżyć
start learning
to alleviate
wplątać, wciągnąć, zamieszać, uwikłać (kogoś w coś)
start learning
to implicate
załagodzić, uspokajać, udobruchać
start learning
to placate
odkazić, odkażać
start learning
to fumigate
unicestwiać, unicestwić (całkowicie zlikwidować)
start learning
to annihilate
rozwodzić się nad czymś
start learning
to expatiate on/upon something
ożywiać, wskrzeszać, przywracać do życia, reanimować
start learning
to resuscitate
powtarzać coś wielokrotnie (w celu podkreślenia znaczenia)
start learning
to reiterate
odbijać się echem, rozbrzmiewać, rozlegać się (o dźwięku)
start learning
to reverberate

You must sign in to write a comment