Good teacher

 0    10 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozumieć potrzeby indywidualne studenta
start learning
understand student's individual needs
byc wymagającym i surowym
start learning
be demanding and harsh
mieć doświadczenie
start learning
have experience
dawać studentom dużo pochwał i wsparcia
start learning
give students a lot of praise and support
spędzać czas przygotowując lekcje gruntownie
start learning
spend time preparing lessons thoroughly
znać temat dobrze
start learning
know the subject well
zachęcać studentów do bycia kreatywnym
start learning
encourage students to be creative
uczęszczać na kursy utrwalające wiedzę regularnie
start learning
attend refresher courses regularly
byc dostepnym poza klasą
start learning
being available outside the classroom
posiadać wiele pewności przed dużą grupą
start learning
have a lot of confidence in front of a large group

You must sign in to write a comment