Good student

 0    12 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygotowuję się do zajęć systematycznie
start learning
preparing for classes systematically
posiada dobre maniery
start learning
have good manners
umiejętności zarządzania czasem
start learning
good time management skills
uważać w klasie i robić notatki
start learning
pay attention in classes and take notes
być świadomym i uczyć się solidnie
start learning
be conscientious and study diligently
być samo zdyscyplinowanym
start learning
be self disciplined
przychodzić na lekcji na czas
start learning
come to lessons on time
raportować kiedy coś nie jest jasne
start learning
report when something is not clear
zdążyć na czas
start learning
meet the deadline
zdążyć na czas i przedkłdać zadanie na czas
start learning
meet the deadline and submit the assignment on time
być pomysłowym i twórczym
start learning
be imaginative and creative
robić zadania domowe regularnie
start learning
do homework on regular basis

You must sign in to write a comment