GOLD lesson 10

 0    56 flashcards    magdalenatur88
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

fala, machać

few
I have a few concerns.
start learning
mało
Mam kilka zastrzeżeń.

a few
I met a few friends.
start learning
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.

scanowanie kodu

forward
Could you please forward me his email address?
start learning
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?

exaggerate
start learning
wyolbrzymiać

get away with sth
start learning
piekło się

oszustwo

apparently
start learning
najwyraźniej


utwardzać

spacer

krzepki, silny, mocny

authorities
start learning
władze

hospitality
start learning
gościnność

hospitable
start learning
gościnny

wymagać

rozliczyć

szczegółowy

feel like + ing
start learning
mieć ochote na

napisy do filmu

pierogi

sour rye soup
start learning
żurek

be in charge of
start learning
odpowiedzialna za, kierowac czymś

fork lift truck
start learning
wózek widłowy

figure sth out
start learning
rozwiązac coś, wykombinować

customs
He was stopped at customs and questioned.
start learning
cło
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.

only today
start learning
tylko dzisiaj, dopiero dzisiaj

regret + ing
start learning
żałować + ing

so as to + bezok
start learning
tak aby

so as not to + bezok
start learning
w taki sposób, aby nie + bezok

remain
This difference still remains a serious cause of concern.
start learning
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.

leave work
start learning
wyjść z pracy

leave for work
start learning
wyjść do pracy

it's high time (sb did sth)
start learning
Najwyższy czas (sb zrobił sth)

sanitariusz, ratownik medyczny

angażować, wiązać sie z


nowość, nowinka

pros and cons
start learning
za i przeciw

drawback, flaw
start learning
wada, wada

remuneration
start learning
wynagrodzenie

prospects
Our financial prospects are growing brighter.
start learning
widoki na przyszłość, perspektywy
Nasze perspektywy finansowe stają się coraz bardziej optymistyczne.

get promoted
start learning
awansować

wzbogacać

popyt, zapotrzebowanie

grasp, command of languages
start learning
pojąć, znajomość języków

excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
start learning
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.

route
I'd like to ride a motorbike on road 66.
start learning
trasa
Chciałbym pojechać motocyklem po drodze 66.

punkt kulminacyjny

bravery, courage, boldness
start learning
męstwo, odwaga, śmiałość

touch screen
start learning
ekran dotykowy

produkty spożywcze

trawić

trawienieYou must sign in to write a comment