Glosariusz 3

 0    182 flashcards    jacekok2
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

above the fold
start learning
widoczny na ekranie po załadowaniu strony

ad product
start learning
boks reklamowy

ADM (Automated Dispensing Machine)
start learning
automatyczny dozownik lekarstw

kotwica, etykieta

animated GIF
start learning
animowany plik graficzny

anti-antivirus virus
start learning
wirus atakujący programy antywirusowe

anti-virus software
start learning
program antywirusowy

amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu i oprogramowania komputerowego, m.in. komputerów Mac

aplet (rodzaj programu komputerowego)


dziennik kontroli; zapis przebiegu przetwarzania danych

authenticate
start learning
uwierzytelnić

Automation
start learning
automatyzacja

wewnętrzny, wyjściowy

luka w zabezpieczeniach systemu

robić kopię zapasową

bar coding
start learning
system oznaczania lekarstw przypisanych do konkretnych pacjentów

Basecamp®
start learning
program zdalnego zarządzania projektami

blokować


błąd w kodzie programu komputerowego

CAD (Computer-Aided Design)
start learning
projektowanie wspomagane komputerowo

kampania

card scanning
start learning
skanowanie kart

CBT (Computer-Based Training)
start learning
nauczanie wspomagane komputerowo

CDN (content delivery network)
start learning
sieć obsługująca dostarczanie treści

CDSS (Clinical Decision Support System)
start learning
kliniczny system wspomagania decyzji

centralize
start learning
centralizować

click tracking
start learning
statystyka kliknięć

click-through rate
start learning
współczynnik klikalności (w reklamę internetową)

cloud computing
start learning
chmura obliczeniowa

color matching
start learning
dostosowywanie kolorów

color-coding
start learning
oznakowanie kolorystyczne

command line
start learning
wiersz polecenia

commission
start learning
prowizja

składnik, komponent

Computer Aided Manufacturing
start learning
produkcja wspomagana komputerowo

konfigurować

cover letter
start learning
list motywacyjny

CPC (cost per click-through)
start learning
płatność za kliknięcie (w reklamie internetowej)

CPM (cost per 1,000 impressions)
start learning
płatność za kliknięcie (w reklamie internetowej)

CPOE(Computerized Provider Order Entry)
start learning
komputerowy system rejestracji zaleceń lekarskich

dostosować


cyber criminal
start learning
przestępca internetowy

tablica rozdzielcza

deployment
start learning
wdrażanie

wykrywać

obowiązek

płyta DVD

edytor

egress filter
start learning
filtr połączeń wychodzących

komputerowa karta pacjenta

elasticity
start learning
elastyczność gromadzenia danych

electronic bulletin board
start learning
elektroniczna tablica ogłoszeń

embedded system
start learning
system wbudowany

EMM (Electronic Materials Management)
start learning
elektroniczny system zarządzania lekarstwami i materiałami medycznymi

urządzenie kodujące

Ethernet network
start learning
sieć Ethernet

false negative
start learning
omyłkowe sklasyfikowanie zainfekowanego pliku jako „zdrowy”

false positive
start learning
omyłkowe sklasyfikowanie „zdrowego” pliku jako zainfekowanego

FAQ (Frequently Asked Questions)
start learning
często zadawane pytania

fault tolerant
start learning
odporny na problemy

file archiving
start learning
archiwizacja plików

zapora sieciowa

Flash (technologia tworzenia animacji komputerowych)

oszustwo

free software license
start learning
licencja darmowego oprogramowania

frequency capping
start learning
ograniczenie częstotliwosci pokazywania tej samej reklamy

galeria

geo targeting
start learning
targetowanie geograficzne

GUI (graphical user interface)
start learning
graficzny interfejs użytkownika

haker

zawiesić

komputer główny

HTML (hypertext markup language)
start learning
hipertekstowy język znaczników (język do tworzenia stron www)

IaaS (infrastructure as a service)
start learning
usługa polegająca na dostarczeniu przez dostawcę infrastruktury informatycznej

identity theft
start learning
kradzież tożsamości

wbudować

implanted microchip
start learning
wszczepiony mikroczip

zainfekować

ingress filter
start learning
filtr połączeń przychodzących

instalować

integrated circuit
start learning
układ scalony

interactive
start learning
interaktywny

interfejs

interoperability
start learning
współdziałanie

intruz (usiłujący bez zezwolenia dostać się do plików danych)

keylogger (koń trojański śledzący znaki wpisywane na klawiaturze)

słowo kluczowe

lab-on-a-chip
start learning
układ miniaturowej aparatury diagnostycznej umieszczony na czipie

opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi)

system operacyjny Linux

Linux® distribution
start learning
dystrybucja Linuxa

zalogować się

typ komputera produkcji firmy Apple

złośliwe oprogramowanie

maskować

media player
start learning
odtwarzacz plików dźwiękowych i filmowych

message board
start learning
tablica

microrobotic tweezers
start learning
automatyczna mikropęseta chirurgiczna

Microsoft Office®
start learning
pakiet biurowy firmy Microsoft

Microsoft®
start learning
Microsoft (producent systemów operacyjnych i oprogramowania)

format zapisu danych zawierających obraz i dźwięk

multimedia
start learning
multimedia

natural language
start learning
język naturalny

open source
start learning
o otwartym kodzie źródłowym

open system
start learning
otwarty system komputerowy

OpenOffice®
start learning
pakiet biurowy OpenOffice

optic scanner
start learning
skaner optyczny

system operacyjny dla komputerów Macintosh (10 wersja)

oscilloscope
start learning
oscyloskop

overwriting virus
start learning
oscyloskop

PaaS (platform as a service)
start learning
usługa polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy

PACS (Picture Archiving and Communications System)
start learning
system archiwizacji obrazów i danych medycznych

poprawka do programu komputerowego

pay as you go
start learning
płacenie za wykorzystane środki

komputer osobisty

PCI (payment card industry)
start learning
standardy bezpieczeństwa dla płatności za pomocą kart

performance tuning
start learning
ulepszenie działania systemu

przekierowanie do fałszywej strony internetowej w celu wyłudzenia poufnych informacji

phishing (wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod jakąś osobę lub instytucję)

język programowania PHP

uzyskanie nielegalnego dostępu do internetu za pomocą cudzego połączenia

reklama wyskakująca na stronie internetowej

faza produkcyjna wyrobów poligraficznych

pretexting
start learning
wyłudzanie poufnych informacji przez telefon

priority inversion
start learning
inwersja priorytetów

private cloud
start learning
prywatna (płatna, skierowana do konkretnych odbiorców) chmura obliczeniowa

processing speed
start learning
szybkość przetwarzania

programmer
start learning
programista

protokół

public cloud
start learning
publiczna (płatna, skierowana do ogółu społeczeństwa) chmura obliczeniowa

wyczyścić

quarantine
start learning
poddawać kwarantannie

czas rzeczywisty

przeprojektować

redundancy
start learning
nadmiarowość

reliability
start learning
niezawodność

replikować, powielać

resident extension
start learning
część programu aktywna po jego zakończeniu

resident virus
start learning
wirus rezydentny

życiorys

root directory
start learning
katalog główny

narzędzie ukrywające niebezpieczne pliki i procesy, które umożliwiają utrzymanie kontroli nad systemem

SaaS (software as a service)
start learning
usługa polegająca na dystrybucji oprogramowania, przechowywanego i udostępnianego przez internet

serwer plików i drukarek przeznaczony dla platformy Linux

scalability
start learning
skalowalność

czytnik

skrypt

zabezpieczenie, bezpieczeństwo

security software
start learning
oprogramowanie zabezpieczające

Skype, forma telefonu internetowego

program szpiegujący

wyczyścić

system administrator
start learning
administrator systemu

TCP/IP protocol
start learning
protokół sterowania transmisją w sieci

techniczny

telecommute
start learning
pracować zdalnie

terminal

przełączać

zestaw stron oferujących informacje na temat produktu

Trojan horse
start learning
koń trojański

troubleshooting
start learning
wykrywanie i usuwanie usterek

trust logo
start learning
logo systemu zaufanego

typography
start learning
typografia

dystrybucja systemu operacyjnego, głównie do zastosowań biurowych i domowych

system operacyjny Unix

user-friendly
start learning
przyjazny dla użytkownika

utility computing
start learning
usługa polegająca na udostępnianiu komputerów na godziny

sprzedawca

video subsystem
start learning
podsystem wideo

wirus komputerowy

virus removal software
start learning
oprogramowanie do usuwania wirusów

visual basic
start learning
język programowania z komponentem graficznym

web developer
start learning
twórca stron internetowych

web page analysis
start learning
analiza bezpieczeństwa stron internetowych

web portal
start learning
portal internetowy

dostępne w internecie

system operacyjny Windows


XML (extensive markup language)
start learning
rozszerzalny język znaczników


You must sign in to write a comment