glosariusz 3

 0    160 flashcards    reklamyamana2
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

above the fold
start learning
widoczny na ekranie po załadowaniu strony

ad product
start learning
boks reklamowy

kotwica, etykieta

animated GIF
start learning
animowany plik graficzny

anti-antivirus virus
start learning
wirus atakujący programy antywirusowe

Anti-virus software
start learning
program antywirusowy

amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją sprzętu i oprogramowania komputerowego, m.in. komputerów Mac

aplet (rodzaj programu komputerowego)


dziennik kontroli; zapis przebiegu przetwarzania danych

authenticate
start learning
uwierzytelnić

Automation
start learning
Automatyzacja

wewnętrzny, wyjściowy

luka w zabezpieczeniach systemu

robić kopie zapasowa

Bar coding
start learning
system oznaczania lekarstw przypisanych do konkretnych pacjentów

Basecamp®
start learning
program zdalnego zarządzania projektami

blokować


błąd w kodzie programu komputerowego

kampania

Card scanning
start learning
skanowanie kart

centralize
start learning
centralizować

Click tracking
start learning
statystyka kliknięć

click-through rate
start learning
współczynnik klikalności (w reklamę internetową)

Cloud computing
start learning
chmura obliczeniowa

Color matching
start learning
dostosowywanie kolorów

Color-coding
start learning
oznakowanie kolorystyczne

command line
start learning
Wiersz polecenia

commission
start learning
prowizja

komponent, składnik

Computer Aided Manufacturing
start learning
produkcja wspomagana komputerowo

konfigurować

cover letter
start learning
list motywacyjny

dostosować


cyber criminal
start learning
przestępca internetowy

tablica rozdzielcza

Deployment
start learning
Wdrażanie

wykrywać

obowiązek

edytor

egress filter
start learning
filtr połączeń wychodzących

Elasticity
start learning
elastyczność gromadzenia danych

electronic bulletin board
start learning
elektroniczna tablica ogłoszeń

embedded system
start learning
wbudowany system

urządzenie kodujące

Ethernet network
start learning
Sieć Ethernet

false negative
start learning
omyłkowe sklasyfikowanie zainfekowanego pliku jako „zdrowy”

false positive
start learning
omyłkowe sklasyfikowanie „zdrowego” pliku jako zainfekowanego

Fault tolerant
start learning
odporny na problemy

File archiving
start learning
Archiwizacja plików

Zapora sieciowa

Flash (technologia tworzenia animacji komputerowych)

Oszustwo

free software license
start learning
Licencja darmowego oprogramowania

Frequency capping
start learning
ograniczenie częstotliwosci pokazywania tej samej reklamy

galeria

Geo targeting
start learning
targetowanie geograficzne

Haker

zawiesić

komputer główny

Identity theft
start learning
Kradzież tożsamości

wbudować

implanted microchip
start learning
wszczepiony mikroczip

zainfekować

ingress filter
start learning
filtr połączeń przychodzących

zainstalować

integrated circuit
start learning
układ scalony

interactive
start learning
interaktywny

Interfejs

Interoperability
start learning
współdziałanie

intruz (usiłujący bez zezwolenia dostać się do plików danych)

keylogger (koń trojański śledzący znaki wpisywane na klawiaturze)

słów kluczowe

lab-on-a-chip
start learning
Lab-on-a-chip

układ miniaturowej aparatury diagnostycznej umieszczony na czipie
start learning
Układ miniaturowej aparatury diagnostycznej umieszczony na czipie

r. opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi)

system operacyjny Linux

Linux® distribution
start learning
Dystrybucja Linuxa

zalogować się

typ komputera produkcji firmy Apple

złośliwe oprogramowanie

maskować

media player
start learning
odtwarzacz plików dźwiękowych i filmowych

message board
start learning
tablica

Microrobotic tweezers
start learning
automatyczna mikropęseta chirurgiczna

Microsoft Office®
start learning
pakiet biurowy firmy Microsoft

Microsoft®
start learning
Microsoft (producent systemów operacyjnych i oprogramowania)

Multimedia
start learning
Multimedia

Natural language
start learning
Język naturalny

open source
start learning
o otwartym kodzie źródłowym

open system
start learning
otwarty system komputerowy

OpenOffice®
start learning
pakiet biurowy OpenOffice

optic scanner
start learning
skaner optyczny

system operacyjny dla komputerów Macintosh (10 wersja)

oscilloscope
start learning
oscyloskop

overwriting virus
start learning
oscyloskop

poprawka do programu komputerowego

Pay as you go
start learning
płacenie za wykorzystane środki

PCI compliance
start learning
standardy bezpieczeństwa dla płatności za pomocą kart

Performance tuning
start learning
ulepszenie działania systemu

przekierowanie do fałszywej strony internetowej w celu wyłudzenia poufnych informacji

phishing (wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod jakąś osobę lub instytucję)

uzyskanie nielegalnego dostępu do internetu za pomocą cudzego połączenia

reklama wyskakująca na stronie internetowej

faza produkcyjna wyrobów poligraficznych

Pretexting
start learning
wyłudzanie poufnych informacji przez telefon

priority inversion
start learning
inwersja priorytetów

private cloud
start learning
prywatna (płatna, skierowana do konkretnych odbiorców) chmura obliczeniowa

Processing speed
start learning
Szybkość przetwarzania

programmer
start learning
programista

Protokół

public cloud
start learning
publiczna (płatna, skierowana do ogółu społeczeństwa) chmura obliczeniowa

wyczyścić

quarantine
start learning
poddać kwarantannie

czas rzeczywisty

przeprojektować

Redundancy
start learning
nadmiarowość

Reliability
start learning
Niezawodność

replikować, powielać

resident extension
start learning
część programu aktywna po jego zakończeniu

resident virus
start learning
wirus rezydentny

życiorys

root directory
start learning
Katalog główny

narzędzie ukrywające niebezpieczne pliki i procesy, które umożliwiają utrzymanie kontroli nad systemem

serwer plików i drukarek przeznaczony dla platformy Linux)

Scalability
start learning
Skalowalność

czytnik

skrypt

zabezpieczenie, bezpieczeństwo

Security software
start learning
Oprogramowanie zabezpieczające

Skype, forma telefonu internetowego

program szpiegujący

wyczyścić

system administrator
start learning
administrator systemu

techniczny

telecommute
start learning
pracować zdalnie

terminal

przełączać

zestaw stron oferujących informacje na temat produktu

Trojan horse
start learning
Koń trojański

Troubleshooting
start learning
wykrywanie i usuwanie usterek

trust logo
start learning
logo systemu zaufanego

Typography
start learning
typografia

dystrybucja systemu operacyjnego, głównie do zastosowań biurowych i domowych

system operacyjny Unix

user-friendly
start learning
przyjazny dla użytkownika

Utility computing
start learning
usługa polegająca na udostępnianiu komputerów na godziny

sprzedawca

video subsystem
start learning
Podsystem wideo

wirus komputerowy

Virus removal software
start learning
oprogramowanie do usuwania wirusów

Visual basic
start learning
język programowania z komponentem graficznym

web developer
start learning
twórca stron internetowych

Web page analysis
start learning
analiza bezpieczeństwa stron internetowych

web portal
start learning
Portal internetowy

dostępne w internecie

system operacyjny WindowsYou must sign in to write a comment