Glosariusz 2, angielski zawodowy

 0    179 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

3G network
start learning
telefonia komórkowa trzeciej generacji

format plików muzycznych oferujących lepszą jakość niż MP3

account activity
start learning
operacje na koncie bankowym

account alert
start learning
wiadomość SMS o stanie rachunku bankowego

dokładność

acquisition time
start learning
czas gromadzenia danych

active matrix display
start learning
wyświetlacz z aktywną matrycą

urządzenie uruchamiające

agent (program komputerowy pracujący w tle); komputer pośredniczący

algorytm

antivirus software
start learning
program antywirusowy

program użytkowy

tablica, matryca

Artificial Intelligence
start learning
sztuczna inteligencja

asembler (język adresów symbolicznych)

attachment
start learning
załącznik

automatic document feeder
start learning
automatyczny podajnik dokumentów

autonomous
start learning
niezależny, autonomiczny

awatar

bank fraud
start learning
oszustwo, defraudacja pieniędzy banku

kod kreskowy

język programowania BASIC

polecenie przelewu


liczba bitów dostępnych jednorazowo

bitmapped graphic
start learning
grafika punktowa

szybkość transmisji bitów, przepływność

black and white
start learning
czarno-biały


technologia bluetooth

boolean operator
start learning
operator logiczny

szerokie pasmo połączenia z internetem

szybkość bazowej częstotliwości

język programowania C

język programowania C#

język programowania C++

calibration
start learning
kalibracja

call waiting
start learning
połączenie oczekujące (usługa polegająca na informowaniu o oczekującym połączeniu w trakcie trwającej rozmowy telefonicznej)

identyfikacja numeru osoby dzwoniącej

pojemność

cartography
start learning
kartografia

case based reasoning
start learning
proces rozwiązywania nowych problemów oparty na rozwiązaniach podobnych problemów z przeszłości

katalog

element światłoczuły

CD-R [N-COUNT-U4]
start learning
nagrywalna płyta kompaktowa do jednorazowego zapisu

nagrywalna płyta kompaktowa do wielokrotnego zapisu

cell phone
start learning
telefon komórkowy

cognitive scientist
start learning
specjalista w zakresie nauk o poznaniu

kompilator

computer language
start learning
język komputerowy

computer vision
start learning
widzenie komputerowe (środki wprowadzania i rozpoznawania obrazów)

consciousness
start learning
świadomość

coordinates
start learning
współrzędne

procesor, jednostka centralna (komputera)

data compression
start learning
kompresja danych

plan taryfowy dotyczący dostępu do internetu

dekodować, odcyfrować

połączenie telefoniczne za pomocą modemu

cyfrowy

digital camera
start learning
aparat cyfrowy

digital zoom
start learning
zoom cyfrowy

dwurzędowy moduł pamięci

stacja dokująca, replikator portów

pobierać (np. pliki)

DPI (dots per inch)
start learning
punkty na cal (miara używana w drukowaniu)

drive power
start learning
moc napędu

sterownik

cyfrowe łącze abonenckie

dynamic model
start learning
model dynamiczny

książka elektroniczna, e-książka

elektroniczne czasopismo naukowe

electronic funds transfer
start learning
elektroniczny transfer środków pieniężnych

electronic statement
start learning
elektroniczny wyciąg z konta bankowego

wysokość nad poziomem morza


enabling device
start learning
urządzenie sterownicze

end-effector
start learning
efektor końcowy (chwytak)

EPC (electronic product code)
start learning
elektroniczny kod produktu

equality constraint
start learning
współrzędne określające pozycję i ruchy efektora

ergonomiczny

serwer pośredniczący umożliwiający dostęp do bibliotecznych materiałów elektronicznych

awaria, usterka

kanał internetowy, kanał informacyjny

flash memory
start learning
pamięć błyskowa, pamięć fleszowa

floppy disk
start learning
dyskietka


zawiesić działanie

granie w internetowe gry komputerowe

gigabajt

GPS (Global Positioning System)
start learning
globalny system określania położenia


hard drive
start learning
twardy dysk

algorytm heurystyczny

hot spot

identity theft
start learning
kradzież tożsamości

indeks

inkjet printer
start learning
drukarka atramentowa

instant message
start learning
rozmowa przez komunikator internetowy

integralność

ISP (Internet service provider)
start learning
dostawca internetu

język programowania Java

złącze

laser printer
start learning
drukarka laserowa

szerokość geograficzna

license restriction
start learning
ograniczenie licencji

link, łącze, odnośnik

program łączący

lithium-ion battery
start learning
akumulator litowo-jonowy, bateria litowo-jonowa

blokada konta

długość geograficzna

machine code
start learning
kod maszynowy

machine learning
start learning
uczenie maszynowe, systemy uczące się

magnetic tape
start learning
taśma magnetyczna

manipulator
start learning
manipulator

MB (megabyte)
start learning
megabajt

nośniki

megapiksel

memory storage density
start learning
gęstość zapisu

megahertz

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game)
start learning
rodzaj gry komputerowej RPG dla dużej liczby graczy

model based reasoning
start learning
proces wyciągania wniosków na podstawie badania związków przyczynowo-skutkowych


motherboard
start learning
płyta główna

format MP3

multi-thread
start learning
używać komputera do pracy wielowątkowej

navigation
start learning
nawigacja

niepołączony z internetem

online banking
start learning
bankowość internetowa

optical zoom
start learning
zoom optyczny

paging file
start learning
plik stronicowania

pattern recognition
start learning
rozpoznawanie wzorca

palmtop, komputer kieszonkowy

PDF reader
start learning
czytnik plików PDF

pilot, panel sterowniczy

numer PIN

playlista

pozycja

post, wypowiedź na stronie internetowej

profil

publications
start learning
publikacje

tablica niezależnych twardych dysków, system RAID

pamięć RAM, pamięć o dostępie bezpośrednim

proces pozwalający na dostosowywanie obrazów lub tekstu do ekranów różnych rozmiarów

remote access
start learning
dostęp zdalny

dzwonek telefonu


robotyka

szeregowa magistrala komputerowa

skanować

serial robot
start learning
robot rotacyjny

SIMM (Single Inline Memory Module)
start learning
moduł pamięci jednorzędowej

bankowy system bezpieczeństwa oparty na obustronnym uwierzytelnieniu

site license
start learning
licencja indywidualna

smartphone
start learning
smartfon

social networking
start learning
działalność/udzielanie się na portalach społecznościowych

spam (niechciane wiadomości mailowe)

SSL connection (Secure Sockets Layer)
start learning
bezpieczne połączenie

sub-pixel rendering
start learning
proces zwiększający rozdzielczość niektórych ekranów

subscription
start learning
subskrypcja

system requirements
start learning
wymagania systemowe

podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych

zaawansowany system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych

wysłać SMS

text message
start learning
SMS, wiadomość tekstowa

touchscreen
start learning
ekran dotykowy

transparency adapter
start learning
skaner slajdów

uniwersalny kod wyrobu

zaktualizować

wysyłać, załadować (pliki)

USB flash drive
start learning
pamięć USB

virtual memory
start learning
pamięć wirtualna

virtual world
start learning
świat wirtualny

voice activation
start learning
aktywacja głosowa

poczta głosowa

VPN (virtual private network)
start learning
wirtualna sieć prywatna

waypoints.
start learning
punkt odniesienia, punkt orientacyjny

standard sieci bezprzewodowych

wireless router
start learning
ruter bezprzewodowy

napęd zip


You must sign in to write a comment