glosariusz 1

 0    145 flashcards    reklamyamana2
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

jednostka stowarzyszona

Appearance
start learning
Wygląd

attachment
start learning
załącznik

Przepustowość

banner reklamowy

brick and mortar
start learning
tradycyjna firma (niedziałająca w internecie)

obudowa komputera

CAT-5 cables
start learning
Kable CAT-5

komórka

cell phone
start learning
telefon komórkowy

certificate authority
start learning
podmiot nadający certyfikaty

klipart

kod (programu komputerowego)

Koder - dekoder, układ kodująco - dekodujący)

kodowanie

compatibility
start learning
kompatybilność

comprehensive layout
start learning
wstępna wersja publikacji prezentowana klientowi

komputer

configuration
start learning
konfiguracja

zawartość

kontrast

kadrować, przycinać

Kaskadowe arkusze stylów

wyłączyć i ponownie włączyć


data processing
start learning
przetwarzanie danych

baza danych

dedicated system
start learning
zindywidualizowany system

pulpit

desktop computer
start learning
komputer stacjonarny

desktop publishing software
start learning
program edytorski

dektop publishing
start learning
poligrafia komputerowa (przygotowywanie tekstów i ilustracji do druku)

Protokół DHCP (Standard komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych)

Digital Certificate
start learning
Certyfikat cyfrowy

disk drive
start learning
napęd dyskowy

dokument

document sharing
start learning
udostępnianie dokumentów

domain name
start learning
Nazwa domeny

przeciągnąć

E-Commerce
start learning
handel internetowy

echo-cancellation
start learning
system redukcji pogłosu

electronic page
start learning
strona elektroniczna

electronic paper
start learning
elektroniczny papier

electrostatic printing
start learning
drukowanie elektrostatyczne

email address
start learning
adres e-mail

email client
start learning
Klient e-mail

Kodowanie

expansion card
start learning
karty rozszerzenia

czas naświetlania, ekspozycja


Często zadawane pytania

pole(w bazie danych)

Folder, katalog

czcionka

format

formatting
start learning
formatowanie

wzór, formuła

funkcja

functionality
start learning
Funkcjonalność

grafika

handheld PC
start learning
komputer podręczny

hard drive
start learning
dysk twardy

sprzęt komputerowy

Radiator

hipertekstowy język znaczników

protokół transmisji hipertekstu

hiperłącze


information security
start learning
bezpieczeństwo informacji

Internet

IP address
start learning
Adres IP

Dostawca internetu

JPEG (format zapisu obrazu)

klawiatura

laptop

układ

wyswietlacz cieklokrystaliczny

local area network
start learning
sieć lokalna

makro (algorytm komputerowy)

komputer typu mainframe (przystosowanie do pracy z wieloma terminalami)

maksymalizować

monitor

motherboard
start learning
płyta główna


multipoint videoconference
start learning
wideokonferencja wielopunktowa

navigation
start learning
poruszanie sie po witrynie internetowej

sieć

offset lithography
start learning
druk offsetowy

połączony z internetem

operating system
start learning
System operacyjny

funktor operacji, symbol rodzaju operacji

page layout
start learning
Układ strony

odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użytkownika

hasło

Komputer kieszonkowy, palmtop

peripheral
start learning
urządzenie peryferyjne

piksel

wskaźnik

Protokół wymiany poczty elektronicznej typu 3

power supply
start learning
Zasilanie

drukarka

procesor

quality assurance
start learning
zapewnienie jakości

zapytanie (do bazy danych)

Pamięć RAM, pamieć o dostępie swobodnym

zmienić rozmiar

resolution
start learning
rozdzielczość

router, urządzenie trasujące

Skaner

search engine
start learning
Wyszukiwarka internetowa

Serwer

shopping cart
start learning
koszyk

skrót

oprogramowanie

sortować

spell check
start learning
sprawdzanie pisowni

spreadsheet
start learning
Arkusz kalkulacyjny

Prosty protokół przesyłania danych

supercomputer
start learning
Superkomputer

tabela

technical support
start learning
pomoc techniczna

szablon, matryca

odcień

touch screen
start learning
ekran dotykowy

ruch (w sieci)

Ujednolicony format adresownia zasobów stosowany w internecie

Użyteczność

Komputerowy port komunikacyjny

Nazwa użytkownika

video bridge
start learning
urządzenie umożliwiajace wideokonferencje wielopunktowe

videoconference
start learning
Wideokonferencja

visibility
start learning
widoczność

web browser
start learning
przeglądarka internetowa

web design
start learning
projektowanie stron internetowych

web development
start learning
tworzenie stron internetowych

host

strona internetowa

kamera internetowa

aplikacja pozwalająca na korzystanie z poczty elektronicznej przy uzyciu przegladarki internetowej


wireless local area network
start learning
bezprzewodowa siec lokalna

word processing program
start learning
edytor tekstu

arkusz

workstation
start learning
Stacja robocza

sieć ogólnoświatowa


You must sign in to write a comment