GET THAT JOB 8

 0    16 flashcards    marcels
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
EARN
start learning
zarabiać, zyskiwać
KEEP IT BUSINESSLIKE
start learning
utrzymuj /rozmowę/ w rzeczowym tonie
TRUTHFUL
start learning
prawdomówny, zgodny z prawdą
TO TRY TOO HARD
start learning
za bardzo się starać
BEARING IN MIND
start learning
biorąc pod uwagę
BEAR, BORE, BORN
start learning
nieść, nosić
TO LOOK FORWARD TO
start learning
wyczekiwać, czekać z utęskieniem
TO QUESTION
start learning
kwestionować
TO SEEM
start learning
wydawać się
KEEN
start learning
gorliwy, bardzo chętny
TO JOIN
start learning
- wejść do firmy, dostać pracę - łączyć, przyłączać
DOMAIN
start learning
domena, dziedzina
OVERSTRESSING
start learning
nadmierne podkreślanie, wybijanie
EFFECTIVE
start learning
skuteczny
TO SUM UP
start learning
podsumować
PERSONAL
start learning
osobisty

You must sign in to write a comment