GET THAT JOB 4

 0    14 flashcards    marcels
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
SKILLS
start learning
umiejętności nabyte
ABILITY
start learning
zdolność wrodzona
SKILLS AND ABILITIES
start learning
kwalifikacje zadodowe
NOWADAYS
start learning
obecnie
EMPLOYER
start learning
pracodawca
COMMUNICATION SKILLS
start learning
umiejętności komunikacyjne
BUSINESS SKILLS
start learning
umiejętności biznesowe
WRITING SKILLS
start learning
umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej
TEAMWORK
start learning
praca zespołowa
ADAPTATION
start learning
adaptacja, przystosowanie
FLEXIBILITY
start learning
elastyczność
MARKET RESEARCHER
start learning
badacz rynku
TO ATTEND
start learning
uczęszczać, brać w czymś udział
TO QUANTIFY
start learning
sprecyzować, wyszczególnić

You must sign in to write a comment