General words and phrases v2

 0    13 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przejść w stan upadłości
start learning
go into receivership
konfiskować, skonfiskować
On pozwał policję po skonfiskowaniu jego samochódu
start learning
to impound
He sued the police after they impounded his car.
z powodu, w związku z
start learning
amid
spadek koniunktury, kryzys
spowolnienie w przemyśle samochodowym
start learning
downturn
a downturn in the auto industry
tymczasowy, doraźny (np. zyski, pomoc)
tymczasowy rząd został utworzony
start learning
interim
An interim government was established. /ˈɪntərɪm/
orzeczenie, postanowienie, decyzja
start learning
ruling / judgment / decision
sąd, ława sędziego (miejsce, gdzie siedzi sędzia)
start learning
bench
ostoja, bastion
To miejsce jest ostoją katolicyzmu.
start learning
a stronghold
This place is a catholic stronghold.
wplątać, wciągnąć, zamieszać, uwikłać (kogoś w coś)
start learning
to implicate
naganny, karygodny (o zachowaniu)
start learning
reprehensible
Uważam ich zachowanie naganne moralnie.
start learning
I find their behavior morally reprehensible.
miejsce (np. spotkania, koncertu)
Potrzebuję jednego miejsca na te trzy wesela.
start learning
venue
I need one venue for all three weddings.
odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.
start learning
to scrap
I think we should scrap this idea.

You must sign in to write a comment