gender rules

 0    23 flashcards    beatak41
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
In your country are the responsibilities of a mother the same as the responsibilities of a father to their families?
start learning
W twoim kraju są obowiązki matki takie same jak obowiązki ojca do swoich rodzin?
What are the responsibilities of a mother to her family?
start learning
Jakie są obowiązki matki wobec jej rodziny?
Are there different expectations for sons and daughters?
start learning
Czy istnieją różne oczekiwania co do synów i córek?
What habits are deemed as appropriate for men but inappropriate for women?
start learning
Jakie zwyczaje są uznane za odpowiednie dla mężczyzn, ale nieodpowiednie dla kobiet?
What jobs are deemed as appropriate for men but inappropriate for women?
start learning
Jakie prace są uznane za odpowiednie dla mężczyzn, ale nieodpowiednie dla kobiet?
Are more doctors female or male in your country?
start learning
Czy jest więcej lekarzy kobiet czy mężczyzn w Twoim kraju?
Are men and women equal in ability and intelligence?
start learning
Mężczyźni i kobiety maja równe zdolności i inteligencji?
Is it OK for women to appear angry?
start learning
Czy to jest ok dla kobiet okazywac złosc?
In you home who does the cooking cleaning and household chores?
start learning
Kto u ciebie w domu, sprzata, gotuje i wykonuje prace domowe?
Is it compulsory for men and women to join the army in your country?
start learning
Czy w twoim kraju sluzba wojskowa jest obowiązkowa dla mężczyzn i kobiet?
Should boys and girls be brought up differently?
start learning
Czy chłopcy i dziewczęta powinni być wychowywani inaczej?
Should boys and girls be treated differently on the part of the parents?
start learning
Czy chłopcy i dziewczęta powinni być traktowani inaczej przez rodziców?
What would happen if your parents changed their place for one day?
start learning
Co by było, gdyby rodzice zmienili sie miejscami na jeden dzień?
How would the world look like without women?
start learning
Jak wyglądalby świat bez kobiet?
When a woman and a man are together who does most of the talking? What makes you think so?
start learning
Kiedy kobieta i mężczyzna są razem kto wiecek rozmawia? Co sprawia, że ​​tak uważasz?
Can a man and a woman be only friends?
start learning
Czy mężczyzna i kobieta moga byc tylko przyjaciółmi?
Do men/men friendships differ from women/men or women/women friendships?
start learning
Czy przyjazn dwoch mezczyzn różni się od przyjaźni kobiet?
Who do you think has life easier girls or guys?
start learning
Jak myślisz, kto ma latwiejsze życie dziewczyny czy chłopaki?
Are fathers capable of carrying out the duties of a mother and vice versa?
start learning
Czy ojcowie sa w stanie wykonywać obowiązki matki i odwrotnie?
Who is regarded as the head of the family?
start learning
Kto jest uważany za głowę rodziny?
Who do the children go to for emotional support? For financial support?
start learning
Do kogo dzieci idą po wsparcie emocjonalne? Po wsparcie finansowe?
Should boys and girls be brought up differently?
start learning
Chłopcy i dziewczęta powinny być wychowywane inaczej?
What habits are deemed as appropriate for women but not for men?
start learning
Jakie zwyczaje są uważane odpowiednie dla kobiet, ale nie dla mezczyzn?

You must sign in to write a comment