gateway unit 5

 0    117 flashcards    wasiakdevil
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuka, plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
zarządzanie
start learning
business studies
chemia
start learning
chemistry
zajęcia teatralne
start learning
drama
inżynieria, mechanika
start learning
engineering
język angielski
start learning
English
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
informatyka
start learning
(ICT) information and communication technology
prawo
start learning
law
literatura
start learning
literature
matematyka
start learning
maths
medioznawstwo
start learning
media studies
medycyna
start learning
medicine
muzyka
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
physics
psychologia
start learning
psychology
świadectwo
start learning
certificate
ściągać (na sprawdzanie)
start learning
cheat
praca na zajęciach szkolnych
start learning
coursework
dyrektor
start learning
director
wypracowanie
start learning
essay
nie zdać, oblać
start learning
fail
stopień, ocena
start learning
grade, mark
historyk
start learning
historian
wykładowca
start learning
lecturer
zdać, zaliczyć
start learning
pass
fizyk
start learning
physicist
profesor, nauczyciel
start learning
professor
zdawać ponownie
start learning
resit
naukowiec
start learning
scientist
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
timetable
zgodnie z, według
start learning
according to
kandydat, aplikant
start learning
candidate, applicant
podanie
start learning
application, letter of application
uczęszczać
start learning
attend
średni, przeciętny, zwyczajny
start learning
average
kariera
start learning
career
opieka nad dzieckiem
start learning
childcare
chór
start learning
choir
pojawić się, wyniknąć
start learning
come up
kurs
start learning
course
przeznaczony do
start learning
dedicated to
niezdolność do pracy
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
elektryk
start learning
electrician
nacisk, podkreślenie, akcent
start learning
emphasis
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
pusty
start learning
empty
oceniać, oszacować, szacować
start learning
evaluate
zajęcia dodatkowe
start learning
extracurricular activities
pierwszy plan
start learning
foreground
wolność
start learning
freedom
ukończenie studiów
start learning
graduation
wdzięczny
start learning
grateful
wręczyć
start learning
hand in
opieka zdrowotna
start learning
health care
dowód tożsamości
start learning
ID
niezależność
start learning
independence
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
journalist
lider
start learning
leader
lekcja
start learning
lesson
opiekować się, dbać o
start learning
look after
makijaż
start learning
make-up
Marsjanin
start learning
Martian
dojrzałość
start learning
maturity
motorynka, motorower
start learning
moped
zdenerwowany
start learning
nervous
przedszkole
start learning
nursery school
uczestniczyć, brać udział
start learning
participate
fotograf
start learning
photographer
szkoła podstawowa
start learning
primary school
psychologiczny
start learning
psychological
zbierać (pieniądze)
start learning
raise
rozsądny
start learning
reasonable, sensible
przepis, rozporządzenie
start learning
regulation
odpowiedzialność
start learning
responsibility
stypendium
start learning
scholarship
pas bezpieczeństwa
start learning
seat belt
szkoła ponadpodstawowa
start learning
secondary school
motywacja wewnętrzna
start learning
self-motivation
czas wolny
start learning
spare time
ograniczenie prędkości
start learning
speed limit
stanąć na własne nogi
start learning
stand on your own two feet
punkt wyjścia
start learning
starting point
pomyślnie
start learning
successfully
fachowiec, technik
start learning
technician
zarządzanie czasem
start learning
time management
stażysta
start learning
trainee
nie fair
start learning
unfair
nieodpowiedni
start learning
unfit
mundurek
start learning
uniform
liczyć
start learning
calculate
kuchenka
start learning
cooker
tytuł naukowy
start learning
degree
reżyser
start learning
director
roczna przerwa w pracy lub nauce
start learning
gap year
otrzymać tytuł naukowy
start learning
get a degree
prowadzić wykład
start learning
get a lecture
wykład
start learning
lecture
robić postępy
start learning
make progress
opuścić, chybiać, tęsknić
start learning
miss
posiadać (własny)
start learning
own
właściciel
start learning
owner
płatnik
start learning
payer
postęp
start learning
progress
promieniować
start learning
radiate
kaloryfer
start learning
radiator
naostrzyć
start learning
sharpen
temperówka
start learning
sharpener
trąbka
start learning
trumpet
trębacz
start learning
trumpeter

You must sign in to write a comment