future learn

 0    15 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wymyślić (wymyślony)
To on wymyślił nazwę Homo sapiens
start learning
to coin, (to coined), to invent
He actually coined the term Homo sapiens
odpowiednie, właściwe
Sądzę, że teraz jest bardzo odpowiedni czas, aby dyskutować o takich sprawach.
start learning
appropriate
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
bohaterka
W Wenezueli, w jednej z najbardziej popularnych telenowel, występuje bohaterka o imieniu Crystal.
start learning
heroine
In Venezuela, one of the most popular soap operas has a heroine called Crystal.
w znaczeniu
to jest międzynarodowa firma w znaczeniu takim iż pracują tam ludzie z całego świata
start learning
in the sense that
It’s an international company in the sense that its employees are from all over the world.
jeśli chodzi o
To również parodia demokracji, jeżeli chodzi o ograniczenia dopuszczalności. we explain how we are thinking about or measuring something
start learning
in terms of
It is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
w sensie technicznym
start learning
In a technical sense
w sensie ekonomicznym
start learning
in the economic sense
archiwum
start learning
archive
zainteresować się, zająć się, włączyć się
Lepiej opowiadać swoją historię...... i zainteresować nią młodych, by zmienić ich punkt widzenia.
start learning
to engage
We'd like to tell our story better, and engage young people, and thereby change their perspective.
dotrzeć
Moim zdaniem o wiele trudniej jest dotrzeć łodzią do Europy
start learning
to reach
I think it is more difficult to reach Europe in a boat
klimat
Nasz chłodniejszy klimat często sprawia, że konieczne jest wzbogacanie win cukrem.
start learning
climate
Our colder climate often makes it necessary to enrich our wines with sugar.
ulga
co to będzie za ulga!
start learning
relief
what a relief that will be
dolina
start learning
valley
brzeg, linia brzegowa
start learning
shore, shoreline, coastline
literatura
start learning
literature

You must sign in to write a comment