fresh words

 0    42 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być do czyjejś dyspozycji
Jestem do państwa dyspozycji.
start learning
be at one's disposal / be available
I am at your disposal.
ogłaszać przetarg
start learning
invite tenders
wygrać przetarg
start learning
win the tender / win the bid
pilne zamówienie
start learning
rush order
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
hierarchia*
start learning
hierarchy*
subtelne, drobne różnice
start learning
subtle differences
bezstronność, sprawiedliwość
start learning
fariness
obcy język, waluta
start learning
foreign language, currency
obcokrajowiec
start learning
foreigner
wielokrotny, wi
start learning
multiple,
multiple choice, multiple intelligences, multiple crash
powszechny, pospolity
start learning
widespread, common
wspólny np cel
start learning
common goal
wyciągać wnioski
start learning
draw conclusions
zwołać spotkanie
start learning
covene a meeting
wydłużenie terminu płatności
start learning
grace period
warunki umowy
start learning
terms of contract, agreement
wydatki
start learning
expenses
zerwanie umowy
start learning
breach of contract
stałe koszty
start learning
fixed costs
jeśli chodzi o...
start learning
when it comes to...
dać komuś do myślenia
start learning
give somebody food for thought
wadliwy/ niesprawny
start learning
faulty
przestrzegać np prawa
start learning
obey the law, observe the law
stosować się do, spełniać (np standardy, formalności)
start learning
comply with the standards, formalities
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
pośrednik
start learning
middleman
śmiać się z
start learning
laugh at
pokryty czymś
start learning
covered with something
być uczulonym na
start learning
be allergic to something
na stanie, na magazynie
start learning
in stock
pod względem, jeśli chodzi o
start learning
in terms of...
zostać zwolnionym z pracy
start learning
be laid off
powtarzać, utrwalać materiał
start learning
revise.
He is revising for the English test he will have on Friday.
w wieku 20 lat...
start learning
at the age of...
poświęcać czas, pieniądze, siebie
start learning
devote time, money, yourself
zniechęcać
Nie zniechęcaj się.
start learning
put someone off (discourage)
Don't be put off.
w celu uzyskania dalszych informacji...
start learning
for further information...
For further information, please write me an email.
aby, w celu
start learning
in order to...
In order to take out a loan, you have to sumbit dozens of documents to the bank.
pełen zwrot kosztów
start learning
a full refund
*popyt / domagać się
start learning
demand
podaż
start learning
supply

You must sign in to write a comment