Frank cz1. trudne

 0    129 flashcards    lidkabrzozowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyobrażać
start learning
imagine
zaangażowany
start learning
involved
osiągnąć sukces
start learning
succeed
spodziewać się
start learning
expect
krzywdzić, ranić
start learning
injure
opanowany
start learning
calm
strzec się
start learning
beware
ostrzeżenie
start learning
warning
przeszkadzać, zakłócać
start learning
disturb
niegrzeczny
start learning
rude
cierpliwość
start learning
patience
dopuszczać, pozwalać, tolerować
start learning
allow
przekonać
start learning
convince
znikać
start learning
appear
ułatwiać
start learning
facilitate
chować się
start learning
hide
ciekawski
start learning
curious
możliwość
start learning
possibility
podejście
start learning
approach
świadomy
start learning
aware
doceniać
start learning
appreciate
uzasadnić
start learning
justify
różnica
start learning
difference
szczodry
start learning
generous
niecierpliwy
start learning
impatient
uzasadniać
start learning
justify
rekompensata
start learning
reward
schronienie
start learning
shelter
rozpoznać
start learning
recognize
prośba
start learning
request
ukraść
start learning
steal
karać
start learning
punish
rozłam
start learning
split
pluć
start learning
spit
zdenerwowany, niepokój
start learning
upset
zachowanie
start learning
behaviour
źródło
start learning
source
przechwałki
start learning
boast
rozpoznać
start learning
recognize
rozpraszać
start learning
distract
zawieść
start learning
disappoint
zmiana, odmiana
start learning
change
uzgadniać
start learning
agree
przepraszać
start learning
apologize
przypodobać się
start learning
carry
przyczyna
start learning
reason, cause
wpływ
start learning
impact
dodawać, użyczać
start learning
impart
zajmować mnie
start learning
to take me
jest wystarczający
start learning
it's enough
rzadko
start learning
seldom, rarely
zaangażowany
start learning
involved
spodziewać się
start learning
expect
daj mi znać
start learning
let me know
zależy mi na tym
start learning
I care about this
zależy
start learning
depends
będę
start learning
I will
jak to zrobić
start learning
how to do it, how is is done
to powoduje
start learning
This causes
krzywdzić kogoś
start learning
in jure, hurt
strzec się
start learning
beware
rozpraszać, przeszkadzać
start learning
distract
ostrzec
start learning
warning
zapoznać się
start learning
getting acquaint with
szczodry
start learning
generous
cierpliwy
start learning
patient
znikać
start learning
appear
przydatne
start learning
useful
umożliwiać, pozwalać, dopuszczać
start learning
allow
przekonać
start learning
convince
nie jest konieczne
start learning
It is not necessary
mniej
start learning
less
po drugiej stronie
start learning
the other
niecierpliwy
start learning
impatient
rekompensata
start learning
reward
apropo
start learning
by the way
to wynika z
start learning
it comes from
możliwości
start learning
possibility
żeby
start learning
that
podejście
start learning
approach
ciekawski
start learning
curious
ułatwiać
start learning
facilitate
utrudniać
start learning
hinder
świadomy
start learning
aware
doceniać
start learning
appreciate
uzasadniać
start learning
justify
narzekać
start learning
to complain
różnica
start learning
difference
zachowanie
start learning
behaviour
przyczyna
start learning
a reason
zainteresowanie
start learning
interest
jakie są warunki
start learning
What are the conditions
sposób
start learning
way
zawieść
start learning
disappoint
prośba
start learning
request
zdenerwowany
start learning
nervous, upset
zauważyć
start learning
to notice
obecnie
start learning
currently, now
podobny
start learning
similar
przez cały
start learning
whole
chodzi mi o to, że
start learning
I mean that
tak jak
start learning
as to as
także
start learning
also
wolę
start learning
I prefer
conajmniej
start learning
at least
oprócz
start learning
except
można
start learning
one can
przeważnie
start learning
mostly
bez
start learning
without
wpływ
start learning
impact
prowadzi do
start learning
leads to, this will lead
dzięki niemu
start learning
thanks to him
dodawać, użyczać
start learning
impart
powinnam
start learning
I should
zależy
start learning
depends
opiekować się
start learning
to take care of
nie zupełnie
start learning
not completely, not exectly
polepszyć
start learning
improve
jestem w stanie
start learning
I am able to
rozpraszać
start learning
distract
podejście
start learning
approach
doceniać
start learning
appreciate
zawieść kogoś
start learning
to let sb down
prośba
start learning
request
uzasadniać
start learning
justify
umożliwiać komuś coś
start learning
allow someone something
umożliwiać komuś zrobienie czegoś
start learning
allow someone to do something
większość
start learning
a majority
natomiast
start learning
while

You must sign in to write a comment