formy czasowników

 0    105 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be, was, been
rodzić się, znosić, udźwignąć coś
start learning
bear, bore, born(e)
zbić
start learning
beat, beat, beaten
zostać, stać się
start learning
become, became, become
rozpoczynać
start learning
begin, began, begun
ugryźć
start learning
bite, bit, bitten
wiać, dmuchać
start learning
blow, blew, blown
łamać
start learning
break, broke, broken
przynosić
start learning
bring, brought, brought
budować, wybudowany, zbudowany
start learning
build, built, built
płonąć, palić, parzyć
start learning
burn, burnt, burnt
rozerwanie, pęknięcie, rozerwanie
start learning
burst, burst, burst
kupować
start learning
buy, bought, bought
móc, umieć, potrafić
start learning
can, could, be able to
łapać
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
przychodzić
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
ciąć
start learning
cut, cut, cut
rozdawać, postępować, mieć do czynienia
start learning
deal, dealt, dealt
kopać (np. w ziemi)
start learning
dig, dug, dug
robić
start learning
do, did, done
rysować
start learning
draw, drew, drawn
marzyć, śnić
start learning
dream, dream, dreamt
pić
start learning
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować się czymś
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
padać, upadać, spadać
start learning
fall, fell, fallen
karmić
start learning
feed, fed, fed
czuć
start learning
feel, felt, felt
walczyć
start learning
fight, fought, fought
znaleźć
start learning
find, found, found
latać
start learning
fly, flew, flown
zabraniać
start learning
forbid, forbade, forbidden
zapomnieć
start learning
forget, forgot, forgotten
wybaczać
start learning
forgive, forgave, forgiven
zamarzać
start learning
freeze, froze, frozen
dostawać
start learning
get, got, got
dawać
start learning
give, gave, given
iść
start learning
go, went, gone
rosnąć
start learning
grow, grew, grown
wieszać, zawieszać (coś, np. obraz)
start learning
hang, hung (hanged), hung (hanged)
mieć
start learning
have, had, had
słyszeć
start learning
hear, heard, heard
ukrywać
start learning
hide, hid, hidden
uderzać
start learning
hit, hit, hit
trzymać
start learning
hold, held, held
ranić, boleć
start learning
hurt, hurt, hurt
trzymać
start learning
keep, kept, kept
wiedzieć
start learning
know, knew, known
położyć, kłaść
start learning
lay, laid, laid
prowadzić
start learning
lead, led, led
uczyć się
start learning
learn, learnt (learned), learnt (learned)
opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
start learning
leave, left, left
pożyczać
start learning
lend, lent, lent
pozwalać
start learning
let, let, let
kłamać
start learning
lie, lay, lain
świecić
start learning
light, lit, lit
tracić, zgubić
start learning
lose, lost, lost
robić
start learning
make, made, made
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
start learning
mean, mean, meant
spotykać się
start learning
meet, met, met
płacić
start learning
pay, paid, paid
kłaść
start learning
put, put, put
czytać
start learning
read, read, read
jeździć
start learning
ride, rode, ridden
dzwonić
start learning
ring, rang, rung
podnosić się, wzrastać
start learning
rise, rose, risen
biec
start learning
run, ran, run
mówić
start learning
say, said, said
widzieć
start learning
see, saw, seen
sprzedawać
start learning
sell, sold, sold
wysyłać, słać
start learning
send, sent, sent
umieszczać, ustawiać
start learning
set, set, set
szyć
start learning
sew, sewed, sewn
trząść, potrząsać
start learning
shake, shook, shaken
świecić, błyszczeć
start learning
shine, shone, shone
strzelać
start learning
shoot, shot, shot
pokazywać
start learning
show, showed, shown
pokazywać
start learning
shut, shut, shut
śpiewać
start learning
sing, sang, sung
siedzieć
start learning
sit, sat, sat
spać
start learning
sleep, slept, slept
pachnieć
start learning
smell, smelt (smelled), smelt (smelled)
mówić
start learning
speak, spoke, spoken
literować
start learning
spell, spelt (spelled), spelt (spelled)
wydawać
start learning
spend, spent, spent
stać
start learning
stand, stood, stood
kraść
start learning
steal, stole, stolen
wbijać, wtykać, przyklejać
start learning
stick, stuck, stuck
żądlić
start learning
sting, stung, stung
przysięgać
start learning
swear, swore, sworn
zmiatać, zamiatać
start learning
sweep, swept, swept
pływać
start learning
swim, swam, swum
brać
start learning
take, took, taken
uczyć
start learning
teach, taught, taught
drzeć, rozdzierać
start learning
tear, tore, torn
mówić
start learning
tell, told, told
myśleć
start learning
think, thought, thought
rzucać
start learning
throw, threw, thrown
rozumieć
start learning
understand, understood, understood
budzić się
start learning
wake, woke, woken
nosić
start learning
wear, wore, worn
wygrywać
start learning
win, won, won
pisać
start learning
write, wrote, written

You must sign in to write a comment