fiszki 1000

 0    1,000 flashcards    piotrstolczynski4
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

and
I want some bread and water.
start learning
i,a
Chcę chleb i wodę.

to
I want to go to London.
start learning
do
Chcę pojechać do Londynu.

in
There are a lot of interesting events in the city centre.
start learning
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.


you
Who are you?
start learning
ty
Kim jesteś?

that
Do you know that I like you?
start learning
ten,że, który
Czy wiesz, że Cię lubię?

it
It is very interesting.
start learning
to, ono
To jest bardzo interesujące.

he
Who is he?
start learning
on
Kim on jest?

był/była, byłem/byłam

for
This is for you, honey.
start learning
dla, za
To dla ciebie, kochanie.

on
There's a lamp on the table.
start learning
na, przy, u
Na biurku jest lampa.


as
She lived in the country as a child.
start learning
jako, jak
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.oni, cibe
It's nice to be here.
start learning
być, bądź
Miło tu być.

this
Who is this woman?
start learning
ten, to
Kim jest ta kobieta?

have
I don't have any money.
start learning
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.

from
I work from 8 a.m.
start learning
od, z
Pracuję od 8 rano.

or
Tea or coffee?
start learning
albo, lub
Kawa czy herbata?

one
I've got one day to finish this assignment.
start learning
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.

had
Bill had a pretty girl
start learning
czas przeszły od mieć - miał
Bill miał ładna dziewczyne

przez, przy


but
I want but I can't.
start learning
ale, oprócz
Chcę, ale nie mogę.


what
What is the capital of New Zealand?
start learning
co, jaki
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?

all
That’s all she said.
start learning
wszystko, wszyscy
To wszystko, co powiedziała.

were
where were you?
start learning
byli/były byliśmy/byłyśmy
gdzie byłeś?, gdzie byłaś?

we
We are hungry.
start learning
my
Jesteśmy głodni.

when
When are we going to meet?
start learning
kiedy, gdy
Kiedy znowu się spotkamy?

your
Where is your bag?
start learning
twój, wasz
Gdzie jest twoja torba?

can
Can you help me?
start learning
móc
Możesz mi pomóc?

czas przeszły od powiedzieć -powiedział

there
OK, let's meet there.
start learning
tam
OK, spotkajmy się tam.

use
Our program is easy to use.
start learning
użyć
Nasz program jest łatwy do używania.

each
The doctor tested each of her eyes
start learning
każdy
Lekarz zbadał każde z jej oczu

which
Which book would you like to read?
start learning
który która
Którą książkę chciałbyś przeczytać?


do
What do you do in the evenings?
start learning
robić, zrobić
Co robisz wieczorami?

how
How are you going to do that?
start learning
jak
Jak zamierzasz to zrobić?

their
This is their family.
start learning
ich
To jest ich rodzina.

if
If you do it, I will kill you.
start learning
jeśli, gdyby
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.

will
We will talk to each candidate today
start learning
być” w czasie przyszłym, wola, życzyć sobie
Porozmawiamy dziś z każdym kandydatem

up
Speak up!
start learning
w górę
Mów głośniej!

inny, inaczej


na zewnątrz, zewnętrzny


then
Then she come back
start learning
wtedy
Wtedy ona wróci

them
I told them about our problems
start learning
im
Powiedziałem im o naszych problemach


so
I was hungry so I went to eat something.
start learning
więc
Byłem głodny więc poszedłem coś zjeść.

trochę

jej, ją

would
Would you like a hamburger?
start learning
tryb przypuszczający np. zrobiłby/zrobiłaby
Czy masz ochotę na hamburgera?

make
My mum makes delicious cakes.
start learning
zrobić
Moja mama robi smaczne ciasta.


jego, jemu
spojrzeć


więcej

pisać


zobaczyć

liczba


droga, sposób

mógł/mogła, mógłby/mogłaby

ludzie


than
I'm smarter than you.
start learning
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.

pierwszy, najpierw


been
Have you been painting your room?
start learning
był/była
Czy malowałeś swój pokój?

call dzwonić
start learning
nazywać


lekarstwo, medycyna

to jest, ono jest


odnaleźć

długi, długo

w dół


czas przeszły od robić

get
When will I get my dish?
start learning
dostać
Kiedy dostanę swoje danie?

przyjść, przyjechać

permission
start learning
pozwolenie

móc (maj, jeśli dużą literą)

częśćbrzmieć

wziąć, brać

tylko, jedyny

mało, mały


wiedzieć, znać

miejsce


podpis

żyć mieszkać


z powrotem, plecy, tył


najwięcej, najbardziej, większość


potem, za

thing
Tell me one thing.
start learning
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.

our
This is our house.
start learning
nasz
To jest nasz dom.

tylko, właśnie

imię, nazwać

dobry, dobro

zakup, kupić

człowiek

myśleć

mówić powiedzieć

wielki, świetnyprzez, na wylot


zanim, przed


prawa strona, prawo do czegoś, słuszny

za, zbyt

znaczyć, mieć na myśli, złośliwy


dowolny, wszelki

taki sam, tak samo

powiedzieć

chłopak

śledzić, być zwolennikiem

czas przeszły od przychodzić

chcieć

pokaz, pokazać

też, ponadto

dookoła, około

kształt, formularz, kształtowaćustawiać

włożyć, położyć

koniec, kończyć


kolejnymusieć


nawet, aż


dlatego, bo

obracać, zakręt, czyjaś kolej


dlaczego

pytać, prosić

czas przeszły od “iść”

mężczyźni

czytać

potrzeba, potrzebować

zdrowie

innyruszać się

próba, próbować

rodzaj, uprzejmy


obraz


zmiana

wyłączony


literować, zaklęcie

powietrze

poza, z dala, nieobecny

zwierzęcy


punkt, wskazywaćmatka

odpowiedź

zakładać, znaleziony, odkrył/odkryła

studiować

wciąż, jeszcze

uczyć się, dowiedzieć się o czymś

powinien

rozkład jazdy

świat


każdyjedzenie

pomiędzy

posiadać, własny

pod, poniżej

kraj

roślina, sadzić

ostatni

szkoła

ojciec

zachować coś, dotrzymaćbutelka


conversation
start learning
rozmowa


światło, jasny, lekki

myśl

głowa, naczelnik


palić, dym

zobaczył/zobaczyła, piła, piłować

lewa strona, zostawić/opuścić w czasie przeszłym

nie robić, nie zrobić

niewiele, nieliczni

podczas gdy

wzdłuż

mógłby/mogłaby

blisko, zamknąć

coś

wyglądać na, mieć wrażenie, wydać się

następny

trudny, twardy

otwarte

przykład

rozpocząć


zawsze

tamci, tamte

papier

razem

otrzymał/otrzymała, doszedł/doszła


często

bieg, biegać

ważny

dopóki, do

dzieci

strona, bok


samochódspacer, spacerować, iść na piechotę

biały


zaczęty, zaczął się

rosnąć

wziąłnieść

stan, oświadczać, państwo


książka, zarezerwować

słyszeć

zatrzymać


sekunda, drugi

później, potem

chybić, tęsknić, miss

pomysł, idea

dość, wystarczającooglądać, zegarek


naprawdę

prawie

pozwalać


dziewczyna

czasami

śpieszyć się

ciąć, cięcie, pokaleczony

młody

rozmowa

wkrótce


piosenka

będąc, byt, istnienie

opuszczać, pozostawiać

rodzina


podstawowy

kolor, pokolorować

stać, pozycja

słońce

pytania

ryba, łowić

teren, obszar, rejon

każdy, ktokolwiekpopołudnie

zajęty

kompletny, zakończyć

pokój, miejsce

czas przeszły od wiedzieć- wiedział


kiedykolwiek

kawałek, część

czas przeszły od powiedzieć -powiedział

zwykle

nie (zrobił czegoś)

przyjaciele


usłyszał/usłyszała

porządek, zamówienie, zamawiać

czerwony

drzwi, brama

pewny, jasne!

zostać, stawać się

szczyt, góra (strony), wierzch

statek, wysyłać

across
The post office is across the street.
start learning
przez, w poprzek
Poczta jest po drugiej stronie ulicy.

dzisiaj

podczas

krótki

lepszy, lepiej

najlepszy, najlepiej

jednakże

niski, nisko

godziny

czarny


zdarzył się

cały, całość, ogół

miara, mierzyć

pamiętać

wczesny, wcześnie

zmęczony

uwaga

słuchać

rodzice

opportunity
start learning
okazja

głupi

obyczaj, niestandardowy


kilka

ziemniaki

sam, siebie, sobie

w stronę, w kierunku do


krok, kroczyć

rano, poranek

przypadek, wypadek

prawdziwy


przeciwko, wbrew

stół, tabela

północ

powoli

pieniądze

gazeta

wyzwanie

pociągnął

vegetables
start learning
warzywa


czas przeszły od widzieć-widziany

zimny, zimno, przeziębienie

łyżka


zauważyć, powiadomienie

południe

śpiewać


ziemia

upadek, padać, spadać

czas przeszły od zapominać-zapomniałem


bilet

rabat, zniżka

prysznic

pewny, przekonany

pole, dziedzina

podróż


ogień, strzelać, wylać z pracy

na, przy

zrobione, gotowy

entertainment
start learning
rozrywka


dziesięć

latać, lecieć, mucha

czas przeszły od dać-dał

pudełko, skrzynia, boks

wreszcie, w końcu

czekać

poprawny, poprawiać

szybko

osoba

został/została, stał się/stała się

pokazano

minuty

silny

gwiazdy

lotnisko

czuć, poczuć

fałszywy

witryna internetowa

ulica

zdecydowany, postanowił

zawierać

kierunek, kurs

głodny

kelner

budynek

łazienka

klasa, lekcja

notka, notować

nic, drobiazg

reszta, odpoczynek, odpoczywać

dokładnie, uważnie

złość, gniew

wewnątrz

zagraniczny, obcy

zostać

zielony

znany, wiadomy

wyspa

tydzień


cel, gol

podstawa, bazasamolot


behind
The park is behind the museum.
start learning
za, z tyłu, za siebie
Park znajduje się za muzeum.

czas przeszły od biec

okrągły, zaokrąglić

łódź


siła, zmusić

przyniósł, przyniesiony

understand
start learning
zrozumieć

ciepły

wspólny, powszechny

przynieść, przywieźć

wtłumaczyć, wytłumaczyć

suchy, suszyć

chociaż, aczkolwiek

język

ciasny

głęboko

tysięcy


klarowny, czysty


government
start learning
rząd

zapełniony, pełen

ciepło, grzaćsprawdzić, rachunek

bezpieczeństwo


zasada, przepis, rządzić

wśród, między


nie może

zdolny, utalentowany, zdatny


rozmiar

mrok, ciemny

piłka, kula

uczciwy

śródmieście

ciężki

fajnie, niezły

para (np. spodni)

krąg

zawierać, obejmować

wybudowany, zbudowany

nie może

bagaż

kwadrat, plac

być może, może

rachunek, ustawa

czuł/czuła

nagle

wynajmować, czynsz

kierunek

kłótnia, argument

uszkadzać, uszkodzenie

gotowy

cokolwiek

podzielony

ogólny, generał

miejsca pracy

temat, obiekt

artykuły spożywcze

przewodnik, prowadzić

ważny, obowiązujący

powrót, wracać

wierzyć

taniec

Członkowie

wybrany, doborowy

łatwy, prosty

farba, malować


miłość

powód, spowodować


ćwiczenie, gimnastykować się


pociąg, trenować

niebieski

życzenie, życzyć sobie

upuścić, kapać, kropla

rozwinięty, rozbudowany


difference
start learning
różnica

wędzony


siedzieć

suma, dodawać, podsumować


ściana


prawdopodobniegłówny, centralny, najważniejszy


szeroki, szeroko

napisany

długość

powód, przyczyna

przechowywane, kontynuowane

zainteresowanie, interesować się, odsetki

ramiona

brat

przenośny, telefon komórkowy

zastosować, zgłosić się

piękny, wspaniały

sklep, magazynować

praca, zadanie

krawędź

przeszłość

znak, podpisać

record (rzeczownik)
start learning
zapis, ewidencja

record (czasownik)
start learning
zapisać, nagrać

gotowy, zakończony

discovered
start learning
wynaleziony, odkryty

zdjęcie

szczęśliwy, zadowolony

obok, ponadto

poszedł, nieobecny


szkło, szklanka, szyba

faktura

zachód

kłaść

pogoda

sprzedany

gorączka

spotkać

trzeci

miesięcy

przepraszać

podniesiony

podwójny

miękki, delikatny


odzież

kwiaty

będzie

nauczyciel

czas przeszły od trzymać-trzymany

opisać, przedstawiać

prowadzić (np. samochód)

krzyż, skrzyżowanie, krzyżować

mówić

zjawiać się, wystąpić, wychodzić na jaw

bolesny


też, bądź, którykolwiek


sen, spać

wieś

Czynniki

cooperation
start learning
współpraca

skoczył

śnieg, padać (o śniegu)

przejażdżka, jeździć (konno, na rowerze itd.)

troszczyć się, troska

podłoga, piętro

wzgórze

popchnięty/popchnięta, naciśnięty/naciśnięta

dziecko, niemowlę

kupować

schody

na zewnątrz

everything
start learning
wszystko


już

zamiast

fraza, wyrażenie, zwrot

tłumaczyć

łóżko


bezpłatny, wolny, uwalniać

nadzieja, mieć nadzieję

tymczasowy

przypadek, sprawa

czas przeszły od śmiać się-zaśmiał się

naród

całkiem, zupełnie

typ, pisać na klawiaturze

themselves
start learning
sami siebie

peron

jasny, błyskotliwy

spragniony

prowadzić, przewodzić, przewaga

każdy, wszyscy

brama, punkt odpraw na lotnisku

kąpiel

jezioro

wewnątrz

dictionary
start learning
słownik


wiek, starzeć się

kwota, ilość

lodówka

funtów

chociaż


złamany, rozbity


malutki, drobny

możliwy, dopuszczalnycicho, cisza!

confirmation
start learning
potwierdzenie


mokro, mokry

podobnie

budować, tworzyć

środek, połowa

prędkość, pędzić

liczyć


ktoś

wiadomość


niedźwiedź, znieść

zastanawiać się

czas przeszły od uśmiechać się-Uśmiechnął


occupation
start learning
profesja, zawód, okupacja

brakujący, zaginiony

zabity

zatem, dlatego

wycieczka

dziura, otwór

biedny, kiepski

zróbmy coś, niech coś się stanie


niespodzianka, zaskoczyć

ręcznik


rytm, uderzenie, bić

dokładnie

pozostawać

usukienka, strój, ubierać się

prognoza

couldn’t
start learning
nie mógł/nie mogła, nie mógłby/nie mogłaby

palce

rząd (np. w kinie), wiosłować

złapać

wspiął się/wspięła się

napisał/napisała

krzyknął

nadal, nieprzerwany, kontynuował

sobie, samo siebie

w przeciwnym razie, inaczej

edukacja

gaz, benzyna

osiągać

konto

dostęp

Rejestracja


prawo, ustawajesteśpracownik

średni, przeciętny, średnia


wybierać

brązowy

kłopot, sprawiać kłopot

ochłodzenie, ochładzać się, bombowy!

chmura

zagubiony, stracony, przegrany

wysłany

oceniać

nosić, ubierać się

zły, niedobry

zapisać, uratować, zaoszczędzić

błąd, pomyłka

emerytura


fart, szczęście

wschód

wynagrodzenie, zapłacić

posiłek

dotknąć

kac

wyrazić, pociąg ekspresowy


równy

siebie, się, sobie

dowód

dziwaczny

zawiadamiać (np. policję), raport

prosty, prosto

rosnąć, wzrost

oświadczenie

przyklejać, kij

impreza, partia

marnotrawstwo, marnować, odpadki

zabezpieczać, ochraniać

kobieta

wybrzeże, brzeg

Październik

okres, odcinek

hałas

wybierać

czysty, czyścić

wizyta, odwiedzać

odrobina, odłamek


otrzymany

ogród, uprawiać ogród

proszę, dogadzać, sprawiać komuś przyjemność

dziwny, obcy

złapał, złapany/złapana

spadł/spadła, upadł/upadła

drużyna, zespół


a poza tym, tak czy owak

bezpośredni, kierować

spodnie

służyć

dziecko

rozpoznać

wzrost, wzrastać

independently
start learning
samodzielny

koszt, cena, kosztować

może, być może

relationship
start learning
związek, relacja

randka, data

oddzielny

chleb, pieczywoprzepływ, wlać się, wypłynąć

pani, dama


człowiek

sztuka, rzemiosło

uczucie

dostawa, dostarczać

róg, kąt

przewidzieć przewidzieć

unemployment
start learning
Bezrobocie bezrobocia

odważny

widoki, poglądy

advertisment
start learning
reklama

portfel

gotówka

dostarczać, zapewniać

“nie być” w czasie przyszłym-nie będzie

ubezpieczenie

wymiana

deska, tablica, komisja

nowoczesny, współczesny

narzekać


nie był/nie była

pasować, sprawny fizycznie

dodatek, doliczenie

należeć, dotyczyć

bezpieczny

Listopad

zgadnąć, domyślać się, przypuszczenie

cichy, milczący

handel, zawód, handlować

raczej

porównać, zestawić


brzuch, żołądek

cieszyć się, lubić, podobać się

hasło

wskazać, wykazać, oznaczać

z wyjątkiem, oprócz, poza

spodziewać się

mieszkanie, płaski, płasko

siedem

sens, zmysł, wyczuć

Grudzień

cios, wiać, zadąć

słynny

wartość, cenić, doceniać

zaprzeczył, dostęp zastrzeżony

ruch

ekscytujący, podniecający

gałęzie, oddziały

gruby, gęsty


kłamstwo

miejsce, spostrzegać


zabawa, uciecha, ubaw

głośno

rozważać, przemyśleć

zasugerował

cienki, chudy

stanowisko, pozycja, ustawiać

wszedł/weszła, wkroczył/wkroczyła


uwiązany, zawiązany


winny

wysłać

widok, wzrok

Ładowarka


skarpety

rośliny


major, ważniejszy, poważny (o zagadnieniu)

uniknąć

potrzebny

ciężar, wagaprzetwarzać, proces

Styczeń

narty, jeździć na nartach

własność, majątek, dobytek

particular
start learning
szczególny

pływać

warunki

aktualny, bieżący

park, parkować

sprzedać

ramię

przemysł


blok, zablokowanie, blokować

kolejkafirma, spółka


będziemy (np. coś robić)

akcja, działanie

stolica, kapitał

fabryki

zarządzać, poradzić sobie

żółty

nie jest

południowy

ciężarówka

wydrukowane

wouldn’t
start learning
nie zrobiłby/nie zrobiłaby

przed, na przodzie, na czele

szansa

urodzony

poziom, piętro

śliczny, słodki, milutki

powtórzony

niania

zachodnia

kościół

siostra

różne

zgodny, zgoda, uzgodniony

naprzeciwko, przeciwieństwo

błędny, źle

stres, podkreślać

wiosna

pora roku

płeć, seks

Wrzesień

Sobota

recenzja, przejrzeć

aktualności

Poniedziałek


radość, wesołość

szczęście, pomyślność

Piątek


deser

córka

kliknięcie, kliknąć


łamać, rozbić

przeglądać

znudzony/znudzona