Financial vocabulary

 0    50 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
start learning
natural/individual person
osoba prawna
start learning
legal entity
zalegalizowany
start learning
allowed by legislation
zarejestrowany w (zalegalizowany w biurze - urzędowo)
start learning
registered at
zalegalizowany na drodze rejestracji urzędowej
start learning
agreement designated by law
działalność jednoosobowa / właściciel
start learning
sole trader/ proprietor
spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited company with limited liability
udziałowcy
start learning
shareholders
akcjonariusze
start learning
stockholders
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (publiczna), w USA: korporacja
start learning
limited liability company (public); in USA: corporation
własność
start learning
own property
Zobowiązania, pasywa
start learning
liabilities
aktywa i pasywa spółki
start learning
assets and liabilities of a company
spółka widmo
start learning
shell company
środki trwałe
start learning
fixed assets
spółka partnerska
start learning
partnership
pozwać
pozwać lub być pozwanym
start learning
sue
sue or be sued
ustalać
start learning
pursue
dążyć do ustalonych celów
start learning
set objectives/targets
osiągać cele
start learning
attain objectives/targets
Przejęcie
start learning
takeover
połączenie, fuzja
start learning
merger
Wykup
start learning
buyout
aukcja
start learning
bid
uczestnik aukcji
start learning
bidder
umowa, kontrakt
start learning
agreement
uprawniony/posiadający prawa
start learning
empowered with legal rights
dokonać w formie
start learning
make in the form of
Distribution of profits made in the form of a money payment.
ponosić odpowiedzialność / ryzyko
start learning
bear the responsibility/risk
według prawa/poprzez prawo
start learning
in law
regulowane w przepisach prawa/regulowane prawem
start learning
regulate by rules of law
być pozwanym zbiorowo
start learning
be sued jointly
karygodny czyn
start learning
tortious act
wychodzić na rynek (np. jakiś nowy produkt)
start learning
come out
podlegać
start learning
come under
come under multinational corporations
spróbować
start learning
go for
pompować pieniądze w
start learning
pump money into
odkładać/odkładać na bok
start learning
put aside
rozwieszać banery, roznosić ulotki
start learning
put up
zgarnąć dużo pieniędzy/przynosić ogromne zyski
start learning
rake in lots of money
osiedlić się/założyć siedzibę firmy
start learning
settle up
wyjąć (np. pieniądze)
start learning
take out of
przemyśleć
start learning
think through
wyrzucić
start learning
throw away
weź się do pracy/zabierz się za robotę
start learning
get on with your work
faktura
start learning
invoice
łapówka/przekupić
start learning
bribe
odsprzedać coś z zyskiem
start learning
resell something at a profit
bardzo lukratywny
start learning
highly lucrative
przestępstwo (o charakterze finansowym)
start learning
felony

You must sign in to write a comment